hotline mb

Phục vụ 24/7

Bạn đang xem: hotline mb

Phục vụ Quý khách hàng hàng
24h/ngày, 7 ngày/ tuần và một ngày dài lễ, Tết

Hỗ trợ quý khách nước ngoài

Quý Khách là kẻ nước ngoài
Có line giờ Anh nhằm đáp ứng quý khách

Cung cấp cho những tiện ích

Ngân hàng quân đội hỗ trợ những tiện ích:
- Tư vấn, trả lời vấn đề thành phầm, dịch vụ
- Hướng dẫn dùng những cty online
- Hỗ trợ khóa cty (thẻ, ngân hàng năng lượng điện tử)
- Tiếp nhận tra soát những uỷ thác dịch
- Cung cấp cho cty truy vấn tự động động
- Tiếp nhận từng vướng giắt và năng khiếu nại

{{field.labelvn}} ! "{{field.labelvn}}" nên thân thiện {{field.min}} và {{field.max}} ký tự động. Email không khớp lệ

Xem thêm: đề thi tin học lớp 3

"{{field.labelvn}}" nên nhỏ rộng lớn {{field.max}} ký tự động.

Mã xác thực

(*) tin tức yêu cầu điền

Xem thêm: sơ đồ tư duy sang thu