năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Lý thuyết về tích điện links, tích điện links riêng rẽ của phân tử nhân nguyên vẹn tử vật lí 12 Hạt nhân nguyên vẹn tử.

Năng lượng links - tích điện links riêng
Năng lượng links – tích điện links riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác trong những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh tính năng vô phạm vi độ dài rộng phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
Hạt Điện tích Khối lượng
Proton qp = – 1,602 x 10–19 C mp = 1,6726.10-27kg
Nơtron qn = 0 mn = 1,6726.10-27kg
Electron qe = – 1,602 x 10-19 C me = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính chừng hụt khối của phân tử nhân

Bạn đang xem: năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) sở hữu kết cấu phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo nên trở nên phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng links phân tử nhân

Năng lượng links của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng nên hỗ trợ nhằm tách những nuclon; nó được xem bởi vì tích của chừng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Công thức tính tích điện links phân tử nhân

Xem thêm: tiếng việt lớp 5 tập 2

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Năng lượng links riêng

Mức chừng vững chắc và kiên cố của một phân tử nhân tùy nằm trong vô tích điện links riêng

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: tích điện links riêng rẽ của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân vững chắc và kiên cố sở hữu \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này là những phân tử nhân ở khoảng chừng thân mật của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80

Xem thêm: nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của nền văn minh đại việt