axetanđehit

Câu hỏi:

19/08/2019 24,722

Bạn đang xem: axetanđehit

D. CH3CHO.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Axetanđehit là tên thường gọi của thích hợp hóa học sở hữu công thức CH3CHO

Tên gọi của những thích hợp hóa học còn lại:

A. HCHO fomanđehit

B. CH3COOH axit axetic.

C. C2H5CHO propionanđehit

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp hóa học X sở hữu công thức phân tử C5H8O2, Lúc nhập cuộc phản xạ xà chống hóa nhận được một anđehit và một muối hạt của axit caboxylic. Số đồng phân kết cấu thỏa mãn nhu cầu đặc thù bên trên của X là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 2:

Dung dịch fomon (còn gọi là fomalin) có công năng khử vi trùng, nhất là vi trùng tạo nên thối rữa nên thông thường dùng để làm dìm xác động vật hoang dã, nằm trong domain authority, tẩy uế, ... Chất tan nhập hỗn hợp fomon sở hữu tổng số vẹn toàn tử nhập phân tử là 

A. 1

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 3:

Amino axit H2N(CH2)6COOH mang tên gọi trúng là: thay cho tên

A. axit α− aminoaxetic

B. axit ε− aminocaproic

C. axit ω− aminoenatoic

Xem thêm: soạn văn 6 cánh diều

D. Axit amino axetic

Câu 4:

Este X được tạo nên vì chưng từ là 1 axit cacboxylic nhì chức và nhì ancol đơn chức. Đốt cháy trọn vẹn X nhận được CO2 sở hữu số mol vì chưng với số mol O2 đang được phản xạ. Thực hiện nay sơ vật phản xạ sau (đúng với tỉ lệ thành phần mol những chất).

(1) X + 2H2 Ni,to  Y

(2) X + 2NaOH to Z + X1 + X2

Biết rằng X1 và X2 nằm trong tuỳ thuộc mặt hàng đồng đẳng và Lúc đun rét X1 với H2SO4 quánh ở 1700C ko nhận được anken. Nhận tấp tểnh này sau đó là sai?

A. X, Y đều sở hữu mạch ko phân nhánh.

B. Z sở hữu công thức phân tử là C4H2O4Na2.

C. X sở hữu công thức phân tử là C7H8O4.

D. X2 là ancol etylic.

Câu 5:

Một axit no A sở hữu CTĐGN là C2H3O2. CTPT của axit A là

A. C8H12O8.

B. C4H6O4.

C. C6H9O6.

D. C2H3O2.

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit axetic (CH3COOH) sở hữu những thành phần này sau đây:

A. H+, CH3COO-

B. CH3COO-, H2O

C. CH3COOH, CH3COO-, H+.

D. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O