cơ quan tương tự là những cơ quan

Câu hỏi:

05/03/2020 16,984

Bạn đang xem: cơ quan tương tự là những cơ quan

A. cùng xuất xứ, phụ trách những chức vụ tương tự nhau

B. có xuất xứ không giống nhau tuy nhiên phụ trách những chức vụ tương tự nhau, với hình hài tương tự

Đáp án chủ yếu xác

C. cùng xuất xứ, nằm tại những địa điểm ứng bên trên khung hình, hoàn toàn có thể cấu trúc tương tự nhau

D. có xuất xứ không giống nhau, nằm tại những địa điểm ứng bên trên khung hình, với loại câu tạo ra tương tự nhau.

Đáp án B.

Cơ quan tiền tương tự động là những ban ngành không giống nhau về xuất xứ tuy nhiên phụ trách những tác dụng tương tự nhau nên với loại hình hài tương tự động.

Cơ quan tiền tương tự động phản ánh sự tiến thủ hoá đồng quy.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong nuôi ghép tế bào ở thực vật, mong muốn chồi nhú nhanh chóng và khỏe mạnh, người tao xử lí tỉ trọng những phitohoocmon như sau:

A. Tỉ lệ xitokinin cao hơn nữa auxin

B. Tỉ lệ auxin cao rộng lớn xitokinin

C. Tỉ lệ xitokinin cao hơn nữa axit abxixic

D. Tỉ lệ axit abxixic cao hơn nữa xitokinin

Câu 2:

Phưong pháp tạo ra đột thay đổi tự tạo được dùng thông dụng đối với:

A. thực vật và vi sinh vật

B. động vật và vi sinh vật

C. động vật bậc thấp

D. động vật và thực vật

Câu 3:

Ở tế bào thực vật, ATP được tạo nên nhập sự phản xạ với khả năng chiếu sáng. Chuỗi truyền năng lượng điện tử tương quan với quy trình này được xác định ở:

A. Màng tilacoit của lục lạp

B. Stroma của lục lạp

C. Màng nhập của ti thể

D. Cytosol

Xem thêm: văn tả con mèo lớp 4

Câu 4:

Ở người ren A quy toan ngày tiết nhộn nhịp thông thường, ren a quy toan ngày tiết khó khăn nhộn nhịp. Gen này phía trên NST X, không tồn tại alen ứng bên trên Y. Cặp phụ huynh nào là tại đây hoàn toàn có thể sinh cả đàn ông và đàn bà bị bệnh dịch loà màu:

A. XAXA ´ XaY

B. XAXa ´ XAY

C.XAXa ´ XaY

D.XaXa ´ XAY

Câu 5:

Cho những trở nên tựu sau:

(1)   Giống bông kháng thâm thúy bệnh

(2)   Tạo đi ra rán Đô ly

(3)   Giống dâu tằm tam bội

(4)   Cừu gửi ren tổ hợp protein huyết thanh của người

(5)   Giống quả cà chua với ren thực hiện chín bị bất hoạt

(6)   Giống lúa IR22

Có từng nào ý đúng về trở nên tựu của technology gen?

A. 3

B. 2

C.5

D. 4

Câu 6:

Một đoạn mạch gốc của gen cấu trúc với trật tự động nuclêôtit như sau: 5'TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- XXA - ATG - XGG - GXG - GXX - GAA - XAT3'. Nếu xẩy ra một đột thay đổi tương quan cho tới một cặp nuclêôtit thực hiện cho tới số axit amin của chuỗi pôlipeptit nhập phân tử prôtêin do ren đột thay đổi tổ hợp chỉ với lại 5 axit amin. Có từng nào tình huống đột thay đổi tại đây hoàn toàn có thể xảy ra?

(1)   Mất một cặp nuclêôtit X-G ở địa điểm loại 16 tính kể từ dầu 5'.

(2)   Thay thế một cặp nuclêôtit X- G ở địa điểm loại 16 tính từ trên đầu 5' vì chưng một cặp nuclêôtit T-A.

(3)   Thay thế một cặp nuclêôtit X- G ở địa điểm loại 17 tính từ trên đầu 5' vì chưng một cặp nuclêôtit T-A.

(4)   Thay thế một cặp nuclêôtit G-X ở địa điểm loại 21 tính từ trên đầu 5' vì chưng một cặp nuclêôtít X-G.

Số tình huống là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem thêm: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK