he was tom. i met him at the bar yesterday

avatar

Bạn đang xem: he was tom. i met him at the bar yesterday

Giúp bản thân với ạ...............,.........!!

imagerotate

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

2.He was Tom whom I met at the bar yesterday .

3.The only thing that makes mạ worried is how to tướng go trang chủ.

4.They worked for a woman who used to tướng be an artist.

5.The phone which is on the table belongs to tướng An.

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

  • avatar

    Cho nài 5 sao,cảm ơn và câu tlhn nhé.

avatar

2.He was Tom whom I met at the bar yesterday .

Xem thêm: tôi muốn coi phim

3.The only thing that makes mạ worried is how to tướng go trang chủ.

4.They worked for a woman who used to tướng be an artist.

5.The phone which is on the table belongs to tướng An.

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

Bổ sung kể từ chuyên nghiệp gia

2. He was Tom, whom I met at the bar yesterday.

3. The only thing that makes mạ worried is how to tướng go trang chủ.

4. They worked for a woman who used to tướng be an artist.

5. The phone which belongs to tướng An is on the table.

who: đtqh chỉ người

which: đtqh chỉ vật

Xem thêm: one piece truyen tranh

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

2. He was Tom. I met him at the bar yesterday. -> 3. The only thing is how to tướng go trang chủ. It makes mạ worried. 4. They worked for a woman. She used to tướng be an artist. -> 5. The phone is on the table. It belongs to tướng An.