giới hạn quang điện

Câu hỏi:

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của từng sắt kẽm kim loại là?

Bạn đang xem: giới hạn quang điện

A. Cách sóng lâu năm nhất của phản xạ hấp thụ vào sắt kẽm kim loại này mà tạo ra được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

B. Cách sóng nhanh nhất của phản xạ hấp thụ vào sắt kẽm kim loại này mà tạo ra được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

C. Công nhỏ nhất dùng để làm bứt electron thoát khỏi mặt phẳng sắt kẽm kim loại cơ.

D. Công lớn số 1 dùng để làm bứt electron thoát khỏi mặt phẳng sắt kẽm kim loại cơ.

Đáp án chính A. 

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của từng sắt kẽm kim loại là bước sóng lâu năm nhất của phản xạ hấp thụ vào sắt kẽm kim loại này mà tạo ra được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện, hiện tượng quang quẻ điện là hiện tượng độ sáng thực hiện bật electron thoát khỏi mặt mày sắt kẽm kim loại.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự A

– Hiện tượng quang quẻ điện là hiện tượng độ sáng thực hiện bật electron thoát khỏi mặt mày sắt kẽm kim loại. Các electron dẫn chỉ hoạt động bên phía trong khối hóa học chào bán dẫn nhưng mà không biến thành bứt ra phía bên ngoài tương tự hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài. Đây cũng đó là nguyên nhân nhưng mà người tớ gọi hiện tượng kỳ lạ này là hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện vô.

– Định luật về số lượng giới hạn quang quẻ điện: Ánh sáng sủa kích ứng chỉ mất thể thực hiện bật êlêctron thoát khỏi một sắt kẽm kim loại Lúc bước sóng của chính nó ngắn lại hơn hoặc tự số lượng giới hạn quang quẻ điện của sắt kẽm kim loại cơ.

 λ ≤ λ0

Trong đó:

Xem thêm: peaky blinders season 2

λ: bước sóng của độ sáng kích thích (m)

λ0: giới hạn quang điện của kim loại (m)

– Điều khiếu nại xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện là quá trình sóng hấp thụ vào nên nhỏ rộng lớn hoặc tự giới hạn quang điện. Giới hạn quang quẻ điện λ0  là bước sóng lâu năm nhất của phản xạ hấp thụ vào sắt kẽm kim loại này mà tạo ra được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

– Các độ sáng đơn sắc sở hữu bước sóng trong vòng kể từ 380nm (ứng với color tím bên trên quang quẻ phổ) cho tới chừng 760nm (ứng với color đỏ) là độ sáng phát hiện ra được (khả kiến).

– Điều khiếu nại nhằm hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện vô xẩy ra là:

+ Năng lượng phôtôn của độ sáng kích ứng nên to hơn hoặc tự với tích điện kích hoạt A (là tích điện quan trọng nhằm giải hòa electron link trở thành những electron dẫn): ε ≥ A

+ Cách sóng λ của độ sáng kích ứng nên nhỏ rộng lớn hoặc tự một bước sóng giới hạn 0 với từng hóa học chào bán dẫn, bước sóng số lượng giới hạn λ0 này được gọi là số lượng giới hạn quang quẻ dẫn.

– Giới hạn quang quẻ dẫn của khá nhiều những hóa học chào bán dẫn đều nằm trong miền mặt trời. Vì vậy, chỉ việc sử dụng độ sáng kích ứng là độ sáng thấy được là đầy đủ nhằm xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ dẫn.

– Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài: Đây là hiện tượng kỳ lạ chiếu độ sáng sở hữu bước sóng phù hợp vô sắt kẽm kim loại thực hiện nhảy những electron thoát khỏi mặt phẳng của sắt kẽm kim loại. Ánh sáng sủa hấp thụ vào sắt kẽm kim loại được gọi là độ sáng (hoặc bức xạ) kích ứng.

Xem thêm: the age of adaline