đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Mời những em nằm trong bám theo dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi đề
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28 (Kết nối trí thức 2023): Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp

Bạn đang xem: đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Với tóm lược lý thuyết Địa lí lớp 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp sách Kết nối tri thức hay, cụ thể cùng theo với bài bác luyện trắc nghiệm tinh lọc với đáp án gom học viên nắm rõ kỹ năng trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập chất lượng tốt môn Địa lí 10.

Địa lí lớp 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp

Video giải Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp – Kết nối tri thức

A. Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp

1. Vai trò, Đặc điểm và cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp

a. Vai trò

– Đóng tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính quốc dân, với tác dụng toàn vẹn cho tới phát hành và đời sống:

+ Cung cấp cho tư liệu phát hành mang lại toàn cỗ nền kinh tế tài chính, góp thêm phần xúc tiến vận tốc phát triển và chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

+ Cung cấp cho lượng sản phẩm chi tiêu và sử dụng đa dạng và phong phú, phong phú và đa dạng nhằm mục tiêu năng cao unique cuộc sống đời thường.

+ Là mối cung cấp sản phẩm xuất khẩu cần thiết.

+ Góp phần tạo nên việc thực hiện, nâng lên thu nhập cho 1 thành phần dân cư

+ Khai thác hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, thực hiện chuyển đổi không khí kinh tế tài chính, vào vai trò phân tử nhân cách tân và phát triển vùng kinh tế tài chính.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Các yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp - Kết nối trí thức  (ảnh 1)

Các thành phầm của công nghiệp

b. Đặc điểm

– Gắn ngay lập tức với dùng công cụ và khoa học tập technology.

– Có cường độ triệu tập hóa, trình độ chuyên môn hóa, liên minh hóa rất rất cao.

– Đòi căn vặn hấp phụ vật liệu nguồn vào rộng lớn lượng thải đi ra môi trường xung quanh nhiều.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Các yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp - Kết nối trí thức  (ảnh 1)

Công nghiệp thải khí thải đi ra môi trường

– Có tính sinh động về mặt mày phân bổ bám theo không khí.

– Nền công nghiệp tân tiến, gắn kèm với tự động hóa hóa, phần mềm technology cao, tăng mạnh nghiên cứu và phân tích và cách tân và phát triển.

c. Cơ cấu ngành công nghiệp

– Dựa vô đặc thù tác động:

Công nghiệp khai thác: Khai thác khoáng sản vạn vật thiên nhiên (Khoáng sản, nước, sinh vật…) sẽ tạo đi ra vật liệu, nhiên liệu cho những ngành công nghiệp chế biến hóa.

Công nghiệp chế biến: Các ngành chế biến hóa vật hóa học ngẫu nhiên và tự tạo trở nên những thành phầm đáp ứng yêu cầu phát hành và chi tiêu và sử dụng.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Các yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp - Kết nối trí thức  (ảnh 1)

2. Các yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ của công nghiệp

a. Nhân tố mặt mày trong

– Vị trí địa lí: Ảnh hưởng trọn cho tới phân bổ những hạ tầng phát hành hao hao cường độ tiện lợi vô tiếp cận những nguồn lực có sẵn phía bên ngoài.

– Điều khiếu nại ngẫu nhiên và khoáng sản thiên nhiên (khí hậu, khoáng sản…) tác động thẳng cho tới việc xác lập cơ cấu tổ chức và phân bổ phát hành nông nghiệp.

– Điều khiếu nại kinh tế tài chính xã hội mang tính quyết định:

+ Dân cư và lao động: Đảm bảo mối cung cấp lực lượng lao động và thị ngôi trường hấp phụ.

+ Trình chừng khoa học tập công nghệ: Giúp công nghiệp cách tân và phát triển nhanh chóng và kiên cố, tạo hình ngành mới nhất, thay cho thay đổi vô phân bổ.

+ Nguồn vốn liếng và thị trường: làm mướn nghiệp thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức và phân bổ.

+ Chính sách: phía cách tân và phát triển, vận tốc cách tân và phát triển, những kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi của ngành công nghiệp.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Các yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp - Kết nối trí thức  (ảnh 1)

Áp dụng khoa học tập technology vô công nghiệp

b. Nhân tố mặt mày ngoàiTạo sức khỏe, ĐK cách tân và phát triển, phân bổ những ngành công nghiệp, đặc biệt quan trọng tiến trình ban sơ.

B. Bài luyện trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp

Câu 1. Khoáng sản không chi phối sự cách tân và phát triển công nghiệp về mặt

A. xây dựng dự án công trình.

B. phân phụ vương nhà máy sản xuất.

C. cơ cấu phát hành.

D. quy tế bào phát hành.

Đáp án: A

Giải thích: Nguồn khoáng sản tài nguyên tác động cho tới cơ cấu tổ chức, quy tế bào cách tân và phát triển và phân bổ ngành công nghiệp.

Câu 2. Dựa vô đặc thù tác dụng cho tới đối tượng người tiêu dùng làm việc, phát hành công nghiệp được chai trở nên nhì group chủ yếu là

A. công nghiệp nặng trĩu và công nghiệp nhẹ nhàng.

B. công nghiệp sản xuất và công nghiệp hóa hóa học.

C. công nghiệp khai quật và công nghiệp chế biến hóa.

D. công nghiệp phát hành và công nghiệp chế biến hóa.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vô đặc thù tác dụng cho tới đối tượng người tiêu dùng làm việc, phát hành công nghiệp được chai trở nên nhì group đó là công nghiệp khai quật và công nghiệp chế biến hóa.

Câu 3. Yếu tố với tác động lớn số 1 cho tới việc lựa lựa chọn những nhà máy sản xuất, những khu vực công nghiệp và khu công nghiệp là

A. Khoáng sản.

B. Vị trí địa lí.

C. Nguồn nước.

D. Khí hậu.

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí địa lí là nhân tố thông thường tác động đến việc lựa lựa chọn và phân bổ hạ tầng phát hành công nghiệp, như địa điểm tiếp giáp đại dương, những đầu côn trùng giao thông vận tải, những mỏ tài nguyên, những khu đô thị,…

Câu 4. Dựa vô đặc thù tác dụng cho tới đối tượng người tiêu dùng làm việc, công nghiệp được chia nhỏ ra trở nên nhì group chủ yếu là

A. nặng (A) và nhẹ nhàng (B).

B. khai thác và nặng trĩu (A).

C. khai thác và chế biến hóa.

D. chế biến hóa và nhẹ nhàng (B).

Đáp án: C

Giải thích: Có những cơ hội không giống nhau nhằm phân loại cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Theo đặc thù tác dụng cho tới đối tượng người tiêu dùng làm việc, ngành công nghiệp được tạo thành nhì group đó là công nghiệp khai quật và công nghiệp chế biến hóa.

Câu 5. Tác động to lớn rộng lớn của tiến thủ cỗ khoa học tập kinh nghiệm so với cách tân và phát triển công nghiệp không phải là làm

A. thay thay đổi việc khai quật khoáng sản.

B. biến thay đổi rất rất mạnh mẽ và tự tin môi trường xung quanh.

C. thay thay đổi quy luật phân bổ phát hành.

D. nhiều ngành công nghiệp mới nhất Ra đời.

Đáp án: 

Giải thích:Tác động to lớn rộng lớn của tiến thủ cỗ khoa học tập kinh nghiệm so với cách tân và phát triển công nghiệp là làm những công việc thay cho thay đổi quy luật phân bổ phát hành (trước ê công nghiệp phân bổ đa phần ở đồng vị, ven biển; thời nay ngành công nghiệp phân bổ cả ở trung du, miền núi, hải hòn đảo,…), thay cho thay đổi việc khai quật khoáng sản và xuất hiện nay nhiều ngành công nghiệp mới nhất Ra đời.

Xem thêm: phân tích chuyện người con gái nam xương

Câu 6. Các ngành công nghiệp này tại đây cần gắn kèm với đội hình làm việc kinh nghiệm cao, người công nhân lành lặn nghề?

A. Dệt – may, kinh nghiệm năng lượng điện, hóa dầu, luyện kim color.

B. Kĩ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử – tin yêu học tập, cơ khí đúng mực.

C. Da – giầy, năng lượng điện tử – tin yêu học tập, vật tư kiến tạo.

D. Thực phẩm, năng lượng điện tử – tin yêu học tập, cơ khí đúng mực.

Đáp án: B

Giải thích: Các ngành công nghiệp cần gắn kèm với đội hình làm việc kinh nghiệm cao, người công nhân tay nghề cao là hoạt động và sinh hoạt của ngành công nghiệp kinh nghiệm năng lượng điện, năng lượng điện tử – tin yêu học tập và cơ khí đúng mực.

Câu 7. Tính phong phú và đa dạng của nhiệt độ và loại vật với tương quan nhiều cho tới ngành công nghiệp

A. hàng chi tiêu và sử dụng.

B. dệt, may.

C. chế biến hóa đồ ăn.

D. khai khoáng.

Đáp án: C

Giải thích: Tính phong phú và đa dạng của nhiệt độ và loại vật với tương quan nhiều cho tới ngành công nghiệp chế biến hóa đồ ăn.

Câu 8. Tài vẹn toàn biển không có tác động nhiều cho tới hoạt động và sinh hoạt của công nghiệp

A. đóng và sửa chữa thay thế tàu.

B. hóa hóa học.

C. khai thác dầu khí.

D. lọc dầu.

Đáp án: B

Giải thích: Tài vẹn toàn đại dương với tác động nhiều cho tới hoạt động và sinh hoạt của công nghiệp khai quật dầu khí, thanh lọc dầu, đóng góp và sửa chữa thay thế tàu. Những vật liệu, nhiên liệu cho những ngành công nghiệp này thẳng hoặc con gián tiếp được cung ứng đa phần kể từ đại dương.

Câu 9. Hoạt động công nghiệp này tại đây yên cầu trình độ chuyên môn technology và trình độ chuyên môn cao?

A. Thực phẩm.

B. Dệt – may.

C. Hóa dầu.

D. Giày – domain authority.

Đáp án: C

Giải thích: Các group ngành công nghiệp nhẹ nhàng (dệt may, giầy domain authority, đồ ăn, sản phẩm chi tiêu và sử dụng, chế biến hóa,…) cần thiết con số nhân lực rộng lớn, giá rất rẻ, ko đòi hỏi cao về mình nghề nghiệp, trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn. Còn ngành công nghiệp hóa dầu yên cầu trình độ chuyên môn technology và trình độ chuyên môn cao.

Câu 10. Sản xuất công nghiệp khác lạ với phát hành nông nghiệp ở

A. sự phân giã về không khí.

B. tính hóa học triệu tập cao chừng.

C. sự tùy theo ngẫu nhiên.

D. có bao hàm nhiều ngành.

Đáp án: B

Giải thích: Sản xuất công nghiệp khác lạ với phát hành nông nghiệp ở đặc thù triệu tập cao chừng, cường độ triệu tập hóa, trình độ chuyên môn hóa, liên minh hóa cao.

Câu 11. Nguồn nước là ĐK cần thiết cho việc phân bổ những nhà máy sản xuất của ngành

A. luyện kim đen sạm, tết, nhuộm.

B. điện tử – tin yêu học tập, chi tiêu và sử dụng.

C. vật liệu kiến tạo, chi tiêu và sử dụng.

D. lọc dầu, đóng góp tàu, nhuộm.

Đáp án: A

Giải thích: Nguồn nước là ĐK cần thiết cho việc phân bổ những nhà máy sản xuất của ngành luyện kim đen sạm, tết và nhuộm. Những ngành này vô quy trình phát hành sử dụng nhiều nước.

Câu 12. Tính hóa học triệu tập của phát hành công nghiệp là bên trên một diện tích S chắc chắn, không phải

A. thu bú mớm nhiều người làm việc.

B. xây dựng nhiều nhà máy sản xuất.

C. tạo lượng rộng lớn thành phầm.

D. dùng nhiều kinh nghiệm phát hành.

Đáp án: D

Giải thích: Tính hóa học triệu tập của phát hành công nghiệp là bên trên một diện tích S chắc chắn thể hiện nay ở việc kiến tạo nhiều nhà máy sản xuất, hấp dẫn nhiều người làm việc và tạo nên lượng rộng lớn thành phầm.

Câu 13. Quá trình chuyển dịch từ một nềkinh tế đa phần dựvào nông nghiệp sang một nền kinh tế tài chính nhờ vào phát hành công nghiệp được gọi là

A. công nghiệp hóa.

B. cơ giới hóa.

C. hiện đại hóa.

D. tự động hóa.

Đáp án: A

Giải thích: Quá trình chuyển dịch từ một nềkinh tế đa phần dựvào nông nghiệp sang một nền kinh tế tài chính nhờ vào phát hành công nghiệp được gọi là công nghiệp hóa.

Câu 14. Tác động mạnh mẽ và tự tin của thị ngôi trường cho tới cách tân và phát triển công nghiệp không phải là về

A. khai thác và dùng khoáng sản.

B. quá trình lựa lựa chọn địa điểm nhà máy sản xuất.

C. quy tế bào phát hành những loại sản phẩm & hàng hóa.

D. hướng trình độ chuyên môn hóa phát hành.

Đáp án: A

Giải thích: Tác động mạnh mẽ và tự tin của thị ngôi trường cho tới cách tân và phát triển công nghiệp là về phía trình độ chuyên môn hóa phát hành, quy trình lựa lựa chọn địa điểm nhà máy sản xuất và quy tế bào phát hành những loại sản phẩm & hàng hóa.

Câu 15. Hoạt động công nghiệp này sau đây không cần nhiều lao động?

A. Dệt – may.

B. Thuỷ năng lượng điện.

C. Giày – domain authority.

D. Thực phẩm.

Đáp án: B

Giải thích: Các group ngành công nghiệp nhẹ nhàng (dệt may, giầy domain authority, đồ ăn, sản phẩm chi tiêu và sử dụng, chế biến hóa,…) cần thiết con số nhân lực rộng lớn, giá rất rẻ, ko đòi hỏi cao về mình nghề nghiệp, trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn. Còn ngành công nghiệp thủy năng lượng điện cần thiết không nhiều nhân lực tuy nhiên đa phần là người công nhân với tay nghề nghiệp, trình độ chuyên môn kinh nghiệm.

 

Bài giảng Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp – Kết nối tri thức

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28 (Kết nối trí thức 2023): Vai trò, Đặc điểm, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động đến việc cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em triển khai xong chất lượng tốt bài bác luyện của tớ.

Đăng bởi: http://mamnonbautroixanh.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: tóm tắt lặng lẽ sa pa