để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

Câu hỏi:

03/08/2019 60,439

Bạn đang xem: để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công chuyên nghiệp sóc

B. Phương pháp này canh ty nhân kiểu như thời gian nhanh và nhiều

C. Phương pháp này canh ty tránh khỏi sâu sắc bệnh khiễn cho hại

D. Phương pháp này canh ty tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn kiểu như nhau và kiểu như khung hình u ban đầu

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ rất rất phong phú và đa dạng về những Điểm lưu ý mến nghi

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát nghiền nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát nghiền chỉ nhờ bão táp, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát nghiền nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: toán lớp 7 kết nối tri thức

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng phiu bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân mật của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không với sự thống nhất thân mật uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

C. Có sự thống nhất thân mật uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

D. Chỉ cần thiết uỷ thác tử cái

Xem thêm: đề thi tiếng việt lớp 4 học kì 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK