đam mỹ ngược công

Băng ghi hình

Bạn đang xem: đam mỹ ngược công

Hán Việt: Lục tượng đái

Tác giả: Trà Sữa Bốn Mùa Không Đá

Thể loại: Nguyên sang trọng, Đam mỹ, Hiện đại, SE, Cẩu huyết, Ngược luyến, Chủ thụ, Đoản văn, 1v1, Tra công

Continue reading “Băng ghi hình”

Tra công, cơ hội tớ xa vời một chút

Tác giả: Tiểu Ái Tương

Thể loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, tra công, khu đô thị tơ duyên, gương vỡ lại lành lặn, HE

Continue reading “Tra công, cơ hội tớ xa vời một chút”

Hèn mọn vết mờ do bụi bặm

Tác giả: Nhất Căn Đại La Bối

Thể loại: Nguyên sang trọng, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H, Sinh con cái, Song tính, Sản nhũ, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ ,

Continue reading “Hèn mọn bụi bặm”

Thất niên chi dương

Tác giả: Thiên Kim Bất Mại

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, ngược, tra công (không tra lắm đâu), gương vỡ lại lành lặn, HE.

Continue reading “Thất niên chi dương”

Tiểu đàn

Hán Việt: Tiểu đàn

Tác giả: Mang Củ Cải Dụ Thỏ Ra

Thể loại: Nguyên sang trọng, Đam mỹ, Cổ đại, HE, H văn, Sinh con cái, Song tính, Ngược luyến, Đoản văn, Tra công.

Continue reading “Tiểu đàn”

Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa

Xem thêm: người nhện siêu đẳng

Tên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花

Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư – 北醉十渔

Thể loại: Nguyên sang trọng, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới vui chơi giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1

Continue reading “Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa”

Vô ái quá hoan

Tác giả: Tiểu Trúc Tử Quân

Thể loại: Nguyên sang trọng, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Chủ thụ, Tra công tiện thụ.

Continue reading “Vô ái thừa hoan”

Tra công chúa hề thời điểm hôm nay lại hành tôi

Tác giả: Hồng Khẩu Bạch Nha

Thể loại: 1v1, tra công tra thụ, cường cường, thế thân thuộc, thay đổi hồn, đồng (trinh) phái nam, không khí fake tưởng, khối hệ thống, HE.

Continue reading “Tra công chúa hề thời điểm hôm nay lại hành tôi”

Tiện nhân

Tác giả: Mỹ Cường Chân Hảo Cật

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, H văn, Tra công tiện thụ, Ngược tra, 1×1, HE

Continue reading “Tiện nhân”

Lời khuyên

Tác giả: Ái Giảng Đồng Thoại Cố Sự

Thể loại: đam mỹ, văn minh, đoản văn, căn nhà thụ, tra công tiện thụ, huyết chó, BE

Continue reading “Lời khuyên”

Xem thêm: first they killed my father

Tác giả

Bình luận