am is are là gì

Khi mới mẻ chính thức tiếp cận giờ đồng hồ Anh, các bạn sẽ được học với động kể từ To Be kể từ đặc biệt sớm. Nhưng nếu khách hàng bị hổng loài kiến thức tiếng Anh kể từ trước thì nội dung bài viết này tiếp tục share cho chính mình cụ thể về động kể từ To Be và cơ hội dùng bọn chúng nhé!

Bạn đang xem: am is are là gì

Động kể từ To Be là gì?

Động kể từ To Be là 1 trong trợ động từ (auxiliary verbliên kết chủ ngữ của câu với cùng 1 vị ngữ dùng để làm reviews, tế bào mô tả hoặc Reviews một sự vật, vấn đề, nhân loại,...

Động kể từ To Be

Các dạng thay đổi thể của động kể từ To Be

Động kể từ To Be trong các thì giờ đồng hồ Anh không giống nhau tuy nhiên các bạn sẽ cần phân tách dựa vào ngôi và thời hạn của câu.

 Các dạng  Chủ ngữ

Động kể từ To Be

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì lúc này đơn

I

am

am here.

He/She/It

is

She is here.

You/We/They

are

You are here.

Thì vượt lên trước khứ đơn

I/He/She/It

was

was here.

You/We/They

were

You were here.

Thì sau này đơn

I/You/He/She/It/We/They

will be

will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng trả thành

 

been

It has been fun.

1. Thì hiện tại đơn với động kể từ To Be

Công thức:

Dạng câu Công thức
Khẳng ấn định (+) S + am/is/are + O
Phủ ấn định (-) S + am/is/are + not + O
Nghi vấn (?)
  • Am/Is/Are + S +...?
  • What/Why/How... + am/is/are + S +...?

Chia động kể từ To Be:

  • Am: Dùng cho tới công ty ngữ độc nhất là "I".
  • Is: Dùng cho tới công ty ngữ "He", "She", "It" hoặc bất cứ chủ ngữ số không nhiều nào là.
  • Are: Dùng cho tới công ty ngữ "You", "We", "They" và bất kể công ty ngữ số nhiều nào là.

2. Thì vượt lên trước khứ đơn với động kể từ To Be

Công thức:

Xem thêm: peaky blinders season 2

Dạng câu Công thức
Khẳng ấn định (+) S + was/were +...
Phủ ấn định (-) S + was/were + not +...
Nghi vấn (?)
  • Was/Were + S +...?
  • What/Why/How... + was/were + S +...?

Chia động kể từ To Be:

  • Was: Dùng cho tới công ty ngữ "I", "He", "She", "It" hoặc bất kể công ty ngữ số không nhiều nào là.
  • Were: Dùng cho tới công ty ngữ "You", "We", "They" hoặc bất kể công ty ngữ số nhiều nào là.

Cách sử dụng và địa điểm của động từ To Be

Động kể từ To Be được sử dụng để giới thiệu, tế bào mô tả hoặc Reviews sự vật, vấn đề, nhân loại,... Động kể từ To Be đứng sau công ty ngữ và:

Đứng trước danh từ

Ví dụ: He is a soccer player. (Anh ấy là 1 trong cầu thủ đá bóng.)

Đứng trước tính từ

Ví dụ: She is so beautiful. (Cô ấy thiệt xinh đẹp nhất.)

Đứng trước cụm giới từ (chỉ thời gian/nơi chốn)

Ví dụ: The cup is on the table. (Cái ly phía trên bàn.)

Đứng trước động kể từ "V-ing" hoặc động kể từ "P2"

Ví dụ: He is working. (Anh ấy đang được thao tác làm việc.)

Bài tập

Bài 1: Hoàn trở thành đoạn sau với động kể từ To Be:

Peter Baker ____ from Manchester, but Paul and John ____ from London. Manchester and London ____ cities in England. Hamburg ____ a thành phố in Germany. Sandra ____ at school today. Jack and Peter ____ her friends. They ____ in the same class. Mr and Mrs Baker ____ on a trip đồ sộ the USA đồ sộ visit their cousin Anne. She ____ a nice girl. Peter says: "My grandfather ____ in hospital. I ____ at home page with my grandmother." What time ____ it? It ____ 8 o'clock. ____ you tired? No, I ____ not.

Đáp án

Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a thành phố in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr and Mrs Baker are on a trip đồ sộ the USA đồ sộ visit their cousin Anne. She is a nice girl. Peter says: "My grandfather is in hospital. I am at home page with my grandmother." What time is it? It is 8 o'clock. Are you tired? No, I am not.

Bài 2: Chia động kể từ To Be.

1. John (not/be) ____ my brother.

2. He (not/be) ____ my boyfriend.

3. You (be) ____ a doctor.

4. Where (be) ____ we?

5. I (be) ____ tired last night.

6. (Be) ____ the children at school?

7. Why (be) ____ you late?

8. How long (be) ____ the journey?

9. I (not/be) ____ hungry.

10. He (not/be) ____ sleepy.

Đáp án

1. isn't

2. isn't

3. are

4. are

5. was

6. Are

7. were

8. is

9. 'm not

10. isn't

Vậy là tôi đã bản thân tiếp tục share kết thúc bài học kinh nghiệm về động kể từ To Be rồi. Nếu chúng ta đem bắt cứ vướng mắc nào là hoặc đem gom ý về bài xích giảng thì nên comment xuống vùng bên dưới nhằm bản thân và người xem nằm trong biết nhé! Chúc bàn sinh hoạt đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh!

Xem thêm: phim thả thí thiên hạ thuyết minh