amin bậc 2

Câu hỏi: Amin nào là sau đấy là amin bậc 2?

A. C6H5NH2

Bạn đang xem: amin bậc 2

B. CH3CH(CH3)NH2

C. N2N-[CH2]6-NH2

D. CH3NHCH3

Đáp án đích thị D

Amin CH3NHCH3 là amin bậc 2

Lý giải việc lựa chọn đáp án đích thị D là do:

– Amin (còn được ghi chép là amine) là phù hợp hóa học cơ học đem nguyên vẹn tử gốc là nitơ (đạm khí) nhập group chức. Những amin đem thông số kỹ thuật tương tự động amonia (ammonia), tuy nhiên trong cơ một (hay một số) nguyên vẹn tử hydro được thay cho vày group alkyl hoặc loại group chức không giống chứa chấp cacbon (nhóm R).

– Khi thay cho thế một hoặc nhiều nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử NH3 vày một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon tớ được amin. Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

– Bậc của amin được xem ngay số nguyên vẹn tử H nhập phân tử NH3 được thay cho thế vày gốc hiđrocacbon. Theo cơ những amin được phân loại thành: amin bậc I, bậc II và bậc III

C6H5NH2, CH3CH(CH3)NH2 và H2N(CH2)6NH2 là những amin bậc I

CH3NHCH3 là amin bậc II.

Xem thêm: lễ cúng thần lúa của người chơ ro

– Tính hóa học cơ vật lý của amin:

+ Các amin thấp như các metylamin và etylamin là những hóa học khí, đem mùi hương tương tự amonia. Các amin bậc cao hơn nữa là những hóa học lỏng, đem một vài là hóa học rắn.

+ Nhiệt chừng sôi của amin nhất là amin bậc một và amin bậc nhì, cao hơn nữa của hydrocarbon ứng, nhờ đem sự phân cực kỳ và sự xuất hiện link hydro liên phân tử

Tuy nhiên nhiệt độ chừng sôi của amin lại thấp rộng lớn alcohol vì như thế link hydro N-H…N yếu ớt rộng lớn O-H…O. Các amin thấp tan chất lượng nội địa (nhờ liên không còn hydro với nước), những amin cao không nhiều tan hoặc ko tan. Các amin dễ dàng cất cánh tương đối nhất là ở bậc thấp

– Tính hóa chất của amin:

+ Tính bazơ: Tương tự động amonia, những amin đều phải có tính base nhờ cặp electron n ở nguyên vẹn tử nitơ. Mức đo lực base của amin được xác lập vày hằng số base Kb hoặc pKb (của amin RNH2) hoặc pKa (của axit phối hợp RNH3(+).

So với amonia thì metylamin và những đồng đẳng của chính nó đem tính base mạnh rộng lớn. Đó là vì như thế group metyl và những group ankyl rằng công cộng đem cảm giác +I thực hiện mang đến thăng bằng dịch trả về ở bên phải. Trái lại, anilin và những amin thơm ngát rằng công cộng đem tính base yếu ớt rộng lớn amonia vì như thế cảm giác –C của gốc phenyl.

Đimetylamin đem tính base mạnh rộng lớn metylamin vì như thế đem nhì group tạo ra cảm giác +I (song trimetylamin lại sở hữu tính base kém cỏi đimetylamin), nhập cơ điphenylamin (và nhất là triphenylamin) đem tính base kém cỏi anilin.

+ Phản ứng với axit nitrơ

Dựa nhập tài năng phản xạ không giống nhau so với HNO2của những amin từng bậc, rất có thể phân biệt được bọn chúng. Thực tế HNO2 ko bền nên cần sử dụng lếu láo phù hợp (NaNO2 + HCl)

Xem thêm: một khung dây hình vuông cạnh 20cm