cu + hno3 đặc nóng

Phản ứng Cu + HNO3 (đặc, nóng) đi ra NO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đã và đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài bác luyện với tương quan về Cu với điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: cu + hno3 đặc nóng

Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O

Quảng cáo

1. Phương trình chất hóa học của phản xạ Cu thuộc tính với HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cách lập phương trình hóa học:

Bước 1: Xác ấn định những vẹn toàn tử với sự thay cho thay đổi số lão hóa, kể từ cơ xác lập hóa học lão hóa – khử:

Cu0+HN+5O3Cu+2NO32+N+4O2+H2O

Chất khử: Cu; hóa học oxi hóa: HNO3 quánh.

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình lão hóa, quy trình khử

- Quá trình oxi hóa: Cu0Cu+2 + 2e

- Quá trình khử: N+5+eN+4

Bước 3: Tìm thông số tương thích mang đến hóa học khử và hóa học oxi hóa

1×2×Cu0Cu+2+2eN+5+eN+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình chất hóa học. Kiểm tra sự thăng bằng số vẹn toàn tử của những nhân tố ở nhị vế.

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

2. Điều khiếu nại nhằm Cu thuộc tính với HNO3 đặc

Phản ứng thân thuộc đồng và HNO3 quánh ra mắt ở sức nóng phỏng thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Lấy vào ống thử 1 – 2ml dung dich HNO3 đặc, rồi cho một miếng nhỏ đồng sắt kẽm kim loại nhập ống thử cơ.

4. Hiện tượng phản xạ

Chất rắn red color của đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp, hỗn hợp được màu sắc xanh rớt của Cu(NO3)2 và sinh đi ra khí gray clolor đỏ loét nitơ đioxit (NO2).

5. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về đồng (Cu)

5.1. Vị trí nhập bảng tuần trả và thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử

Quảng cáo

- Đồng (Cu) ở dù số 29, nằm trong group IB, chu kì 4 của bảng tuần trả.

- Nguyên tử Cu với thông số kỹ thuật electron bất thường: 1s22s22p63s23p63d104s1. Viết gọn gàng là [Ar]3d104s1.

- Trong những ăn ý hóa học Cu với số lão hóa +1 hoặc +2.

5.2. Tính hóa học vật lí

- Đồng là sắt kẽm kim loại red color, với lượng riêng rẽ rộng lớn (D = 8,98 g/cm3), rét chảy ở 1083oC.

- Đồng tinh ma khiết kha khá mượt, dễ dàng kéo dãn và dát mỏng tanh.

- Đồng dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng đảm bảo chất lượng, chỉ xoàng bạc và hơn nhiều những sắt kẽm kim loại không giống.

5.3. Tính hóa học hóa học

Đồng là sắt kẽm kim loại xoàng sinh hoạt, với tính khử yếu hèn.

a. Tác dụng với phi kim

- Tại sức nóng phỏng thông thường, đồng rất có thể thuộc tính với clo, brom tuy nhiên thuộc tính vô cùng yếu hèn với oxi. Ví dụ:

Cu + Cl2 → CuCl2

- Khi đun rét, đồng thuộc tính được với một vài phi kim như oxi, lưu hoàng. Ví dụ:

2Cu + O2 to 2CuO

- Chú ý: đồng ko thuộc tính được với hidro, nitơ, cacbon.

b. Tác dụng với axit

- Đồng ko khử được nước và ion H+ trong những hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

- Với những hỗn hợp H2SO4 quánh, rét và HNO3, đồng khử S+6 xuống S+4N+5 xuống N+4hoặc N+2 :

Cu + 2H2SO4đặc to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Cho những đặc điểm sau:

(a) sắt kẽm kim loại với red color.

(b) sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng.

(c) rét chảy ở sức nóng phỏng cao.

(d) kha khá cứng.

(e) dễ dàng kéo dãn và dát mỏng tanh.

(g) dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng.

(h) dẫn sức nóng xoàng.

Có từng nào đặc điểm vật lí là đặc điểm vật lí của sắt kẽm kim loại đồng?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Tính hóa học vật lí của sắt kẽm kim loại đồng:

- Là sắt kẽm kim loại red color, mềm, dễ dàng kéo sợi và dát mỏng tanh (có thể dát mỏng tanh cho tới 0,0025 milimet, mỏng tanh rộng lớn giấy tờ viết lách 5 - 6 lần).

- Có phỏng dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng vô cùng cao (chỉ xoàng bạc).

- Khối lượng riêng rẽ rộng lớn 8,98 g/cm3.

- Nhiệt nhiệt độ chảy cao 1083oC.

Quảng cáo

→ Có 4 đặc điểm vật lí là đặc điểm vật lí của đồng: (a), (c), (e), (g)

Câu 2: Để phân biệt ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sufuric loãng đun rét là vì

A.phản ứng dẫn đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu sắc xanh rớt.

B. phản xạ dẫn đến hỗn hợp được màu sắc xanh rớt và khí ko hương thơm thực hiện xanh rớt giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. phản xạ dẫn đến kết tủa màu xanh lá cây.

D. phản xạ tạo ra hỗn hợp được màu sắc xanh rớt và khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Xảy đi ra phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ được màu sắc xanh; khí NO ko color tuy nhiên hóa nâu nhập bầu không khí.

Câu 3: Cho Cu (Z = 29), địa điểm của Cu nhập bảng tuần trả là

A. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IB. B. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IA.

C. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group VIIIB. D. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IIB.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cấu hình electron của Cu là 1s22s22p63s23p63d104s1

Vậy Cu ở dù 29 (Z = 29), chu kỳ luân hồi 4 (do với 4 lớp electron), group IB (1 electron hóa trị, nhân tố d).

Câu 4: Trong những ăn ý hóa học, đồng với số lão hóa thịnh hành là

A. +1. B. +2. C. -2. D. +1 và +2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Trong những ăn ý hóa học, đồng với số lão hóa thịnh hành là +1 và +2.

Câu 5: Hợp kim Cu – Zn (45% Zn) được gọi là

A. đồng thau. B. đồng thanh. C. đồng bạch. D. đuy đi ra.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đồng thau là kim loại tổng hợp Cu – Zn (45% Zn).

Câu 6: Cho 3,2 gam Cu thuộc tính với 100ml hỗn hợp lếu ăn ý (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), thành phầm khử có một không hai của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

A. 0,672 lít. B. 0,336 lít.

Xem thêm: văn phòng thuyết âm mưu

C. 0,747 lít. D. 1,792 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu = 3,2 : 64 = 0,05 mol

nH+= 0,8.0,1 + 2.0,2.0,1 = 0,12 mol

nNO3 = 0,8.0,1 = 0,08 mol

3Cu+ 8H++ 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

→ Sau phản xạ H+ không còn đầu tiên

→ nNO = 2.nH+8 = 2.0,128 = 0,03 mol

→ VNO = 0,03.22,4 = 0,672 lít.

Câu 7: Đồng nằm trong dù 29 nhập bảng tuần trả, vậy thông số kỹ thuật electron của Cu+ và Cu2+ theo thứ tự là

A. [Ar]3d10; [Ar]3d9. B. [Ar]3d94s1; [Ar]3d84s1.

C. [Ar]3d94s1; [Ar]3d9. D. [Ar]3d84s2; [Ar]3d84s1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đồng với thông số kỹ thuật electron là [Ar]3d104s1

→ Cấu hình electron của Cu+ và Cu2+ theo thứ tự là:[Ar]3d10; [Ar]3d9.

Câu 8: Tổng thông số là những số vẹn toàn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân thuộc Cu với hỗn hợp HNO3 quánh, rét là

A. 8. B. 10. C. 11. D. 9.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Cu + 4HNO3 to Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Tổng thông số = 1 + 4 + 1 + 2 + 2 = 10.

Câu 9: Nhận ấn định này sau đó là sai?

A. Đồng mềm, dễ dàng kéo sợi .

B. Đồng là sắt kẽm kim loại được màu sắc thâm.

C. Đồng rất có thể dát mỏng tanh rộng lớn giấy tờ viết lách kể từ 5 cho tới 6 phiên.

D. Đồng dẫn sức nóng, năng lượng điện đảm bảo chất lượng.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Đồng là sắt kẽm kim loại với red color.

Câu 10: Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng thuộc tính với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí. Mặt không giống, Lúc X thuộc tính với hỗn hợp NaOH thì với khí hương thơm khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot. B. ure. C. natri nitrat. D. amoni nitrat.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Amoni nitrat NH4NO3

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

Câu 11: Nhúng một thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn kéo ra, cọ sạch sẽ, sấy thô, rước cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế này ?

A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay cho thay đổi. D. ko xác lập được.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giả sử có một mol Cu nhập cuộc phản ứng

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

nAg = 2nCu = 2 mol

→ Khối lượng thanh đồng tăng = 2.108 - 64 = 152 gam.

Câu 12: Cho Cu thuộc tính với từng hỗn hợp sau: HCl (1), HNO3 (2), AgNO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6). Cu phản xạ được với

A. 2, 3, 5, 6. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(2) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(3) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

(5) Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 13: Hòa tan không còn 3,04 gam lếu ăn ý bột Fe và Cu nhập hỗn hợp HNO3 loãng nhận được 0,896 lít khí NO (đktc). Phần trăm của Fe và Cu nhập lếu ăn ý theo thứ tự là

A. 63,2% và 36,8%. B. 36,8% và 63,2%.

C. 50% và 50%. D. 36,2% và 63,8%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi số mol của Fe và Cu nhập lếu ăn ý theo thứ tự là x và nó mol

→ mhh = 3,04 → 56x + 64y = 3,04. (1)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron tao có:

3.nFe + 2.nCu = 3.nNO → 3x + 2y = 0,12 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) được x = 0,02 và nó = 0,03

→ %mFe = 0,02.563,04.100 = 36,8%

%mCu = 100 – 36,8 = 63,2%.

Câu 14: Cho m gam lếu ăn ý X bao gồm Al, Cu nhập hỗn hợp HCl dư, sinh đi ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến m gam lếu ăn ý X bên trên nhập lượng dư axit nitric quánh, nguội, sinh đi ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của m là

A. 10,5. B. 11,5. C. 12,3. D. 15,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi số mol Al và Cu nhập m gam lếu ăn ý X theo thứ tự là a và b mol

Trường ăn ý 1: Cho X nhập HCl dư, chỉ mất Al phản ứng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0,15 mol)

→ nAl = 23nH2 = 23.0,15 = 0,1 mol

Trường ăn ý 2: Cho X nhập HNO3 quánh, nguội Al bị thụ động, chỉ mất Cu phản ứng

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 (0,3 mol) + 2H2O

→ nCu = 12nNO2=12.0,3 = 0,15 mol→ m = mAl + mCu = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 gam.

Câu 15: Trong bất ngờ, nhân tố đồng với nhị đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối khoảng của đồng là 63,54. Phần trăm tổng số vẹn toàn tử của đồng vị 65Cu là

A. 73%. B. 27%. C. 54%. D. 50%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi Phần Trăm số vẹn toàn tử của 2 đồng vị 63Cu và 65Cu theo thứ tự là x và nó (%)

→ x + nó = 100 (1)

Nguyên tử khối khoảng của đồng là 63,54

63x+65y100 = 63,54 (2)

Từ (1) và (2) tao đượcx = 73 và nó = 27.

Câu 16: Kim loại Cu phản xạ được với dung dịch:

A. FeSO4. B. AgNO3 C. KNO3. D. HCl.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Kim loại Cu chỉ phản xạ với hỗn hợp AgNO3

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp

Xem thêm: one piece moi nhat