if parents bring up a child

If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. According đồ sộ several leading educational psychologists, this is one of the biggest mistakes, which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fall. Unrealistic parental expectations can cause great damage đồ sộ children.

Bạn đang xem: if parents bring up a child

However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children đồ sộ tự, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child. Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him đồ sộ concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael’s mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling.

Winston Smith, Michael’s friend, however, is not ví lucky. Both his parents arc successful musicians, and they phối too high a standard for Winston. They want their son đồ sộ be as successful as they are and ví they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.

Question 1: One of the serious mistakes parents can make is đồ sộ .

A. push their child into trying too much

B. help their child đồ sộ become a genius

C. make their child become a musician

D. neglect their child’s education

Question 2: Who have criticized the methods of some ambitious parents?

A. Successful musicians.

B. Unrealistic parents.

C. Their children.

D. Educational psychologists.

Question 3: Michael Collins is fortunate because .

A. his father is a musician

B. his parents are quite rich

C. his mother knows little about music

D. his parents help him in a sensible way

Question 4: The phrase “crazy about” in the passage mostly means

A. surprised at

B. extremely interested in

C. completely unaware of

D. confused about

Question 5: Winston’s parents push their son ví much and he .

A. has won a lot of piano competitions

B. cannot learn much from them

C. has become a good musician

D. is afraid đồ sộ disappoint them

Question 6: The word “They” in the passage refers đồ sộ .

A. concerts

B. violin lessons

C. parents in general

D. Michael’s parents

Question 7: The word “unwilling” in the passage mostly means .

A. getting ready đồ sộ tự something

B. eager đồ sộ tự something

C. not object đồ sộ doing anything

D. not wanting đồ sộ tự something

Question 8: The two examples given in the passage illustrate the principle that

A. successful parents always have intelligent children

B. successful parents often have unsuccessful children

C. parents should let the child develop in the way he/ she wants

D. parents should spend more money on the child’s education

DỊCH BÀI ĐỌC

Nếu phụ vương u nuôi nấng một đứa trẻ em với mục tiêu độc nhất là biến hóa đứa trẻ em trở thành một nhân tài, bọn họ sẽ gây nên đi ra thảm họa. Theo một vài mái ấm tư tưởng học tập dạy dỗ tiên phong hàng đầu, lòng là một trong những trong mỗi sai lầm đáng tiếc lớn số 1 nhưng mà những phụ vương u tham ô vọng vướng phái. Nói công cộng, đứa trẻ em tiếp tục vượt lên trên quan hoài những gì phụ vương u của bọn chúng chờ mong, và tiếp tục thất bại. Kỳ vọng ko thực tiễn của phụ vương u hoàn toàn có thể tạo nên tổn thất rộng lớn mang lại trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, nếu như phụ vương u không thực sự phi thực tiễn về những gì bọn họ chờ mong con cái bản thân thực hiện, nhưng mà đem tham ô vọng một cơ hội phải chăng, đứa trẻ em hoàn toàn có thể thành công xuất sắc – quan trọng đặc biệt Lúc phụ vương u luôn luôn cỗ vũ con cái. Michael Collins rat may man. Cậu ay rat quí âm thanh, và phụ vương u gom cậu thật nhiều bằng phương pháp trả cậu cho tới những buổi hỏa nhạc và bố trí mang lại cậu học tập những bài học kinh nghiệm piano và violon riêng biệt. Họ thậm chí là tài xế 50 cây số nhì phiên một tuần khiến cho cậu học tập violin. Mẹ của Michael biết đặc biệt không nhiều về âm thanh, tuy nhiên phụ vương câu lại nghịch tặc nhạc cụ nhập một dàn nhạc rộng lớn. Tuy nhiên, ông ko lúc nào bất Michael nhập cuộc nhập những cuộc đua âm thanh nếu như cậu không thích.

Tuy nhiên, Winston Smith, các bạn của Michael, rủi ro mắn như thế. Cã phụ vương u cậu đều là những nhạc sĩ thành công xuất sắc,họ bịa một tiêu xài chuẩn chỉnh vượt lên trên cao mang lại Winston. Họ mong muốn đàn ông bọn họ thành công xuất sắc như bọn họ và vậy nên bọn họ ĐK mang lại cậu tao nhập cuộc toàn bộ những cuộc đua piano được tổ chức triển khai. Họ đặc biệt ko vui mừng Lúc cậu ấy ko giành thành công. Winston luôn luôn kiêng dè rằng cậu tao tiếp tục thực hiện phụ vương u tuyệt vọng giờ phía trên khi này cậu nom nằm trong có vẻ như yên ắng và ko vui mừng.

GIẢI THÍCH CHI TIẾT

Question 1. Một trong mỗi sai lầm đáng tiếc nguy hiểm nhưng mà phụ vương u hoàn toàn có thể phạm phải là

Xem thêm: một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

A. push their child into trying too much: thúc xay con cháu vượt lên trên nhiều

B. help their child đồ sộ become a genius: giúp con cái phát triển thành thiên tài

C. make their child become a musician: biến đứa trẻ em trở thành một nhạc sĩ

D. neglect their child’s education: thờ ơ với việc dạy dỗ con

Dẫn triệu chứng nhập câu: ‘If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster”. Mục đích độc nhất của phụ vương u là biến hóa con cái bản thân trở thành nhân tài, dẫn đến việc đôn đốc xay quá mức cần thiết, đáp án A

Question 2. Ai vẫn chỉ trích cách thức của một vài phụ vương u lênh láng tham ô vọng?
A. Successful musicians: những người nhạc sĩ trở thành công

B. Unrealistic parents: những vị phụ vương u ko thực tể

C. Their children: con của họ

D. Educational psychologists: các mái ấm tư tưởng học tập về giáo dục

Dẫn triệu chứng nhập câu “According đồ sộ several leading educational psychologists, this is one of the biggest mistakes, which ambitious parents make”, đáp án D.

Question 3. Michael Collins suôn sẻ vì chưng vì

A. his father is a musician: bố anh ấy là nhạc sĩ

B. his parents arc quite rich: bố u anh ấy khá giàu

C. his mother knows little about music: mẹ anh ấy biết đặc biệt không nhiều về âm nhạc

D. his parents help him in a sensible way: bố u anh ấy trợ giúp anh ấy theo đuổi một cơ hội phù hợp

Dẫn triệu chứng nhập câu “Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him đồ sộ concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons”. Michael Collins rat may man. Cậu ay rat quí âm thanh, và phụ vương u gom cậu thật nhiều bằng phương pháp trả cậu cho tới những buổi hòa nhạc và bố trí mang lại cậu học tập những bài học kinh nghiệm piano và violon riêng biệt. Họ thậm chí là tài xế 50 cây số nhì phiên một tuần khiến cho cậu học tập violin, đáp án D.

Question 4. Cụm kể từ “crazy about ” trong khúc văn chù yếu đuối đem nghĩa là

A. surprised at. ngạc nhiên về

B. extremely interested in: cực kì quí thủ

C. completely unaware of hoàn toàn ko biết về

D. confused about: bối rối về

Từ “crazy about” là “thích thú đến mức độ cuồng loạn về điều gì” nên đem nghĩa sớm nhất với đáp án B.

Question 5. Cha u của Winston đôn đốc xay cậu ấy rất nhiều và cậu ấy

A. has won a lot of piano competitions: chiến thắng thật nhiều cuộc đua piano

B. cannot learn much front them: không thể học hỏi và giao lưu nhiều kể từ họ

C has become a good musician: đà trớ trở thành một nhạc sĩ giòi

D. is afraid đồ sộ disappoint them: rat kiêng dè tiếp tục thực hiện bọn họ thất vọng

Dẫn triệu chứng nhập câu “Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy”. Chọn đáp án D.

Question 6. Từ “They ” trong khúc văn kể đến

A. concerts: những buổi hòa nhạc

B. violin lessons: những buổi học tập violin

C. parents in general: cha u nom chung

D. Michael’s parents: cha u của Michael

Đọc lên câu trước cơ “He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him đồ sộ concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons”. Cậu ấy đặc biệt quí âm thanh, và phụ vương u gom cậu thật nhiều bằng phương pháp trả cậu cho tới những buổi hỏa nhạc và bố trí mang lại cậu học tập những bài học kinh nghiệm piano và violon riêng biệt. Họ thậm chí là lát xe pháo 50 cây số nhì phiên một tuần khiến cho cậu học tập violin

Từ “they” nói đến phụ vương u của Michael, đáp án D.

Question 7. Từ “unwilling ’ trong khúc văn đa số đem nghĩa là

A. getting ready đồ sộ tự something: sẵn sàng nhằm thực hiện gì

B. eager đồ sộ tự something: háo hức thực hiện gì

C. not object đồ sộ doing anything: không phản đối thực hiện bất kể loại gì

D. not wanting đồ sộ tự something: không mong muốn thực hiện gì

Từ “unwilling” đem nghĩa “không sẵn sàng thực hiện gì”, đáp án D.

Question 8. Hai ví dụ trong khúc văn thể hiện nay một nguyên vẹn tắc

A. successful parents always have intelligent children: những phụ vương u thành công xuất sắc luôn luôn trực tiếp đem những người con thông minh

B. successful parents often have unsuccessful children: những phụ vương u thành công xuất sắc luôn luôn trực tiếp đem những người con ko trở thành công

C. parents should let the child develop in the way lie/ she wants: cha u nên cho tới con em của mình cách tân và phát triển Theo phong cách bọn chúng muôn

D. parents should spend more money on the child’s education: cha u nên để nhiều chi phí hon mang lại dạy dỗ của con cái trẻ

Đoạn văn nêu ví dụ về Michael Collins nhờ đem sự cỗ vũ và tương hỗ hợp lý kể từ phụ vương u nên đặc biệt thành công xuất sắc. Trái lại, Winston Smith vì như thế phụ huynh vượt lên trên tham ô vọng nên ko thành công xuất sắc. 2 ví dụ thể hiện nay một lý lẽ phụ vương u nên nhằm con em của mình cách tân và phát triển Theo phong cách bọn chúng mong muốn, đáp án C.

Xem thêm: văn tả con mèo lớp 4