hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện

Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12 lượng tử ánh sáng

Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12
Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12

Lý thuyết chú ý nhằm giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

 • HIện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài: Là hiện tượng lạ xẩy ra ở bên phía ngoài mặt phẳng sắt kẽm kim loại, Khi được chiếu khả năng chiếu sáng tương thích những electron tiếp tục nhảy thoát khỏi mặt phẳng sắt kẽm kim loại.
 • Không cần khả năng chiếu sáng này và sắt kẽm kim loại nào thì cũng rất có thể tạo nên được hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Điều khiếu nại xẩy ra hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

 • ε ≥ A → hf ≥ hfo → f ≥ fo (1) hoặc
 • ε ≥ A → \[\dfrac{hc}{\lambda }\geq \dfrac{hc}{\lambda_{o} }\rightarrow \lambda \leq \lambda_{o}\] (2)

Bạn đang xem: hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện

Công thức Anhxtanh về lượng tử tích điện của ánh sáng

\[\varepsilon = A + (W_{đo})_{max}\]

Trong đó:

 • ε = hf = \[\dfrac{hc}{\lambda }\]: lượng tử tích điện (J)
 • h = 6,625.10-34 (J/s): hằng số Plank
 • f: tần số khả năng chiếu sáng (Hz)
 • λ: bước sóng của khả năng chiếu sáng (m)
 • c = 3.108 (m/s): vận tốc khả năng chiếu sáng nhập chân không
 • A = hfo = \[\dfrac{hc}{\lambda_{o} }\]: công bay của eletron (J)
 • \[(W_{đo})_{max}\]: động năng lúc đầu cực to của những electron (J)

Video chỉ dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12

Câu 1.

Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài là hiện tượng lạ êlectron bị bứt thoát khỏi tấm sắt kẽm kim loại khi

[A]. chiếu nhập tấm sắt kẽm kim loại này một chùm phân tử nhân heli.
[B]. chiếu nhập tấm sắt kẽm kim loại này một phản xạ năng lượng điện kể từ với bước sóng tương thích.
[C]. cho dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện tấm sắt kẽm kim loại này.
[D]. tấm sắt kẽm kim loại này bị nung rét bởi vì một mối cung cấp sức nóng.

Hướng dẫn

Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài là hiện tượng lạ êlectron bị bứt thoát khỏi tấm sắt kẽm kim loại Khi hấp thụ vào tấm sắt kẽm kim loại này một phản xạ năng lượng điện kể từ với bước sóng tương thích. Chọn B

[collapse]

Câu 2.

Hiện tượng này sau đấy là hiện tượng lạ quang quẻ điện?

[A]. Êlectron bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại bị nung rét.
[B]. Êlectron nhảy thoát khỏi sắt kẽm kim loại Khi với ion đập nhập.
[C]. Êlectron bị nhảy thoát khỏi sắt kẽm kim loại Khi sắt kẽm kim loại với năng lượng điện thế rộng lớn.
[D]. Êlectron nhảy thoát khỏi mặt mày sắt kẽm kim loại Khi chiếu tia tử nước ngoài nhập kim loại

Hướng dẫn

Êlectron nhảy thoát khỏi mặt mày sắt kẽm kim loại Khi chiếu tia tử nước ngoài nhập sắt kẽm kim loại là một trong những hiện tượng lạ quang quẻ điện

[collapse]

Câu 3.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại dựa vào vào:

[A]. bản hóa học của sắt kẽm kim loại cơ.
[B]. năng lượng của photon chiếu cho tới kim loại
[C]. màu sắc của khả năng chiếu sáng chiếu cho tới kim loại
[D]. cường phỏng chùm khả năng chiếu sáng chiếu vào

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại tùy thuộc vào thực chất của sắt kẽm kim loại đó

[collapse]

Câu 4.

Khi hấp thụ vào sắt kẽm kim loại một chùm khả năng chiếu sáng nhưng mà ko thấy những electron bay đi ra vì

[A]. chùm khả năng chiếu sáng với độ mạnh quá nhỏ.
[B]. công bay e nhỏ rộng lớn tích điện phôtôn.
[C]. bước sóng khả năng chiếu sáng to hơn số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện.
[D]. kim loại hít vào quá không nhiều khả năng chiếu sáng cơ.

Hướng dẫn

Khi hấp thụ vào sắt kẽm kim loại một chùm khả năng chiếu sáng nhưng mà ko thấy những electron bay đi ra vì thế bước sóng khả năng chiếu sáng to hơn số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện.

[collapse]

Câu 5.

Câu 5 : Công bay êlectrôn (êlectron) thoát khỏi một sắt kẽm kim loại là 1 trong,88 eV. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại cơ là

[A]. \[0,33\mu m. \]
[B]. \[0,22\mu m. \]
[C]. \[0,{{66. 10}^{-19}}\mu m. \]
[D]. \[0,66\mu m. \]

Hướng dẫn

Công bay êlectrôn (êlectron) thoát khỏi một sắt kẽm kim loại là 1 trong,88 eV. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là \[0,66\mu m. \]

[collapse]

Câu 6.

Ánh sáng sủa trông thấy rất có thể phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài với

[A]. kim loại bạc.
[B]. kim loại kẽm.
[C]. kim loại xesi.
[D]. kim loại đồng.

Hướng dẫn

Ánh sáng sủa trông thấy rất có thể phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài với sắt kẽm kim loại xesi.

[collapse]

Câu 7.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của những sắt kẽm kim loại kiềm như can xi, natri, kali, xesi nằm trong vùng

[A]. ánh sáng sủa tử nước ngoài.
[B]. ánh sáng sủa trông thấy được.
[C]. ánh sáng sủa mặt trời.
[D]. cả tía vùng khả năng chiếu sáng nêu bên trên.

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của những sắt kẽm kim loại kiềm như can xi, natri, kali, xesi nằm trong vùng khả năng chiếu sáng trông thấy được

[collapse]

Câu 8.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của những sắt kẽm kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm trong vùng

[A]. ánh sáng sủa tử nước ngoài.
[B]. ánh sáng sủa trông thấy được.
[C]. ánh sáng sủa mặt trời.
[D]. cả tía vùng khả năng chiếu sáng nêu bên trên.

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của những sắt kẽm kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm trong vùng khả năng chiếu sáng tử ngoại

[collapse]

Câu 9.

Chiếu khả năng chiếu sáng với bước sóng \[0,5\mu m\] theo lần lượt nhập tứ tấm nhỏ với phủ can xi, natri, kali và xesi. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện tiếp tục xẩy ra ở

[A]. một tấm.
[B]. hai tấm.
[C]. ba tấm.
[D]. cả tứ tấm.

Hướng dẫn

Chiếu khả năng chiếu sáng với bước sóng \[0,5\mu m\] theo lần lượt nhập tứ tấm nhỏ với phủ can xi, natri, kali và xesi. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện tiếp tục xẩy ra ở tía tấm natri, kali và xesi Chọn C

[collapse]

Câu 10.

Chiếu một chùm khả năng chiếu sáng đơn sắc vào một trong những tấm kẽm. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện sẽ không còn xẩy ra nếu như khả năng chiếu sáng với bước sóng

[A]. \[0,1\mu m. \]
[B]. \[0,2\mu m. \]
[C]. \[0,3\mu m. \]
[D]. \[0,4\mu m. \]

Hướng dẫn

Chiếu một chùm khả năng chiếu sáng đơn sắc vào một trong những tấm kẽm. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện sẽ không còn xẩy ra nếu như khả năng chiếu sáng với bước sóng là ${{\lambda }_{0}}=\dfrac{hc}{A}$= \[0,4\mu m. \]

[collapse]

Câu 11.

Kim loại Kali với số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện là \[0,55\mu m\]. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ko xẩy ra Khi hấp thụ vào sắt kẽm kim loại cơ phản xạ nằm trong vùng

[A]. ánh sáng sủa màu sắc tím.
[B]. ánh sáng sủa màu sắc lam.
[C]. hồng nước ngoài.
[D]. tử nước ngoài.

Hướng dẫn

Kim loại Kali với số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện là \[0,55\mu m\]. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ko xẩy ra Khi hấp thụ vào sắt kẽm kim loại cơ phản xạ nằm trong vùng hồng ngoại

[collapse]

Câu 12.

Công bay êlectron của một sắt kẽm kim loại bởi vì \[3,{{43. 10}^{19}}J\]. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là

[A]. \[0,58\mu m. \]
[B]. \[0,43\mu m. \]
[C]. \[0,30\mu m. \]
[D]. \[0,50\mu m. \]

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là ${{\lambda }_{0}}=\dfrac{hc}{A}=\dfrac{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}{3,{{43. 10}^{19}}}=0,{{58. 10}^{-6}}\left( m \right)=0,58\left( \mu m \right)$

[collapse]

Câu 13.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của một sắt kẽm kim loại là \[0,30\mu m\]. Công bay của êlectron ngoài sắt kẽm kim loại này là

[A]. \[6,{{625. 10}^{-20}}J. \]
[B]. \[6,{{625. 10}^{-17}}J. \]
[C]. \[6,{{625. 10}^{-19}}J. \]
[D]. \[6,{{625. 10}^{-18}}J. \]

Hướng dẫn

Công bay của êlectron ngoài sắt kẽm kim loại này là $A=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{0}}}=\dfrac{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}{0,{{3. 10}^{-6}}}=6,{{625. 10}^{-19}}\left( J \right)$

[collapse]

Câu 14.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của một sắt kẽm kim loại là \[0,75\mu m\]. Công bay electron thoát khỏi sắt kẽm kim loại bằng:

[A]. \[2,{{65. 10}^{-32}}J\]
[B]. \[26,{{5. 10}^{-32}}J\]
[C]. \[26,{{5. 10}^{-19}}J\]
[D]. \[2,{{65. 10}^{-19}}J. \]

Hướng dẫn

Công bay của êlectron ngoài sắt kẽm kim loại này là $A=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{0}}}=\dfrac{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}{0,{{75. 10}^{-6}}}=2,{{65. 10}^{-19}}\left( J \right)$

[collapse]

Câu 15.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của bạc là \[0,26\mu m\]. Công bay êlectron ngoài bạc bằng

[A]. \[7,{{64. 10}^{-6}}pJ. \]
[B]. \[7,{{64. 10}^{-8}}pJ. \]
[C]. 4,78 keV.
[D]. 4,78 eV.

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của bạc là \[0,26\mu m\]. Công bay êlectron ngoài bạc bằng$A=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{0}}}$= 4,78 eV.

[collapse]

Câu 16.

Biết công quan trọng nhằm bứt electrôn thoát khỏi tế bào quang quẻ năng lượng điện là 4,14 eV. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của tế bào là:

[A]. \[{{\lambda }_{0}}=0,3\mu m\]
[B]. \[{{\lambda }_{0}}=0,4\mu m\]
[C]. \[{{\lambda }_{0}}=0,5\mu m\]
[D]. \[{{\lambda }_{0}}=0,6\mu m\]

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là ${{\lambda }_{0}}=\dfrac{hc}{A}$= \[0,3\mu m\]

[collapse]

Câu 17.

Công thoát electrôn của một kim loại là 2,36 eV. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại bên trên là :

[A]. \[0,53\mu m\]
[B]. \[8,{{42. 10}^{26}}m\]
[C]. \[2,93\mu m\]
[D]. \[1,24\mu m\]

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là ${{\lambda }_{0}}=\dfrac{hc}{A}$= \[0,53\mu m\]

[collapse]

Câu 18.

Trong hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện, công bay của những electrôn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại là 2 eV. Cách sóng số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại có mức giá trị này sau đây?

[A]. \[0,621\mu m\]
[B]. \[0,525\mu m\]
[C]. \[0,675\mu m\]
[D]. \[0,585\mu m\]

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là ${{\lambda }_{0}}=\dfrac{hc}{A}$= \[0,621\mu m\]

[collapse]

Câu 19.

Năng lượng của phôtôn là \[2,{{8. 10}^{-19}}J\]. Cách sóng của khả năng chiếu sáng này là

[A]. \[0,45\mu m\]
[B]. \[0,58\mu m\]
[C]. \[0,66\mu m\]
[D]. \[0,71\mu m\]

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là ${{\lambda }_{0}}=\dfrac{hc}{A}$= \[0,71\mu m\]

[collapse]

Câu đôi mươi.

Một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện với công bay là 3,5 eV. Chiếu nhập catôt phản xạ với bước sóng này tại đây thì phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện.

[A]. \[\lambda =3,35\mu m\]
[B]. \[\lambda =0,{{355. 10}^{-7}}m\]
[C]. \[\lambda =35,5\mu m\]
[D]. \[\lambda =0,355\mu m\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện với công bay là 3,5 eV. Chiếu nhập catôt phản xạ với bước sóng trên đây thì phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện Khi \[\lambda \le {{\lambda }_{0}}\] $\to $ Chọn B

[collapse]

Câu 21.

Gọi bước sóng \[{{\lambda }_{o}}\] là số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của một sắt kẽm kim loại, λ là bước sóng khả năng chiếu sáng kích ứng hấp thụ vào sắt kẽm kim loại cơ, nhằm hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện xẩy ra thì

[A]. chỉ cần thiết ĐK \[\lambda >{{\lambda }_{o}}. \]
[B]. phải đối với cả nhì ĐK \[\lambda ={{\lambda }_{o}}\] và độ mạnh khả năng chiếu sáng kích ứng cần rộng lớn.
[C]. phải đối với cả nhì ĐK \[\lambda >{{\lambda }_{o}}\] và độ mạnh khả năng chiếu sáng kích ứng cần rộng lớn.
[D]. chỉ cần thiết ĐK \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\].

Hướng dẫn

Gọi bước sóng \[{{\lambda }_{o}}\] là số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của một sắt kẽm kim loại, λ là bước sóng khả năng chiếu sáng kích ứng hấp thụ vào sắt kẽm kim loại cơ, nhằm hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện xẩy ra thì chỉ việc ĐK \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}. \]

[collapse]

Câu 22.

Khi hấp thụ vào sắt kẽm kim loại một chùm khả năng chiếu sáng nhưng mà ko thấy những e bay đi ra vì

[A]. chùm khả năng chiếu sáng với độ mạnh quá nhỏ.
[B]. công bay e nhỏ rộng lớn tích điện phôtôn.
[C]. bước sóng khả năng chiếu sáng to hơn số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện.
[D]. kim loại hít vào quá không nhiều khả năng chiếu sáng cơ.

Hướng dẫn

Khi hấp thụ vào sắt kẽm kim loại một chùm khả năng chiếu sáng nhưng mà ko thấy những e bay đi ra vì thế bước sóng khả năng chiếu sáng to hơn số lượng giới hạn quang quẻ điện

[collapse]

Câu 23.

Bước sóng lâu năm nhất nhằm bứt được electrôn thoát khỏi 2 sắt kẽm kim loại X và Y theo lần lượt là 3 nm và 4,5 nm. Công bay ứng là \[{{A}_{1}}\] và \[{{A}_{2}}\] tiếp tục là

[A]. \[{{A}_{2}}=2{{A}_{1}}. \]
[B]. \[{{A}_{1}}=1,5{{A}_{2}}. \]
[C]. \[{{A}_{2}}=1,5{{A}_{1}}. \]
[D]. \[{{A}_{1}}=2{{A}_{2}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Công bay êlectron ngoài bạc bằng$A=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{0}}}$ \[\Rightarrow {{A}_{1}}=1,5{{A}_{2}}. \] Chọn B

[collapse]

Câu 24.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của natri là \[0,5\mu m\]. Công bay của kẽm to hơn của natri là 1 trong,4 lượt. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của kẽm là

[A]. \[{{\lambda }_{o}}=0,36\mu m. \]
[B]. \[{{\lambda }_{o}}=0,33\mu m. \]
[C]. \[{{\lambda }_{o}}=0,9\mu m. \]
[D]. \[{{\lambda }_{o}}=0,7\mu m\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Công bay của kẽm to hơn của natri là 1 trong,4 lượt thì số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của kẽm tiếp tục nhỏ thêm hơn 1,4 lượt đối với số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của Natri \[\Rightarrow {{\lambda }_{o}}=0,36\mu m\]

[collapse]

Câu 25.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của can xi là 450 nm. Công bay êlectron ngoài can xi và công bay êlectron ngoài đồng không giống nhau 1,38eV. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của đồng bằng

[A]. 300nm.
[B]. 902nm.
[C]. 360nm.
[D]. 660nm.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Công bay êlectron ngoài can xi và công bay êlectron ngoài đồng không giống nhau 1,38eV \[\Rightarrow {{A}_{dong}}{{A}_{canxi}}=1,38eV\] . Từ cơ tớ tính được số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của đồng là 300nm.

[collapse]

Câu 26.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của Cs là 6600 Å. Công bay của Cs là từng nào ?

[A]. 1,88 eV.
[B]. 1,52 eV.
[C]. 2,14 eV.
[D]. 3,74 eV.

Hướng dẫn

Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của Cs là 6600 Å. Công bay của Cs là $A=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{0}}}$ = 1,88 eV.

[collapse]

Câu 27.

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của kẽm là \[0,35\mu m\]. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện rất có thể xẩy ra Khi hấp thụ vào tấm kẽm bằng

[A]. ánh sáng sủa màu sắc tím.
[B]. tia X.
[C]. ánh sáng sủa red color.
[D]. tia mặt trời.

Hướng dẫn

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của kẽm là \[0,35\mu m\]. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện rất có thể xẩy ra Khi hấp thụ vào tấm kẽm bởi vì tia X.

[collapse]

Câu 28.

Lần lượt chiếu nhì phản xạ với bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=0,75\mu m\] và \[{{\lambda }_{2}}=0,25\mu m\] vào một trong những tấm kẽm với số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện \[{{\lambda }_{o}}=0,35\mu m\]. Bức xạ này phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ?

[A]. Cả nhì phản xạ.
[B]. Chỉ với phản xạ \[{{\lambda }_{2}}\].
[C]. Chỉ với phản xạ \[{{\lambda }_{1}}. \]
[D]. Không với phản xạ này nhập 2 phản xạ cơ.

Hướng dẫn

Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12

Chọn B. Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \] Chỉ với phản xạ \[{{\lambda }_{2}}\] thoả mãn

[collapse]

Câu 29.

Xem thêm: sát thủ bóng đêm

Công bay của êlectron thoát khỏi đồng là 4,14 eV. Chiếu theo lần lượt nhì phản xạ với bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=0,2\mu m\] và \[{{\lambda }_{2}}=0,45\mu m\] nhập mặt phẳng tấm đồng. Hiện tượng quang quẻ điện

[A]. xảy đi ra đối với cả nhì phản xạ cơ.
[B]. chỉ xẩy ra với phản xạ \[{{\lambda }_{2}}\].
[C]. chỉ xẩy ra với phản xạ \[{{\lambda }_{1}}. \]
[D]. không xẩy ra đối với cả nhì phản xạ cơ.

Hướng dẫn

Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \]chỉ xẩy ra với phản xạ \[{{\lambda }_{1}}. \]

[collapse]

Câu 30.

Công bay êlectron của một sắt kẽm kim loại là \[7,{{64. 10}^{-19}}J\]. Chiếu theo lần lượt nhập mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những phản xạ với bước sóng là \[{{\lambda }_{1}}=0,18\mu m;{{\lambda }_{2}}=0,21\mu m\] và\[{{\lambda }_{3}}=0,35\mu m\] . Bức xạ này tạo nên được hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện so với sắt kẽm kim loại đó?

[A]. Hai phản xạ (\[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}\]).
[B]. Không với phản xạ này nhập tía phản xạ bên trên.
[C]. Cả tía phản xạ (\[{{\lambda }_{1}},{{\lambda }_{2}}\] và\[{{\lambda }_{3}}\] ).
[D]. Chỉ với phản xạ \[{{\lambda }_{1}}. \]

Hướng dẫn

Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12

Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \]Hai phản xạ (\[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}\]) đều thỏa mãn

[collapse]

Câu 31.

Một sắt kẽm kim loại với công bay êlectron là \[7,{{2. 10}^{-19}}J\]. Chiếu theo lần lượt nhập sắt kẽm kim loại này những phản xạ với bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=0,18\mu m,{{\lambda }_{2}}=0,21\mu m,{{\lambda }_{3}}=0,32\mu m\] và \[\lambda =0,35\mu m\]. Những phản xạ rất có thể phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ở sắt kẽm kim loại này còn có bước sóng là

[A]. \[{{\lambda }_{1}},{{\lambda }_{2}}\] và \[{{\lambda }_{3}}. \]
[B]. \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}. \]
[C]. \[{{\lambda }_{2}},{{\lambda }_{3}}\] và \[{{\lambda }_{4}}. \]
[D]. \[{{\lambda }_{3}}\] và \[{{\lambda }_{4}}. \]

Hướng dẫn

Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12

Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \]Cả nhì \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}\] thỏa mãn

[collapse]

Câu 32.

Biết công bay êlectron của những kim loại: can xi, kali, bạc và đồng theo lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu khả năng chiếu sáng với bước sóng 0,33 \[\mu m\]vào mặt phẳng những sắt kẽm kim loại bên trên. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ko xẩy ra với những sắt kẽm kim loại này sau đây?

[A]. Kali và đồng
[B]. Canxi và bạc
[C]. Bạc và đồng
[D]. Kali và canxi

Hướng dẫn

Bài luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài, vật lí lớp 12

Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \]Bạc và đồng thỏa mãn

[collapse]
Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài xẩy ra ở mặt phẳng sắt kẽm kim loại Khi được chiếu khả năng chiếu sáng mến hợp

Câu 33.

Kim loại thực hiện catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện với công bay 3,45 eV. Khi hấp thụ vào 4 phản xạ năng lượng điện kể từ với \[{{\lambda }_{1}}=0,25\mu m\], \[{{\lambda }_{2}}=0,4\mu m\], \[{{\lambda }_{3}}=0,56\mu m;{{\lambda }_{4}}=0,2\mu m\] thì phản xạ này xẩy ra hiện tượng lạ quang quẻ điện

[A]. \[{{\lambda }_{3}},{{\lambda }_{2}}\].
[B]. \[{{\lambda }_{1}},{{\lambda }_{4}}\].
[C]. \[{{\lambda }_{1}},{{\lambda }_{2}},{{\lambda }_{4}}\]
[D]. cả 4 phản xạ bên trên.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \]Chỉ với \[{{\lambda }_{1}},{{\lambda }_{4}}\] thỏa mãn

[collapse]

Câu 34.

Công bay electron của một sắt kẽm kim loại là 2,40 eV. Xét những chùm sáng sủa đơn sắc: chùm I với tần số \[{{f}_{1}}={{7. 10}^{14}}Hz\], chùm II với tần số \[{{f}_{2}}=5,{{5. 10}^{14}}Hz\], chùm III với bước sóng \[{{\lambda }_{3}}=0,51_{{}}^{{}}\mu m\]. Chùm rất có thể phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện trình bày bên trên là:

[A]. chùm I và chùm II.
[B]. chùm I và chùm III.
[C]. chùm II và chùm III.
[D]. chỉ chùm I.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \]chùm I và chùm III thỏa mãn

[collapse]

Câu 35.

Công bay của êlectron ngoài một sắt kẽm kim loại là \[3,{{68. 10}^{-19}}J\]. Khi hấp thụ vào tấm sắt kẽm kim loại cơ theo lần lượt nhì bức xạ: phản xạ (I) với tần số \[{{5. 10}^{14}}Hz\] và phản xạ (II) với bước sóng \[0,25\mu m\] thì

[A]. bức xạ (II) không khiến đi ra hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện, phản xạ (I) phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện.
[B]. cả nhì phản xạ (I) và (II) đều không khiến đi ra hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện.
[C]. cả nhì phản xạ (I) và (II) đều phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện.
[D]. bức xạ (I) không khiến đi ra hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện, phản xạ (II) phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \]bức xạ (I) không khiến đi ra hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện, phản xạ (II) phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ điện

[collapse]

Câu 36.

Công bay của những hóa học can xi, kali, bạc và đồng theo lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Để mặt khác phát sinh cảm giác quang quẻ năng lượng điện với nhì sắt kẽm kim loại nhưng mà chỉ dùng một chùm phản xạ đơn sắc thì bước sóng \[\lambda \] của chùm phản xạ cơ cần thoả mùng điều kiện:

[A]. \[\lambda \le 0,26\mu m. \]
[B]. \[\lambda \le 0,43\mu m. \]
[C]. \[0,43\mu m<\lambda \le 0,55\mu m. \]
[D]. \[0,30\mu m<\lambda \le 0,43\mu m. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Để phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện thì \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\Rightarrow \]\[0,30\mu m<\lambda \le 0,43\mu m. \]

[collapse]

Câu 37.

Một sắt kẽm kim loại với số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện là \[{{\lambda }_{0}}\]. Chiếu phản xạ với bước sóng bởi vì $\dfrac{2{{\lambda }_{0}}}{3}$ nhập sắt kẽm kim loại này. Cho rằng tích điện nhưng mà êlectron quang quẻ năng lượng điện hít vào kể từ phôtôn của phản xạ bên trên, 1 phần dùng làm hóa giải nó, phần sót lại thay đổi trọn vẹn trở nên động năng của chính nó. Giá trị động năng này là

[A]. $\dfrac{3hc}{{{\lambda }_{0}}}$.
[B]. $\dfrac{hc}{3{{\lambda }_{0}}}$.
[C]. $\dfrac{hc}{2{{\lambda }_{0}}}$.
[D]. $\dfrac{2hc}{{{\lambda }_{0}}}$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Giá trị động năng này là : $K=\dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}=\dfrac{hc}{\lambda }-A$= $\dfrac{hc}{2{{\lambda }_{0}}}$

[collapse]

Câu 38.

Chiếu phản xạ với tần số f vào một trong những sắt kẽm kim loại với công bay A phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện. Giả sử một êlectron hít vào phôtôn dùng 1 phần tích điện làm thuê bay, phần sót lại trở thành động năng K của chính nó. Nếu tần số của phản xạ chiếu cho tới là 3f thì động năng của êlectron quang quẻ năng lượng điện cơ là

[A]. 3K – 2A.
[B]. 3K + A.
[C]. 3K – A.
[D]. 3K + 2A.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Động năng của êlectron quang quẻ năng lượng điện cơ là: $K=\dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}=\dfrac{hc}{\lambda }-A$= 3K + 2A.

[collapse]

Câu 39.

Công bay của một sắt kẽm kim loại dùng để catốt của một tế bào quang quẻ năng lượng điện là A, số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là \[{{\lambda }_{0}}\] . Nếu chiếu phản xạ đơn sắc với bước sóng \[\lambda =0,6{{\lambda }_{0}}\] nhập catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện bên trên thì động năng lúc đầu cực to của những electron quang quẻ năng lượng điện tính bám theo A là:

[A]. 2A/3.
[B]. 5A/3.
[C]. 1,5A.
[D]. 0,6 A.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Động năng lúc đầu cực to của những electron quang quẻ năng lượng điện tính bám theo A là: $K=\dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}=\dfrac{hc}{\lambda }-A$= 2A/3.

[collapse]

Câu 40.

Chiếu phản xạ với bước sóng 4000 \[{{A}^{0}}\] vào một trong những sắt kẽm kim loại với công bay 1,88 eV phát sinh hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện. Giả sử một êlectron hít vào phôtôn dùng 1 phần tích điện làm thuê bay, phần sót lại trở thành động năng K của chính nó. Giá trị của K là

[A]. \[19,{{6. 10}^{-21}}J. \]
[B]. \[12,{{5. 10}^{-21}}J\]
[C]. \[19,{{6. 10}^{-19}}J. \]
[D]. \[1,{{96. 10}^{-19}}J. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Động năng lúc đầu cực to của những electron quang quẻ năng lượng điện tính bám theo A là: $K=\dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}=\dfrac{hc}{\lambda }-A$= \[1,{{96. 10}^{-19}}J\]

[collapse]

Câu 41.

Giữa anôt và catôt của một ống phân phát tia X với hiệu năng lượng điện thế ko thay đổi là 25 kV. Bỏ qua chuyện động năng của êlectron Khi bứt đi ra kể từ catôt. Cách sóng nhanh nhất của tia X nhưng mà ống rất có thể phân phát đi ra bằng

[A]. 39,73 pm.
[B]. 49,69 pm.
[C]. 35,15 pm.
[D]. 31,57 pm.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Áp dụng công thức $e{{U}_{AKm\text{ax}}}=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}\to {{\lambda }_{\min }}=$49,69 pm

[collapse]

Câu 42.

Một chùm êlectron, sau khoản thời gian được bức tốc kể từ hiện trạng đứng yên tĩnh bởi vì hiệu năng lượng điện thế ko thay đổi U, cho tới đập vào một trong những sắt kẽm kim loại thực hiện phân phát đi ra tia X. Cho bước sóng nhỏ nhất của chùm tia X này là \[6,{{8. 10}^{11}}m\]. Giá trị của U bằng

[A]. 18,3 kV.
[B]. 36,5 kV.
[C]. 1,8 kV.
[D]. 9,2 kV.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Áp dụng công thức $e{{U}_{AKm\text{ax}}}=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}\to {{U}_{AKm\text{ax}}}=$18,3 kV

[collapse]

Câu 43.

Một ống Cu-lít-giơ phân phát đi ra phản xạ với bước sóng nhanh nhất là \[2,{{65. 10}^{11}}m\]. Bỏ qua chuyện động năng lúc đầu của những electron Khi bay thoát khỏi mặt phẳng catôt. Điện áp cực to thân thuộc nhì rất rất của ống là

[A]. 46875 V.
[B]. 4687,5 V
[C]. 15625 V
[D]. 1562,5 V

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Điện áp cực to thân thuộc nhì rất rất của ống là $e{{U}_{AKm\text{ax}}}=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}\to {{U}_{AKm\text{ax}}}=$46875 V

[collapse]

Câu 44.

Điện áp cực to thân thuộc anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 18200 V. Bỏ qua chuyện động năng của êlectron Khi bứt ngoài catốt. Cách sóng nhanh nhất của tia X bởi ống phân phát đi ra là

[A]. 68 pm.
[B]. 6,8 pm.
[C]. 34 pm.
[D]. 3,4 pm.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Bước sóng nhanh nhất của tia X bởi ống phân phát đi ra là $e{{U}_{AKm\text{ax}}}=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}\to {{\lambda }_{\min }}=$68 pm.

[collapse]

Câu 45.

Hiệu năng lượng điện thế cực to thân thuộc nhì rất rất của ống Cu-lít-giơ là 15 kV. Giả sử electron nhảy đi ra kể từ catôt với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu bởi vì ko thì bước sóng nhanh nhất của tia X nhưng mà ống rất có thể phân phát đi ra là từng nào ?

[A]. \[75,{{5. 10}^{12}}m. \]
[B]. \[82,{{8. 10}^{12}}m. \]
[C]. \[75,{{5. 10}^{10}}m. \]
[D]. \[82,{{8. 10}^{10}}m. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Bước sóng nhanh nhất của tia X nhưng mà ống rất có thể phân phát đi ra là : $e{{U}_{AKm\text{ax}}}=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}\to {{\lambda }_{\min }}=$\[82,{{8. 10}^{12}}m. \]

[collapse]

Câu 46.

Một ống Cu-lít-giơ phân phát đi ra phản xạ với bước sóng nhỏ nhất là 5 Å. Hiệu năng lượng điện thế cực to thân thuộc anôt và catôt là từng nào là

[A]. 2500 V.
[B]. 2485 V.
[C]. 1600 V.
[D]. 3750 V.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Điện áp cực to thân thuộc nhì rất rất của ống là $e{{U}_{AKm\text{ax}}}=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}\to {{U}_{AKm\text{ax}}}=$2485 V.

[collapse]

Câu 47.

Bỏ qua chuyện động năng của êlectron Khi bứt đi ra kể từ catôt của ống tia X. Khi tăng hiệu năng lượng điện thế của một ống tia X lên n lượt (n > 1), thì bước sóng rất rất đái của tia X nhưng mà ống phân phát đi ra tách một lượng ∆λ. Hiệu năng lượng điện thế lúc đầu của ống là :

[A]. $\dfrac{hc(n-1)}{e\Delta \lambda }$.
[B]. $\dfrac{hc(n-1)}{en\Delta \lambda }$.
[C]. $\dfrac{hc}{en\Delta \lambda }$.
[D]. $\dfrac{hc}{e(n-1)\Delta \lambda }$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Ta với $\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}=eU$

$\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}-\Delta \lambda }=neU$$\Rightarrow $

$\dfrac{{{\lambda }_{\min }}-\Delta \lambda }{{{\lambda }_{\min }}}=\dfrac{1}{n}\Rightarrow {{\lambda }_{\min }}=\dfrac{n\Delta \lambda }{n-1}$ U = $\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}e}=$

$\dfrac{hc(n-1)}{en\Delta \lambda }$

[collapse]

Câu 48.

Bỏ qua chuyện động năng của êlectron Khi bứt đi ra kể từ catôt của ống tia X. Khi tăng hiệu năng lượng điện thế của một ống tia X tăng $40\,%$ thì bước sóng nhanh nhất của tia X nhưng mà ống phân phát đi ra tách đi:

[A]. 12,5 %.
[B]. 28,6 %.
[C]. 32,2 %.
[D]. 15,7 %.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Ta với $\dfrac{hc}{\lambda }=eU$ nên bước sóng tỉ lệ thành phần nghịch tặc với hiệu năng lượng điện thế. Ban đầu tất cả ko thay cho thay đổi, coi như thể 100%.

Đặt \[{{\lambda }_{1}}=100\]và ${{U}_{1}}$= 100

Ta có: $\dfrac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\dfrac{{{\lambda }_{2}}}{{{\lambda }_{1}}}\Leftrightarrow \dfrac{100}{140}=\dfrac{{{\lambda }_{2}}}{100}\to {{\lambda }_{2}}=71,42$$\Rightarrow $ tách 28,6%

[collapse]

Câu 49.

Khi tăng năng lượng điện áp cực to của ống Cu–lít–giơ kể từ U lên 2U thì bước sóng số lượng giới hạn của tia X bởi ống phân phát đi ra thay cho thay đổi 1,9 lượt. Tốc phỏng cực to của electron bay đi ra kể từ Catot bằng

[A]. $\sqrt{\dfrac{4eU}{9{{m}_{e}}}}$
[B]. $\sqrt{\dfrac{eU}{9{{m}_{e}}}}$
[C]. $\sqrt{\dfrac{2eU}{9{{m}_{e}}}}$
[D]. $\sqrt{\dfrac{2eU}{3{{m}_{e}}}}$

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Áp dụng:

\[\dfrac{1}{2}mv_{0}^{2} + eU = \dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}\] và

\[\dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}\]

Ta có: \[\begin{align} & \dfrac{1}{2}mv_{0}^{2} + eU=\dfrac{hc}{{{\lambda }_{\min }}} \\ & \dfrac{1}{2}mv_{0}^{2} + 2eU=\dfrac{1,9hc}{{{\lambda }_{\min }}} \\ \end{align}\]

Chia vế với vế của nhì phương trình bên trên lẫn nhau, tớ được:

\[{{v}_{0}}=\sqrt{\dfrac{2eU}{9m}}\]

[collapse]

Câu 50.

Một ống Cu-lít-giơ với \[{{U}_{AK}}=15KV\] và dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện ống là 20mA. Tính sức nóng lượng toả đi ra bên trên đối Katốt trong những phút và lưu lượng \[{{H}_{2}}0\] nhằm thực hiện nguội đối Katốt hiểu được sức nóng phỏng của nước chuồn nhập là \[{{20}^{0}}\] và rời khỏi là \[{{40}^{0}}\] sức nóng dung riêng rẽ cuả nước là C= 4186 J/kgđộ. ( nhận định rằng toàn cỗ động năng của e thực hiện rét đối Katốt ).

[A]. 7,24(g/s)
[B]. 3,58(g/s)
[C]. 3,88(g/s)
[D]. 9,98(g/s)

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

ta với sức nóng lượng thực hiện rét Katốt bởi vì tổng động năng đập nhập đối Katốt \[Q=N. {{W}_{d}}=\] $\dfrac{I. t}{|e|}. |e|. {{U}_{AK}}=I. t. {{U}_{AK}}$=\[{{20. 10}^{-3}}{{. 60. 15. 10}^{3}}=18000J=18KJ\]

mà \[Q=mc\left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} \right)=\] $I. t. {{U}_{AK}}$

Vậy lưu lượng nước thực hiện nguội đối Ka tốt

$\Delta m=\dfrac{m}{t}=\dfrac{I. {{U}_{AK}}}{C({{t}_{2}}-{{t}_{1}})}=\dfrac{{{20. 10}^{-3}}{{. 15. 10}^{3}}}{4186. (40-20)}$=\[3,{{58. 10}^{-3}}kg/s=3,58\left( g/s \right)\]

[collapse]

Câu 51.

Một ống Cu-lít-giơ với năng lượng điện áp thân thuộc nhì đầu ống Cu- lít – giơ là 10KV với dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống là I = 1mA. Coi rằng chỉ mất 1% số e đập nhập đối Katốt tạo nên tia X. Sau một phút sinh hoạt thì đối Katốt rét tăng từng nào phỏng mang đến lượng của đối Katốt là m = 100g và sức nóng dung riêng rẽ là 120J/kgđộ

[A]. \[57,{{2}^{0}}C\]
[B]. \[99,{{5}^{0}}C\]
[C]. \[49,{{5}^{0}}C\]
[D]. \[69,{{2}^{0}}C\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài xích luyện hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Vì chỉ mất 1% số e đập nhập đối Katốt tạo nên tia X nên 99% động năng trở thành sức nóng thực hiện rét Ka chất lượng Q=99%N.

m. C. $\Delta t$$ = 0,99UIt \Rightarrow \Delta t=\dfrac{99%N. {{\text{W}}_{d}}}{m. C}=\dfrac{0,99. 10^{3}}. 1.10^{-3}}}{0,1. 120}$=\[49,{{5}^{0}}C\]

Xem thêm: phim kim cương máu

[collapse]