dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 134,555

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ nhập phân tử của glucozơ có rất nhiều group hiđroxyl. người tao cho tới hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thường

C. AgNO3 nhập hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị chói, thất lạc mức độ, nhiều người bệnh dịch thông thường được truyền dịch lối nhằm bổ sung cập nhật nhanh chóng tích điện. Chất nhập dịch truyền có công dụng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang quẻ ăn ý của cây cối sinh rời khỏi khí O2 và dẫn đến cacbohiđrat nào là bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: barbie ngôi nhà trong mơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X nhập công nghiệp đồ ăn thức uống là nguyên vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng làm điều chế dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi color quỳ tím nhập cuộc sống muối hạt mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia đồ ăn (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y bám theo trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là chính ?

A. Fructozo với phản xạ tráng bạc, chứng minh phân tử fructozo với group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo chiếm được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ma bột đều phải có phản xạ tráng bạc

D. Thủy phân tinh ma bột chiếm được glucozo và fructozo

Câu 6:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit và X làm mất đi color hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Xem thêm: đại chiến người và thần phần 2