bộ ba mở đầu

Câu hỏi:

05/08/2021 28,937

Bạn đang xem: bộ ba mở đầu

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Mã bộ ba mở đầu bên trên mARN là AUG (SGK Sinh 12 trang 8).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Menđen phân phát sinh ra những quy luật DT Lúc nghiên cứu và phân tích đối tượng người dùng này sau đây?

A. Ruồi giấm.

B. Đậu Hà Lan.

C. Vi trùng E.coli.

D. Khoai tây.

Câu 2:

Tần số kha khá những alen của một quần thể với tỉ lệ thành phần phân bổ loại ren 0,81 AA + 0,18 Aa + 0,01 aa là:

A. 0,7A; 0,3a.

B. 0,9A; 0,1a.

C. 0,3 A; 0,7a.

D. 0,4A; 0,6a.

Câu 3:

Cho biết từng ren quy tấp tểnh một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột đổi thay. Theo lí thuyết, những phép tắc lai này tại đây mang lại đời con cái với tỉ lệ thành phần phân li loại ren không giống với tỉ lệ thành phần phân li loại hình?

A. Aabb × aaBb và Aa × aa.

B. Aabb × aaBb và AaBb × aabb.

C. Aabb × AaBb và AaBb × AaBb.

Xem thêm: tiếng việt lớp 5 tập 2

D. Aabb × aabb và Aa × aa.

Câu 4:

Các cây hoa cẩm tú cầu tuy vậy với và một loại ren tuy nhiên color hoa rất có thể thể hiện ở những dạng trung gian lận không giống nhau thân thiết tím và đỏ au tuỳ nằm trong vào:

A. độ pH của khu đất.

B. cường phỏng khả năng chiếu sáng.

C. nhiệt phỏng môi trường xung quanh.

D. hàm lượng phân bón.

Câu 5:

Cá thể với loại ren AaBbddEe tạo nên uỷ thác tử abde với tỉ lệ:

A. 1/6.

B. 1/4.

C. 1/16.

D. 1/8.

Câu 6:

Loài con ruồi giấm với 2n = 8. Tế bào sinh chăm sóc của loại đột đổi thay này tại đây với 9 NST?

A. Thể thân phụ.

B. Thể tam bội. 

C. Thể một.

D. Thể tứ.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK