giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

Câu hỏi:

02/08/2019 56,562

Bạn đang xem: giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

A. Quang phân li nước       

B. Chu trình Canvin

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Pha tối là trộn thắt chặt và cố định CO2 muốn tạo rời khỏi C6H12O6. Tuy nhiên, mía là thực vật C4 → Pha tối ra mắt 2 quy trình tiến độ bao gồm quy trình C4 (là quy trình tiến độ thắt chặt và cố định tạm thời CO2) ra mắt ở tế bào tế bào giậu và quy trình quá trình C3 (là quy trình tiến độ thắt chặt và cố định CO2 để tạo nên C6H12O6) ra mắt ở tế bào bao bó mạch. Vậy quy trình tiến độ quang quẻ ăn ý thực sự tạo thành C6H12O6 ở cây mía là quy trình Canvin.

Giai đoạn quang quẻ ăn ý thực sự tạo thành C6H12O6 sao ở cây mía là Quang phân li nước (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng tác động cho tới quang quẻ ăn ý đa số thông qua?

A. Sự khuếch giã của CO2 vào lá cây

B. Các phản xạ enzim nhập quang quẻ hợp

C. Sự hít vào khả năng chiếu sáng của diệp lục

D. Quá trình quang quẻ phân li nước

Câu 2:

Trong ống hấp thụ của động vật hoang dã nhai lại, trở nên xenlulozơ của tế bào thực vật?

A. Không được hấp thụ nên được đánh tan nhờ teo bóp mạnh mẽ của dạ dày

B. Được nước miếng thủy phân trở nên những bộ phận đơn giản

C. Được hấp thụ chất hóa học nhờ những enzim tiết rời khỏi kể từ ống xài hóa

D. Được hấp thụ nhờ vi loại vật nằm trong sinh nhập mạch tràng và dạ dày

Câu 3:

Nhận quyết định nào là sau đấy là ko đích về tầm quan trọng của quy trình bay khá nước qua loa lá?

A. Là động lực đầu bên trên canh ty hít nước và muối bột khoáng

B. Giúp khí ko banh, CO2 khuếch giã nhập vào nhập cuộc quang quẻ hợp

C. Giúp hạ nhiệt phỏng bên trên mặt phẳng lá

Xem thêm: cảnh sát tập sự vietsub

D. Là động lực chủ yếu của loại mạch rây

Câu 4:

Ông hấp thụ của động vật hoang dã ăn thực vật dài hơn nữa của động vật hoang dã ăn thịt vì thế thực phẩm của chúng?

A. Khó hấp thụ rộng lớn, khó khăn hít vào, nghèo đói dinh cơ dưỡng

B. Đầy đầy đủ dưỡng chất hơn

C. Dễ hấp thụ hơn

D. Dễ hấp thụ

Câu 5:

Biện pháp nghệ thuật nhằm tăng diện tích S lá là?

A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều nhân tố vi lượng mang lại cây

B. Bón nhiều phân bón canh ty cỗ lá phân phát triển

C. Bón phân, tưới nước hợp lí, tiến hành nghệ thuật chở che phù phù hợp với loại và loại cây trồng

D. Sử dụng kỹ năng chở che hợp lí so với từng loại, loại cây trồng

Câu 6:

Tuần trả kín tiến thủ hóa rộng lớn tuần trả hở ở điểm nào là sau đây?

(1) Cấu tạo ra hệ tim mạch phức tạp và trả chỉnh

(2) Tốc phỏng tiết chảy thời gian nhanh hơn

(3) Điều hòa và phân phối tiết cho tới những ban ngành thời gian nhanh hơn

Phương án vấn đáp đích là?

A. 1 và 2       

B. 2 và 3

C. 1       

D. 1, 2 và 3

Xem thêm: phim sex gay cu to

TÀI LIỆU VIP VIETJACK