điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

Điều này tại đây ko đích thị với tầm quan trọng của mối quan hệ cạnh tranh?

A. Đảm bảo con số của những thành viên nhập quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng thích hợp.

B. Đảm bảo sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng thích hợp.

C. Đảm bảo sự tăng con số không ngừng nghỉ của quần thể.

D. Đảm bảo sự tồn bên trên và cách tân và phát triển của quần thể.

Đáp án C

Cạnh giành giật nhập quần thể xẩy ra khi tỷ lệ thành viên nhập quần thể tạo thêm vượt lên trước cao, mối cung cấp sinh sống của môi trường xung quanh ko đáp ứng nhu cầu đầy đủ cho tới số thành viên nhập quần thể. Lúc cơ những thành viên nhập quần thể tuyên chiến và cạnh tranh nhằm giành thực phẩm, khu vực ở, con cái đực, con cháu, khả năng chiếu sáng...

Nhờ sở hữu tuyên chiến và cạnh tranh sinh học tập nằm trong loại tiếp tục xúc tiến loại tồn bên trên và cách tân và phát triển một cơ hội vững chắc, tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong loại đáp ứng con số của những thành viên nhập quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng thích hợp, đáp ứng sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng thích hợp.

Xem thêm: barbie in a mermaid tale

Cạnh giành giật nằm trong loại ko đáp ứng sự tăng con số không ngừng nghỉ nhập quần thể vì thế những thành viên tuyên chiến và cạnh tranh nhau thì các thành viên tuyên chiến và cạnh tranh yếu ớt sẽ không còn lấy được thực phẩm, điểm ở... dễ dẫn đến xài khử, vì thế thực hiện rời con số thành viên của quần thể, gom con số thành viên của quần thể được lưu giữ ở tại mức phỏng thích hợp → Đáp án C

dương thị khánh linh THANK P.. NHA . 18/6/2016

. 19/06/2016

Nguyễn Trường Giang cóa rain . 18/6/2016

. 19/06/2016

dương thị khánh linh CẠNH TRANH CÙNG LOÀI CÓ VAI TRÒ THÚC ĐẨY TIẾN HÓA K Ạ ? . 18/6/2016

. 19/06/2016

Nguyễn Thị Ngọc Anh . "không đúng". lợp chợp vượt lên trước . 26/3/2016

. 27/03/2016

Kiều Thị Thảo ((( sao bản thân... ) . 30/4/2015

. 01/05/2015