chất có nhiệt độ sôi cao nhất

Câu hỏi:

Chất đem nhiệt độ phỏng sôi cao nhất?

Bạn đang xem: chất có nhiệt độ sôi cao nhất

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH

Đáp án trúng C.

Chất đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa là C2H5OH, nhằm dễ dàng dàng so sánh nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học hữu cơ ta chỉ việc lưu giữ công việc sau, trước tiên là phân loại là hóa học links ion hoặc nằm trong hóa trị, tiếp tê liệt tất cả chúng ta sẽ phân loại những hóa học đem links Hidro, rồi đối chiếu Một trong những hóa học vô nằm trong 1 group và tiếp cận Tóm lại.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự C

Các nguyên tố hình họa nhắm đến nhiệt độ phỏng sôi: Liên kết hidro, lượng phân tử và hình dạng phân tử.

+ Liên kết hidro là links được tạo hình phân tử đem năng lượng điện (+) và phân tử đem năng lượng điện (-) Một trong những phân tử không giống nhau. Các hóa học đem lực links hidro càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng rộng lớn.

+ Khối lượng phân tử: Các hóa học đem phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ: Khối lượng phân tử rộng lớn nhiệt độ phỏng sôi rộng lớn hơn: CH3COOH > HCOOH

+ Hình dạng phân tử: Phân tử càng phân nhánh thì nhiệt độ phỏng sôi càng thấp rộng lớn phân tử mạch ko phân nhánh.

– Để dễ dàng dàng so sánh nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học hữu cơ ta chỉ việc lưu giữ 4 bước nhỏ tại đây. Trước tiên là phân loại là hóa học links ion hoặc nằm trong hóa trị, tiếp tê liệt tất cả chúng ta sẽ phân loại những hóa học đem links Hidro, rồi đối chiếu Một trong những hóa học vô nằm trong 1 group và tiếp cận Tóm lại.

Xem thêm: người mẹ tôi của tôi

– Nhiệt phỏng sôi của những chất: ankan < ete < ancol.

– Do tê liệt nhiệt độ phỏng sôi của C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH, C2H5OH

– Trong nằm trong mặt hàng đồng đẳng ancol: phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt nên nhiệt độ phỏng sôi của: CH3OH < C2H5OH

Vậy nhiệt độ phỏng sôi của: C3H8 < CH3OC2H55 < CH3OH < C2H5OH

Chất đem nhiệt độ phỏng sôi tối đa là C2H5OH.

– Nguyên tắc đối chiếu nhiệt độ phỏng sôi

+ Hai phù hợp hóa học đem nằm trong lượng hoặc lượng xấp xỉ nhau thì phù hợp hóa học nào là đem links hiđro bền lâu sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai phù hợp hóa học nằm trong loại links hiđro, phù hợp hóa học nào là đem lượng to hơn sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai phù hợp hóa học là đồng phân của nhau thì đồng phân cis đem nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa đồng phân trans.(Giải thích: Đó là vì tế bào men lưỡng đặc biệt.Đồng phân cis tế bào men lưỡng đặc biệt không giống 0, đồng phân trans đem tế bào men lưỡng đặc biệt vị 0 hoặc bé nhỏ thua thiệt tế bào men lưỡng đặc biệt của đồng phân cis.

+ Hai phù hợp hóa học là đồng phân của nhau thì phù hợp hóa học nào là đem diện tích S xúc tiếp phân tử to hơn sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng cao hơn nữa rộng lớn.

+ Hai phù hợp hóa học đem lượng cân nhau hoặc xấp xỉ nhau, phù hợp hóa học nào là đem links ion sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai phù hợp hóa học cơ học đều không tồn tại links hiđro, đem lượng xấp xỉ nhau thì phù hợp hóa học nào là đem tính phân đặc biệt rộng lớn sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

Xem thêm: người đàn ông ireland