cách vẽ biểu đồ miền

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ miền

1. Dấu hiệu nhận biết

- Khả năng thể hiện nay : Biểu vật miền còn được gọi là biểu vật diện. Loại biểu vật này thể hiện nay được cả cơ cấu tổ chức và hành động cách tân và phát triển của những đối tượng người tiêu dùng. Toàn cỗ biểu vật là một trong hình chữ nhật (hoặc hình vuông), vô này được phân thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: cơ cấu tổ chức, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu vật miền: hầu hết năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu vật miền thông thường bắt gặp : Biểu vật miền ông xã tiếp nối nhau, miền ông xã kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu vật miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác ấn định tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy thích hợp.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phù hợp độ cao (trục tung) = 2/3 chiều nhiều năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) cần cơ hội đều nhau (0, 10, đôi mươi,... 100 hoặc 0, đôi mươi, 40,...,100).

- Năm trước tiên và năm ở đầu cuối đó là trục tung phía hai bên.

- Trường thích hợp bạn dạng vật bao gồm nhiều miền ông xã lên nhau, tao vẽ tuần tự động từng miền bám theo trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết cảnh báo sao mang lại tăng thêm ý nghĩa nhất bên cạnh đó cũng cần tính cho tới tính trực quan tiền và tính mĩ thuật của biểu vật.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện nay đơn vị chức năng của biểu vật, chiều rộng lớn của biểu vật thông thường thể hiện nay thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở đằm thắm của miền (không kiểu như cơ hội ghi như biểu vật đường).

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu vật.

* Lưu ý :

- Biểu vật miền vẽ bám theo độ quý hiếm vô cùng thể hiện nay hành động, nên dựng nhị trục - một trục thể tân tiến lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này vô cùng ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng chuẩn.

- Trường thích hợp đòi hỏi thể hiện nay cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức,... rất cần phải xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách đánh giá biểu vật miền

- Nhận xét cộng đồng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, reviews Xu thế cộng đồng của số liệu.

- Nhận xét mặt hàng ngang trước: Theo thời hạn nhân tố a tăng hoặc rời, tăng rời ra làm sao, tăng rời bao nhiêu? Sau bại liệt cho tới nhân tố b tăng hoặc rời,… nhân tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét mặt hàng dọc: Yếu tố nào là xếp thứ hạng nhất, nhì, tía và đem thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp khi vẽ biểu vật miền

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu thốn số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Chưa tạo ra hình chữ nhật đặc thù, thiếu thốn đơn vị chức năng.

+ Viết chú thích vô biểu vật, ko lấp chan chứa hình chữ nhật.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu vật hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu vật miền

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm 2016 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu vật mến thống nhất nhằm thể hiện nay sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức diện tích S lúa phân bám theo mùa vụ ở VN, quá trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, diện tích S lúa phân bám theo mùa vụ ở VN đem sự vận động và di chuyển.

- Năm năm 2016, lúa đông đúc xuân cướp tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu đông đúc (36,0%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa đem sự thay cho đổi:

+ Lúa đông đúc xuân rời nhẹ nhõm (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm thời (2005 - 2010 và 2013 - năm 2016 tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu đông đúc tăng liên tiếp qua loa trong thời điểm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa rời liên tiếp qua loa trong thời điểm và rời 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu đông đúc tăng là vì việc tăng mạnh rạm canh, tăng vụ và có khá nhiều kiểu như mới nhất tiến hành demo nghiệm mang lại năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa đông đúc xuân rời là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa màu sắc không giống mang lại năng suất cao hơn), tác động của những nhân tố ngẫu nhiên (nguồn nước, những nhân tố nhiệt độ,…).

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu vật mến thống nhất thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức lượng vận đem phân bám theo loại sản phẩm & hàng hóa ở VN, quá trình 2010 - 2017?

Xem thêm: thị trường không thực hiện chức năng nào sau đây

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu vật đang được vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại mặt hàng = Khối lượng loại mặt hàng / Tổng số mặt hàng x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên tổng hợp )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận đem phân bám theo loại mặt hàng hoá đem sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu; rời tỉ trọng mặt hàng nhập vào.

+ Tỉ trọng mặt hàng xuất khẩu tăng nhẹ nhõm (0,3%) tuy nhiên tạm thời (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng mặt hàng nhập vào rời liên tiếp qua loa trong thời điểm và rời 3,8%.

+ Tỉ trọng mặt hàng trong nước tăng nhẹ nhõm (3,5%) tuy nhiên tạm thời (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận đem phân bám theo loại sản phẩm & hàng hóa đều tạo thêm liên tục: mặt hàng xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, mặt hàng nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và mặt hàng trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất có thể (234,0%), tiếp cho tới là mặt hàng xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là mặt hàng nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do phát triển nội địa cách tân và phát triển và quyết sách tăng mạnh xuất khẩu nên tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu tăng nhanh chóng.

- Tuy vẫn cướp tỉ trọng lớn số 1 nhưng tại vì lượng mặt hàng nhập vào tăng chậm rãi rộng lớn đối với nhị loại mặt hàng bên trên nền tỉ trọng rời ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn mặt hàng nhập vào, dữ thế chủ động phát triển những món đồ nội địa và tăng mạnh xuất khẩu, hội nhập nền kinh bại liệt chống và bên trên toàn cầu.

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu vật mến thống nhất thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh phân bám theo trở nên thị và vùng quê ở VN, quá trình 2010 - 2018?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng số lượng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng số lượng dân sinh x 100%.

- gí dụng công thức, tao tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở nên thị và vùng quê đem sự thay cho thay đổi bám theo trong thời điểm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở nên thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở nên thị gia tăng 6176,4 ngàn người; số lượng dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn số lượng dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở nên thị và vùng quê đem sự đem dịch:

+ Dân trở nên thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê rời liên tiếp và giảm xuống 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư VN tăng là vì quy tế bào số lượng dân sinh VN rộng lớn, số người vô giới hạn tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê di trú vô những chống trở nên thị lần việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như Hà Thành, TP. Sài Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn nữa dân trở nên thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê rời là vì dân vùng quê tăng chậm rãi rộng lớn dân trở nên thị và 1 phần rộng lớn dân vùng quê dịch rời vô trở nên thị.

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết canh ty tập luyện khả năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã đem điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn bám theo cấu hình đi ra đề đua Trắc nghiệm mới nhất giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: most workers seems to be happy with their new working conditions