công thức phân tử của glixerol

Câu hỏi:

30/10/2019 trăng tròn,860

Bạn đang xem: công thức phân tử của glixerol

A. C3H8O3.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Glixerol với CTPT là C3H8O3 ứng với công thức C3H5(OH)3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 7,8 gam láo lếu thích hợp nhị ancol đơn chức, tiếp đến nhau vô mặt hàng đồng đẳng ứng dụng không còn với 4,6 gam Na, chiếm được 12,25 gam hóa học rắn. Hai ancol bại liệt là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 2:

Trên nhãn chai đụng chạm nó tế ghi "cồn 70°". Cách ghi bại liệt ý nghĩa là

A. 100 ml đụng chạm vô chai với 70 ml đụng chạm vẹn toàn hóa học.

B. vô chai đụng chạm với 70 ml đụng chạm vẹn toàn hóa học.

C. đụng chạm này sôi ở 70°C

D. 100 ml đụng chạm vô chai với 70 mol đụng chạm vẹn toàn hóa học.

Câu 3:

Để phát hành 10 lít C2H5OH 46o (d = 0,8 g/mL) cần thiết từng nào kilogam tinh anh bột biết hiệu suất của tất cả quy trình phát hành đạt 80% ?

A. 16,200 kilogam.

B. 12,150 kilogam.

C. 5,184 kilogam.

D. 8,100 kilogam.

Xem thêm: cuộc sống lý trí

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau: 

1. lão hóa ko trọn vẹn ancol vì chưng CuO tao chiếm được anđehit

2. đun rét ancol etylic với H2SO4 đặc tao chiếm được ete

3. etylen glycol ứng dụng được với hỗn hợp Cu(OH)2 mang đến hỗn hợp màu sắc xanh

4. ancol anlylic làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4

5. hidrat hóa trọn vẹn anken chiếm được ancol bậc 1

Số tuyên bố đích thị là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 5:

Cho 10,6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Thành phần % theo gót khối lượng của ancol có lượng phân tử to hơn là

A. 30,19%

B. 43,4%

C. 56,6%

D. 69,81%

Câu 6:

Đốt cháy trọn vẹn 1 mol rượu no X nên dùng một vừa hai phải đầy đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O3

B. C4H10O2

C. C3H8O2

D. C2H6O2

Xem thêm: thảm họa diệt vong

TÀI LIỆU VIP VIETJACK