chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

Câu hỏi:

Chất sở hữu nhiệt độ phỏng sôi cao nhất?

Bạn đang xem: chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH

Đáp án đích thị C.

Chất sở hữu nhiệt độ phỏng sôi tối đa là C2H5OH, nhằm dễ dàng dàng so sánh nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học hữu cơ ta chỉ việc ghi nhớ quá trình sau, thứ nhất là phân loại là hóa học link ion hoặc nằm trong hóa trị, tiếp bại liệt tất cả chúng ta sẽ phân loại những hóa học sở hữu link Hidro, rồi đối chiếu trong những hóa học vô nằm trong 1 group và tiếp cận Tóm lại.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự C

Các nhân tố hình ảnh nhắm tới nhiệt độ phỏng sôi: Liên kết hidro, lượng phân tử và hình dạng phân tử.

+ Liên kết hidro là link được tạo hình phân tử đem năng lượng điện (+) và phân tử đem năng lượng điện (-) trong những phân tử không giống nhau. Các hóa học sở hữu lực link hidro càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng rộng lớn.

+ Khối lượng phân tử: Các hóa học sở hữu phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ: Khối lượng phân tử rộng lớn nhiệt độ phỏng sôi rộng lớn hơn: CH3COOH > HCOOH

+ Hình dạng phân tử: Phân tử càng phân nhánh thì nhiệt độ phỏng sôi càng thấp rộng lớn phân tử mạch ko phân nhánh.

– Để dễ dàng dàng so sánh nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học hữu cơ ta chỉ việc ghi nhớ 4 bước nhỏ tại đây. Trước hết là phân loại là hóa học link ion hoặc nằm trong hóa trị, tiếp bại liệt tất cả chúng ta sẽ phân loại những hóa học sở hữu link Hidro, rồi đối chiếu trong những hóa học vô nằm trong 1 group và tiếp cận Tóm lại.

Xem thêm: cuộc sống lý trí

– Nhiệt phỏng sôi của những chất: ankan < ete < ancol.

– Do bại liệt nhiệt độ phỏng sôi của C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH, C2H5OH

– Trong nằm trong mặt hàng đồng đẳng ancol: phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt nên nhiệt độ phỏng sôi của: CH3OH < C2H5OH

Vậy nhiệt độ phỏng sôi của: C3H8 < CH3OC2H55 < CH3OH < C2H5OH

Chất sở hữu nhiệt độ phỏng sôi tối đa là C2H5OH.

– Nguyên tắc đối chiếu nhiệt độ phỏng sôi

+ Hai hợp ý hóa học sở hữu nằm trong lượng hoặc lượng xấp xỉ nhau thì hợp ý hóa học này sở hữu link hiđro bền lâu sẽ có được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai hợp ý hóa học nằm trong loại link hiđro, hợp ý hóa học này sở hữu lượng to hơn sẽ có được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai hợp ý hóa học là đồng phân của nhau thì đồng phân cis sở hữu nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa đồng phân trans.(Giải thích: Đó là vì tế bào men lưỡng đặc biệt.Đồng phân cis tế bào men lưỡng đặc biệt không giống 0, đồng phân trans sở hữu tế bào men lưỡng đặc biệt vì chưng 0 hoặc nhỏ nhắn thất bại tế bào men lưỡng đặc biệt của đồng phân cis.

+ Hai hợp ý hóa học là đồng phân của nhau thì hợp ý hóa học này sở hữu diện tích S xúc tiếp phân tử to hơn sẽ có được nhiệt độ phỏng cao hơn nữa rộng lớn.

+ Hai hợp ý hóa học sở hữu lượng đều nhau hoặc xấp xỉ nhau, hợp ý hóa học này sở hữu link ion sẽ có được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai hợp ý hóa học cơ học đều không tồn tại link hiđro, sở hữu lượng xấp xỉ nhau thì hợp ý hóa học này sở hữu tính phân đặc biệt rộng lớn sẽ có được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

Xem thêm: đại chiến giữa người và thần