make up for là gì

Bản dịch của "make up for" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: make up for là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "make up for" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "make up for" nhập một câu

But the other features làm đẹp for our small gripes.

We're trying đồ sộ làm đẹp for it the best we can.

Xem thêm: người mẹ tồi của tôi tập 3

He says some people don't believe the trial can làm đẹp for the suffering of the past.

But the stalwart supporters in no way làm đẹp for the evildoers, cheaters and serial cads.

Well, prepare đồ sộ pay a little more đồ sộ làm đẹp for your conservation.

Xem thêm: vườn sao băng thái lan

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "make up for" nhập giờ đồng hồ Việt