động năng là một đại lượng

Trong vật lí lớp 10, động lượng và động năng là nhì định nghĩa cần thiết và thông thường được dùng nhằm tế bào mô tả những đặc điểm hoạt động của vật thể. Tuy nhiên, khá nhiều người gặp gỡ trở ngại khi phân biệt nhì định nghĩa này và lầm lẫn đằm thắm bọn chúng. Vì vậy, nhập nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục phân trò trống khác lạ đằm thắm động lượng và động năng.

Bạn đang xem: động năng là một đại lượng

Động lượng và động năng: khác lạ là gì?

1. Động lượng

Động lượng là một trong những đại lượng véc tơ, được xem vị tích của lượng của vật thể và véc tơ vận tốc tức thời của chính nó. Khi một vật thể dịch rời với véc tơ vận tốc tức thời càng nhanh chóng, động lượng của chính nó càng rộng lớn. Động lượng được ký hiệu bằng văn bản p và được xem vị công thức:

$ \vec{p} = m \vec{v} $

Trong đó:

  • $\vec{p}$ là động lượng của vật (đơn vị là kg·m/s)
  • m là lượng của vật (đơn vị là kg)
  • $\vec{v}$ là véc tơ vận tốc tức thời của vật (đơn vị là m/s)

Động lượng được bảo toàn vào cụ thể từng hệ kín, tức là tổng động lượng của những vật thể nhập hệ không bao giờ thay đổi sau từng chạm chạm hoặc hiệu quả.

2. Động năng

Động năng là một trong những đại lượng đại số, được xem vị nửa lượng của vật nhân với bình phương véc tơ vận tốc tức thời của chính nó. Động năng của một vật thể càng rộng lớn, nó càng rất có thể thao tác làm việc hoặc tạo ra sự thay cho thay đổi nhập khối hệ thống. Động năng được ký hiệu bằng văn bản Wđ và được xem vị công thức:

Xem thêm: chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà

$ W_{\text {đ}} = \dfrac{1}{2} m v^2 $

Trong đó:

  • $W_{\text {đ}}$ là động năng của vật thể (đơn vị là joule)
  • m là lượng của vật thể (đơn vị là kg)
  • v là véc tơ vận tốc tức thời của vật thể (đơn vị là m/s)

Động năng cũng khá được bảo toàn vào cụ thể từng hệ kín khi những vật hoạt động bên trên nằm trong 1 phương, tức là tổng động năng của những vật thể nhập hệ không bao giờ thay đổi sau từng chạm chạm hoặc hiệu quả.

3. Sự khác lạ đằm thắm động lượng và động năng

Mặc cho dù động lượng và động năng đều tương quan cho tới hoạt động của vật thể, tuy nhiên bọn chúng sở hữu một trong những điểm không giống nhau cần thiết.

  • Đầu tiên, động lượng là một trong những đại lượng véc tơ trong những lúc động năng là một đại lượng đại số. Động lượng được bố trí theo hướng và khuôn khổ tùy theo véc tơ vận tốc tức thời của vật thể, trong những lúc động năng chỉ tùy theo lượng và véc tơ vận tốc tức thời của vật thể.
  • Thứ nhì, động lượng được bảo toàn vào cụ thể từng hệ kín, trong những lúc động năng ko nhất thiết cần được bảo toàn. Vấn đề này tức là tổng động lượng của những vật thể nhập hệ kín sẽ không còn thay cho thay đổi sau từng chạm chạm hoặc hiệu quả, tuy nhiên tổng động năng rất có thể thay cho thay đổi.
  • Thứ phụ thân, động lượng và động năng sở hữu đơn vị chức năng đo không giống nhau. Động lượng được đo vị kilogram mét bên trên giây (kg·m/s), trong những lúc động năng được đo vị joule (J).

4. Tổng kết

Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta đang được phân trò trống khác lạ đằm thắm động lượng và động năng. Động lượng là một trong những đại lượng véc tơ được xem vị tích của lượng và véc tơ vận tốc tức thời của vật thể, trong những lúc động năng là một đại lượng số được xem vị nửa lượng nhân với bình phương véc tơ vận tốc tức thời của vật thể. Hai đại lượng này còn có một trong những điểm không giống nhau cần thiết, bao hàm đơn vị chức năng đo, tính bảo toàn và phương pháp tính toán. Việc làm rõ sự khác lạ đằm thắm động lượng và động năng sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta rất có thể vận dụng bọn chúng hiệu suất cao nhập phân tích và thực dẫn.

Xem thêm: Giá giày MLB Rep 1:1 bao nhiêu? Địa chỉ nào cung cấp giá tốt nhất?