este có mùi hoa nhài

Câu hỏi:

22/08/2019 25,510

Bạn đang xem: este có mùi hoa nhài

B. Benzyl axetat

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Bài học: Mùi của một trong những este thông dụng:

• Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 sở hữu mùi hương chuối chín.

• Etyl Isovalerat: (CH3)2CHCH2COOC2H5 sở hữu mùi hương táo.

• Etyl butirat: C3H7COOC2H5 và etyl propionat: C2H5COOC2H5 sở hữu mùi hương dứa.

• Geranyl axetat: CH3COOC10H17 sở hữu mùi hương hoả hồng.

• Benzyl axetat: CH3COOCH2C6H5 sở hữu mùi hương thơm phức hoa lài.

Theo cơ, đáp án trúng nên cần chọn là B.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu trúc của este chứa chấp vòng benzen sở hữu công thức phân tử C8H8O2

A. 6

B. 8

C. 5

D. 7

Câu 2:

Ứng với CTPT là C4H8O2 sở hữu từng nào hóa học chỉ thuộc tính với NaOH tuy nhiên ko thuộc tính với Na?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 nhập môi trường xung quanh axit tao nhận được một lếu phù hợp những hóa học đều phản xạ tráng gương. Vậy công thức cấu trúc của este cơ là?

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH2CH=CH2

C. HCOOCH=CHCH3

Xem thêm: phim sex gay cu to

D. CH2=CHCOOCH3

Câu 4:

Este nào là tại đây Khi phản xạ với hỗn hợp NaOH dư, đun lạnh lẽo ko đưa đến nhì muối?

A. C6H5COOC6H5

B. CH3COOC6H5

C. CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3

D. C2H5OOC-COOC2H5

Câu 5:

Mệnh đề không trúng là

A. CH3CH2COOCH=CH2 nằm trong mặt hàng đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

B. CH3CH2COOCH=CH2 rất có thể trùng khớp tạo ra polime.

C. CH3CH2COOCH=CH2 thuộc tính với hỗn hợp NaOH nhận được anđehit và muối hạt.

D. CH3CH2COOCH=CH2 thuộc tính được với hỗn hợp Br2.

Câu 6:

Đun lạnh lẽo este CH3COOC6H5 với lượng dư hỗn hợp NaOH, nhận được những thành phầm cơ học là

A. CH3COOH và C6H5ONa

B. CH3COOH và C6H5OH

C. CH3OH và C6H5ONa

D. CH3COONa và C6H5ONa

Câu 7:

Ở nhiệt độ chừng thông thường, hóa học nào là tại đây ở hiện trạng rắn:

A. (C17H31COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C17H33COO)3C3H5

D. C2H5OH

Xem thêm: phim lính bắn tỉa

TÀI LIỆU VIP VIETJACK