ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

Câu hỏi:

03/08/2019 68,616

Bạn đang xem: ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

A. 1 phen hạn chế phân, 1 phen vẹn toàn phân

B. 1 phen hạn chế phân, gấp đôi vẹn toàn phân

C. 1 phen hạn chế phân, 3 phen vẹn toàn phân

Đáp án chủ yếu xác

D. 1 phen hạn chế phân, 4 phen vẹn toàn phân

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tự thụ phấn là sự?

A. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với nhụy của cây không giống nằm trong loài

B. thụ phấn của phân tử phấn với nhụy của và một hoa hoặc không giống hoa và một cây

C. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với cây không giống loài

D. phối kết hợp của tinh ma tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 2:

Ở cây đem hoa, giao phó tử đực được tạo hình kể từ tế bào mẹ?

A. hạn chế phân mang lại 4 tè dạ dày →  1 tè dạ dày vẹn toàn phân 1 phen cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh đẻ hạn chế phân tạo ra 4 giao phó tử đực

B. Nguyên phân gấp đôi mang lại 4 tè bào tử → 1 tè bào kể từ vẹn toàn phân 1 phen cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 phen tạo ra 2 giao phó tử đực

C. Giảm phân mang lại 4 tè bào tử → 1 tè bào tử vẹn toàn phân 1 phen cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 phen tạo ra 2 giao phó tử đực

Xem thêm: thu ky kim sao the

D. Giảm phân mang lại 4 tè bào tử → từng tè bảo tử vẹn toàn phân 1 phen cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 phen tạo ra 2 giao phó tử đực

Câu 3:

Đặc điểm ko nên là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở thực vật là?

A. đem tài năng thích ứng với những ĐK môi trường xung quanh thay đổi đổi

B. tạo ra nhiều thay đổi dị thực hiện vật liệu mang lại quy trình lựa chọn tương đương và tiến thủ hóa

C. giữ lại ổn định lăm le những tính trạng chất lượng về mặt mũi di truyền

D. mẫu mã sinh đẻ phổ biến

Câu 4:

Thụ tinh ma ở thực vật đem hoa là sự việc kết hợp?

A. nhì cỗ NST đơn bội của giao phó tử đực và giao phó tử cái (trứng) vào trong túi phôi tạo ra trở thành hợp ý tử đem cỗ NST lưỡng bội

B. nhân ngược 2 giao phó tử đực và giao phó tử cái (trứng) vào trong túi phôi tạo ra trở thành hợp ý tử

C. nhân của giao phó tử đực với nhân của trứng và nhân vô cùng vào trong túi phôi tạo ra trở thành hợp ý tử

D. của nhì tinh ma tử với trứng vào trong túi phôi

Câu 5:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự việc kết hợp?

A. đem tinh lọc của nhì giao phó tử đực và giao phó tử cái tạo thành hợp ý tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

B. tình cờ nhì giao phó tử đực và giao phó tử cái tạo thành hợp ý tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

C. đem tinh lọc của  giao tử cái và nhiều giao phó tử được tạo thành hợp ý tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

D. của rất nhiều giao phó tử đực với cùng một giao phó tử cái tạo thành hợp ý tử cải cách và phát triển trở thành cây mới

TÀI LIỆU VIP VIETJACK