luật sư 1000 won

Hành trình phim Luật sư 1000 won của Nam Goong Min, Kim Ji Eun tiếp tục đầu tiên khép lại với rating 15,2%, tối đa kể từ thời điểm vạc sóng. Dù vậy, phim vẫn còn đó những điểm trừ.