fe + agno3 dư

#40 | HCHO + AgNO3/NH3 | Aldehyd formic????
#40 | HCHO + AgNO3/NH3 | Aldehyd formic????

Bạn đang xem: fe + agno3 dư

Khi cho tới Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, muối bột Fe chiếm được sau phản xạ là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)3, AgNO3.

D. Fe(NO3)2, AgNO3.

Cho 0,15 mol tripeptit Glu – Ala – Gly vô hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, đun lạnh lẽo, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là:

Cho 0,12 mol alanin ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp KOH, sau phản xạ chiếm được m gam muối bột Giá trị của m là:

Cho những sơ đồ dùng phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y;

(2) F + NaOH → X + Z;

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là những hợp ý hóa học cơ học no, mạch hở, chỉ chứa chấp group chức este (được tạo nên trở nên kể từ axit cacboxylic và ancol) và vô phân tử đem số nguyên vẹn tử cacbon thông qua số nguyên vẹn tử oxi; E và Z đem nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon; ME < MF < 175.Cho những tuyên bố sau:

(a) Nhiệt phỏng sôi của E thấp rộng lớn sức nóng phỏng sôi của CH3COOH

(b) Có nhì công thức cấu trúc của F thỏa mãn nhu cầu sơ đồ dùng bên trên.

(c) Hai hóa học E và T đem nằm trong công thức giản dị và đơn giản nhất

(d) Đốt cháy trọn vẹn Z, chiếm được Na2CO3, CO2 và H2O.

(e) Từ X pha chế thẳng được CH3COOH.

Số tuyên bố ko đích là:

Số đồng phân este C4H8O2 nhập cuộc phản xạ tráng gương là:

Cho một thanh Fe vô hỗn hợp CuSO4. Sau một thời hạn, lấy thanh Fe đi ra cọ tinh khiết, vệ sinh thô, rồi cân nặng lại thấy lượng thanh Fe tăng 0,8 gam. Khối lượng Cu sinh đi ra sau phản xạ là:

Chất thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch red color là:

Thí nghiệm xác lập toan tính yếu tắc cacbon và hidro vô phân tử saccarozơ được tổ chức bám theo quá trình sau:

– Cách 1: Trộn đều khoảng tầm 0,2 gam saccarozơ với một cho tới 2 gam đồng (II) oxit, tiếp sau đó cho tới lếu hợp ý vô ống thử thô (ống số 1) rồi thêm thắt tiếp khoảng tầm 1 gam đồng (II) oxit nhằm phủ kín lếu hợp ý. Nhồi một nhúm bông đem rắc bột CuSO4 khan vô phần bên trên ống số 1, rồi nút tự nút cao su đặc đem ống dẫn khí.

– Cách 2: Lắp ống số 1 lên giá chỉ thử nghiệm, rồi nhúng ống dẫn khí vô hỗn hợp Ca(OH)2 đựng vô ống thử (ống số 2)

– Cách 3: Dùng đèn hễ đun lạnh lẽo ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ nhàng, tiếp sau đó đun triệu tập vô phần đem lếu hợp ý phản ứng)

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 3, white color của CuSO4 khan gửi trở nên màu xanh lá cây CuSO4.5H2O.

(b) Thí nghiệm bên trên còn được dùng để làm xác lập toan tính yếu tắc oxi vô phân tử saccarozơ.

(c) Dung dịch Ca(OH)2 được dùng để làm nhận ra CO2 sinh đi ra vô thử nghiệm bên trên.

(d) Tại bước 2, lắp đặt ống số 1 sau cho tới mồm ống phía lên.

(e) Kết giục thí nghiệm: tắt đèn hễ, nhằm ống số 1 nguội hẳn rồi mới nhất fake ống dẫn khí thoát khỏi hỗn hợp vô ống số 2.

Số tuyên bố ko thực sự :

Cho 13,04 gam lếu hợp ý X bao gồm 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn vô 120 ml hỗn hợp CuSO4 1,5M. Sau phản xạ trọn vẹn chiếm được 13,76 gam hóa học rắn ko tan. Thành phần % số mol của Zn vô lếu hợp ý X là:

Lên men m gam tinh ma bột trở nên ancol etylic với hiệu suất 75%, hít vào toàn cỗ khí CO2 sinh đi ra vô hỗn hợp chứa chấp 0,03 mol Ba(OH)2, chiếm được kết tủa và hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH vô X, cho tới khi kết tủa lớn số 1 thì nên tối thiểu 6 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là

Polime vô sản phẩm này tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

X là hóa học rắn ở ĐK thông thường, X có khá nhiều trong những phần tử của cây, tối đa vô nho chín. X được sử dụng thực hiện dung dịch tăng lực cho tất cả những người già nua, trẻ nhỏ và người đau đớn. Số nguyên vẹn tử H vô X là:

Kim loại Cu ko được pha chế Theo phong cách này sau đây?

Hòa tan trọn vẹn m gam lếu hợp ý X bao gồm Na, K, Na2O, Ba và BaO (trong cơ oxi rung rinh 20% về khối lượng) vô nước, chiếm được 300 ml hỗn hợp Y và 0,448 lít (ở đktc) khí H2. Trộn 200 ml hỗn hợp Y với 200 ml hỗn hợp bao gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,3M, chiếm được 400 ml hỗn hợp đem pH = 13. Giá trị của m là (coi H2SO4 phân ly trả toàn).

Đốt cháy trả toàn11,84 gam một este X chiếm được 10,752 lit khí CO2 (đktc) và 8,64g nước. Mặt không giống, cho tới X ứng dụng 112 gam hỗn hợp KOH 10%, rồi cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được 17,92 gam hóa học rắn khan và ancol Y. % lượng Cacbon vô Y là:

Hòa tan không còn 3,24 gam Al vô hỗn hợp HNO3, sau phản xạ chiếm được m gam muối bột và thấy bay đi ra 0,448 lit khí N2O (đktc). Giá trị của m là:

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là những hóa học cơ học mạch hở. Trong phân tử hóa học F chứa chấp mặt khác những group -OH, -COO- và -COOH. Cho những gửi hóa sau:

(1) E + NaOH X + Y

(2) F + NaOH X + H2O

(3) X + HCl Z + NaCl

Biết X, Y, Z là những hợp ý hóa học cơ học. Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất X đem số nguyên vẹn tử oxi thông qua số nguyên vẹn tử hiđro.

(b) Phân tử hóa học E chứa chấp mặt khác group -OH và group -COOH.

(c) Trong công nghiệp, hóa học Y được pha chế thẳng kể từ etilen.

Xem thêm: bộ tứ thời thượng

(d) Nhiệt phỏng sôi của hóa học Y nhỏ rộng lớn sức nóng phỏng sôi của ancol etylic.

(e) 1 mol hóa học z ứng dụng với Na dư chiếm được tối nhiều 1 mol khí H2.

Số tuyên bố đích là

Cho sơ đồ dùng những phản xạ sau:

(1) NaAlO2 + CO2 + H2O X + NaHCO3;

(2) X + Y AlCl3 + H2O

(3) NaHCO3 + Y Z + H2O + CO2.

Các hóa học X, Z thỏa mãn nhu cầu sơ đồ dùng bên trên theo lần lượt là

Dung dịch X bao gồm CuSO4 và NaCl. Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp X với năng lượng điện cực kỳ trơ, màng ngăn xốp, độ mạnh loại năng lượng điện 0,5A, hiệu suất năng lượng điện phân là 100%. Lượng khí sinh đi ra kể từ bình năng lượng điện phân và lượng sắt kẽm kim loại Cu sinh đi ra ở catot bám theo thời hạn năng lượng điện phân được cho tới trên bảng sau:

Thời gian tham năng lượng điện phân (giây)

t

t + 17370

3t

Lượng khí sinh đi ra kể từ bình năng lượng điện phân (mol)

a

a + 0,075

4,5a

Lượng sắt kẽm kim loại Cu sinh đi ra ở catot (mol)

0,06

0,075

0,075

Số mol NaCl vô X là

Hỗn hợp ý E bao gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no nhiều chức Y và hóa học Z là thành phầm của phản xạ este hóa thân thuộc X với Y. Trong E, số mol của X to hơn số mol của Y. Tiến hành những thử nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản úng với hỗn hợp NaHCO3 dư chiếm được 3,36 lít khí CO2.

Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vô hỗn hợp NaOH dư, đun lạnh lẽo thì đem 0,65 mol NaOH phản xạ và chiếm được 32,2 gam ancol Y.

Thí nghiệm 3: Đốt cháy 0,5 mol E tự O2 dư chiếm được 3,65 mol CO2 và 2,85 mol H2O.

Biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần trăm lượng củaZ vô E là

Hỗn hợp ý E bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 42,8 gam E vào trong bình kín chứa chấp 0,05 mol khí O2 chiếm được hóa học rắn X (chỉ bao gồm Fe và những oxit) và 0,1 mol khí CO2. Hòa tan không còn X vô hỗn hợp HCl độ đậm đặc 7,3% chiếm được 6,72 lít khí H2 và hỗn hợp Y chỉ chứa chấp muối bột. Cho tiếp hỗn hợp AgNO3 dư vô Y chiếm được 244,1 gam kết tủa bao gồm Ag và AgCl. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Nồng phỏng Tỷ Lệ của FeCl2 vô Y sớm nhất vói độ quý hiếm này sau đây?

Bình “ga” loại 12 cân nặng dùng vô hộ mái ấm gia đình Y đem chứa chấp 12 kilogam khí hóa lỏng (LPG) bao gồm propan và butan với tỉ trọng mol ứng là 2 : 3. Khi được châm cháy trọn vẹn, 1 mol propan lan đi ra lượng sức nóng là 2220 kJ và 1 mol butan lan đi ra lượng sức nóng là 2850 kJ. Trung bình, lượng sức nóng hấp phụ kể từ châm khí “ga” của hộ mái ấm gia đình Y là 10.000 kJ/ngày và hiệu suất dùng sức nóng là 67,3%. Sau từng nào ngày hộ mái ấm gia đình Y dùng không còn bình ga trên?

Chất bự X bao gồm những triglixerit. Phần trăm lượng của cacbon và hiđro vô X theo lần lượt là 77,25% và 11,75%. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X tự hỗn hợp KOH dư, đun lạnh lẽo chiếm được a gam muối bột. Mặt không giống, cứ 0,1m gam X phản xạ tối nhiều với 5,12 gam Br2 vô hỗn hợp. Giá trị của a là

Một loại phân NPK có tính đủ dinh dưỡng được ghi bên trên vỏ hộp như ở hình mặt mày.

Để hỗ trợ 17,2 kilogam nitơ, 3,5 kilogam photpho và 8,3 kilogam kali cho 1 thửa ruộng, người tớ dùng mặt khác x kilogam phân NPK (ở trên), hắn kilogam đạm urê (độ đủ dinh dưỡng là 46%) và z kilogam phân kali (độ đủ dinh dưỡng là 60%). Tổng độ quý hiếm (x + hắn + z) là

Thực hiện tại những thử nghiệm sau:

(a) Cho sắt kẽm kim loại Na vô hỗn hợp CuSO4.

(b) Cho sắt kẽm kim loại Al vô hỗn hợp KOH dư.

(c) Cho hỗn hợp AgNO3 vô hỗn hợp HCl.

(d) Cho NH4Cl vô hỗn hợp Ba(OH)2 đun lạnh lẽo.

(e) Cho hỗn hợp H2SO4 vô hỗn hợp Ba(HCO3)2.

Sau khi những phản xạ kết giục, số thử nghiệm một vừa hai phải chiếm được kết tủa một vừa hai phải chiếm được hóa học khí là

Cho những tuyên bố sau:

(a) lsoamyl axetat đem hương thơm thơm sực của chuối chín.

(b) Lưu hóa cao su đặc buna chiếm được cao su đặc buna-S.

(c) Đun lạnh lẽo mỡ heo với hỗn hợp NaOH đặc, chiếm được xà chống.

(d) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp I2 vô lát hạn chế của củ khoai thầy thuốc xuất hiện tại màu xanh lá cây tím.

(e) Nhỏ hỗn hợp Gly-Val vô ống thử chứa chấp Cu(OH)2 xuất hiện tại hợp ý hóa học color tím.

Số tuyên bố đích là

Bạn đang được coi bài xích viết: Khi cho tới Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, muối bột Fe chiếm được sau phản ứng…. tin tức tự mamnonbautroixanh.edu.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: bản án từ địa ngục

Rate this post