lời hứa từ thiên đường

Câu hỏi

Trả lời

Bạn đang xem: lời hứa từ thiên đường

Thiên đàng là một trong những điểm với thiệt được mô tả vô Kinh Thánh. Chỉ vô Tân Ước , cụm kể từ “thiên đàng” được xuất hiện tại 276 đợt. Kinh Thánh nói đến việc tía điểm thiên đường. Sứ thiết bị Phao-lô “đã được chứa chấp lên tầng trời loại ba”, tuy nhiên ông ko được luật lệ kể lại những điều ông tiếp tục trải qua quýt ở tê liệt (2 Cô-rinh-tô 12:1-9).

Nếu tầng trời loại 3 tồn bên trên, 2 tầng trời/thiên đàng không giống cũng tồn bên trên. Tầng trời loại nhất được nói đến việc tối đa vô Cựu ước như thể “bầu trời” hoặc “khí quyển”. Tầng trời này chứa chấp mây, là điểm chim choc cất cánh lượn. Tầng trời loại nhì là không gian thiên hà, điểm với những vì thế sao, hành tinh ma và những thiên thể (Sáng thế ký 1:14-18).

Tầng trời loại tía, địa điểm của nó vẫn chưa ai được biết, là điểm đồn trú của Chúa. Đức chúa Giê-su tiếp tục hứa tiếp tục sẵn sàng một điểm cho những Cơ đốc nhân ở vô thiên đường (Giăng 14:2). Thiên đàng cũng chính là điểm cho tới của những Thánh thiết bị vô Cựu ước những người dân bị tiêu diệt vô sự tin tưởng tưởng về lời hứa hẹn của Chúa về Đấng Giải Thoát (Ê-phê-sô 4:8). Bất cứ ai tin tưởng vô đấng Christ sẽ không còn hỏng thất lạc tuy nhiên sẽ sở hữu được sự sinh sống đời đời kiếp kiếp (Giăng 3:16).

Xem thêm: phim quan ly kim

Sứ thiết bị Giăng được với độc quyền coi và mô tả về thành phố Hồ Chí Minh thiên đường (Khải huyền 21:10-27). Giăng tận mắt chứng kiến thiên đường (đất mới) với “vinh quang đãng của Đức Chúa Trời” (Khải huyền 21:11), sự hiện hữu vô nằm trong của Chúa. Vì Thiên đàng không tồn tại đêm hôm và phiên bản phàn nàn Chúa Ngài là khả năng chiếu sáng, mặt mũi trời và mặt mũi trăng không hề quan trọng (Khải huyền 22:5).

Xem thêm: hoa du ký phim bất hủ

Thành phố được phủ vô ánh chói lòa của tiến thưởng và bửu ngọc. Thiên đàng với twelve cửa ngõ (Khải huyền 21:12) và mươi nhì nền đá (21:14). Vườn địa đàng E-đen được khôi phục: loại sông với nước sự sinh sống được tuôn chảy và cây sự sinh sống lại nẩy lên, rời khỏi trái ngược mỗi tháng và lá được dùng để làm “chữa lành lặn những dân” (Khải huyền 22:1-2). Tuy nhiên, nước Thiên đàng vượt lên xa vời ngoài sự mô tả của trái đất hữu hạn mặc dù Giăng với người sử dụng từng nào kể từ ngữ nhằm mô tả về nước thiên đường (1 Cô-rinh-tô 2:9). Thiên đàng là điểm “không còn những”. Sẽ không hề những nước đôi mắt, đau nhức, đau khổ sở (Khải huyền 21:4). Sẽ không hề phân chia rời khỏi, vì chưng tử vong và đã được đoạt được (Khải huyền 20:6). Điều tuyệt hảo nhất về thiên đường là sự việc hiện hữu của Chúa và đấng Cứu Rỗi (1 Giăng 3:2). Chúng tao tiếp tục diện loài kiến thẳng Chiên con cái của Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương tất cả chúng ta và tiếp tục phó thân thích Ngài mang đến tất cả chúng ta rất có thể tận hưởng được sự hiện hữu của Ngài vô cõi thiên đàng đời đời kiếp kiếp.

EnglishTrở lại trang chủ giờ Việt

Thiên đàng nom rời khỏi sao?