dàn diễn viên trong tòa án vị thành niên

“Tòa án vị trở thành niên” được ca tụng ngợi khi khai quật chủ thể về những tội phạm chưa tới tuổi hạc trưởng thành và cứng cáp. Trong số đó, biểu diễn xuất của dàn biểu diễn viên trẻ con thêm phần không hề nhỏ vô thành công xuất sắc của phim.