phản ứng đặc trưng của ankan là

Rate this post

Ankan là 1 trong những trong mỗi hóa chất “kỳ diệu” bởi vì những phản xạ của chính nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nắm rõ những nguyên vẹn nhân tương tự các phản xạ đặc thù của Ankan chứ? Nếu ko thì cũng Trung tâm WElearn lần hiểu qua chuyện nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của ankan là

>>>> Xem thêm: Gia sư môn Hóa

1. Định nghĩa về Ankan

1.1. Ankan là gì

Ankan (Parafin) là hidrocacbon no, mạch hở

Công thức tổng quát mắng CnH2n+2 (n là số nguyên vẹn dương)

1.2. Cách gọi thương hiệu Ankan

Tên gọi của ankan đươc gọi theo đòi công thức: Tên mạch cacbon + an

 Tên gọi của 10 ankan thứ nhất của mặt hàng đồng đẳng ankan

 • CH4: Metan
 • C2H6: Etan
 • C3H8: Propan
 • C4H10: Butan
 • C5H12: Pentan
 • C6H14: Hexan
 • C7H16: Heptan
 • C8H18: Octan
 • C9H20: Nonan
 • C10H22: Đecan

Các chúng ta cũng có thể học tập mẹo thời gian nhanh với câu “thần chú” sau đây:

Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Tại (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

Đối với những ankan phân nhánh, tên thường gọi sẽ tiến hành bịa theo đòi công thức: 

Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu (tên ankan ứng với số nguyên vẹn tử cacbon vô mạch chính).

Ví dụ: 2 – metylbutan

Mạch đó là mạch nhiều năm nhất có khá nhiều group thế nhất.

Vị trí của cacbon được tấn công ở mặt mũi chủ yếu và chính thức kể từ phía ngay sát nhánh nhất

2. Các phản xạ đặc thù của Ankan

2.1. Phản ứng thế (Cl2 hoặc Br2(t0))

Đây là phản xạ đặc thù của ankan vì như thế phân tử ankan chỉ chứa chấp link đơn.

Phản ứng với halogen Lúc halogen ở dạng tương đối khan và xúc tác sức nóng độ

Lưu ý: Ankan ko thuộc tính với hỗn hợp Br2 hoặc hỗn hợp Cl2, chỉ thuộc tính với Br2 và Cl2 ở dạng tương đối, khan

Phương trình tổng quát: CnH2n+2 + xX2 -> CnH2n+2-xXx +xHx

Các phản xạ đặc thù của Ankan

Các phản xạ đặc thù của Ankan

Khi phản xạ, những nguyên vẹn tử hidro sở hữu vô link của phân tử ankan rất có thể bị thay cho thế theo thứ tự từ là 1 cho tới không còn.

Thứ tự động xẩy ra phản ứng: Cl2>Br2>I2 và C bậc 3 > C bậc 2 > C bậc 1.

Sản phẩm nhận được kể từ phản xạ tiếp tục ưu tiên thế vô H của C sở hữu bậc cao trước (Ankan sở hữu C không nhiều hơn)

Số bậc C là số C link trược tiếp được

Phản ứng với Cl2

Khi phát sáng hoặc nhóm rét mướt lếu hợp ý metan và clo tiếp tục xẩy ra phản xạ thế theo thứ tự những nguyên vẹn tử hiđro bởi vì clo:

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 2)

Lưu ý: Từ C3 trở lên trên sẽ khởi tạo đi ra những thành phầm thế không giống nhau

Phản ứng với Br2

2.2. Phản ứng tách H2

Phản ứng tách Hidro còn được gọi là phản xạ đề hidro hóa

Phương trình tổng quát:

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 8)

Ví dụ: Đề hidro hóa C2H6

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 7)

Lưu ý

 • Ưu tiên tách hidro mạch cao trước
 • Khi tách H2, 2 nguyên vẹn tử C ở cạnh nhau tách đi ra nằm trong nhau

Ví dụ

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 9)

Một số tình huống đặc biệt

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 10)

2.3. Phản ứng phân hủy

Phản ứng phân bỏ bởi vì nhiệt: CnH2n+2 + nCl2 -> nC + (n+1)H2 t0

Phản ứng phân bỏ bởi vì halogen (Cl2 hoặc F2): [CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 12)

2.4. Phản ứng cracking (n≥ 3)

Phản ứng này còn được gọi là bẻ gãy mạch cacbon) xẩy ra ở ĐK sức nóng phỏng, áp suất và xúc tác phù hợp.

Chỉ xẩy ra so với những ankan kể từ C3H8 trở lên

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 13)

Lưu ý:

Xem thêm: thanh guom diet quy ss3

 • Ankan mạch trực tiếp CnH2n+2 Lúc cracking rất có thể xẩy ra theo đòi (n – 2) phía không giống nhau dẫn đến 2(n-2) thành phầm.
 • Trong tình huống hiệu suất phản xạ cracking là 100% và không tồn tại quy trình cracking loại cấp cho => tổng số mol thành phầm tăng gấp rất nhiều lần đối với những hóa học nhập cuộc => Khối lượng phân tử tầm giảm xuống 1/2.
 • Dù quy trình cracking sở hữu từng nào quá trình lên đường chăng nữa thì số mol ankan khi đầu luôn luôn ngay số mol ankan sau phản xạ.

2.5. Phản ứng cháy của Ankan

Phản ứng này còn được gọi là phản xạ lão hóa ankan

PTTQ: CnH2n+2 + [(3n+1)/2]O2 → nCO2 + (n+1)H2O

Ví dụ: [CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 14)

Lưu ý:

 • Khi nhóm ankan, tớ nhận được
  • nCO2 < nH2O.
  • nH2O – nCO2 = nankan bị nhóm cháy.
 • Đốt cháy 1 hiđrocacbon nhưng mà nhận được nCO2 < nH2O → Hợp hóa học này là ankan.
 • Đốt cháy lếu hợp ý hiđrocacbon nhận được nCO2 < nH2O → Hợp hóa học bại chứa chấp tối thiểu 1 ankan

Các ankan đầu mặt hàng đồng đẳng rất dễ dàng cháy, lan nhiều sức nóng. Khí CO2, tương đối nước và sức nóng dẫn đến thời gian nhanh nên rất có thể thực hiện nổ.

Trong tình huống thiếu thốn oxi, ankan dư, Lúc bại ngoài CO2, H2O, phản xạ còn dẫn đến CO và muội than thở → hạn chế năng suất lan sức nóng, thực hiện độc hại môi trường

Khi sở hữu xúc tác, sức nóng phỏng phù hợp, ankan bị lão hóa ko trọn vẹn tạo nên trở thành dẫn xuất chứa chấp oxi như:

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc thù của ankan là gì? (ảnh 15)

3. Ứng dụng của Ankan

Hợp hóa học cơ học của Ankan lưu giữ một địa điểm cần thiết vô cuộc sống sinh hoạt tương tự khoa học tập nghệ thuật của con cái người:

 • Dùng thực hiện nhiên liệu (Metan là hóa học được dùng rộng thoải mái vô hàn hạn chế kim loại).
 • Dùng thực hiện dầu chất bôi trơn.
 • Dùng thực hiện dung môi trong vô số phản xạ.
 • Dùng thực hiện hóa học nhằm tái mét tạo thành những hóa học khác
 • Khí metan là vật liệu nhằm pha chế nhiều hóa học khác

4. Phương pháp giải bài bác luyện phản xạ thế của ankan

Bước 1:

 • Viết phương trình phản xạ của ankan Lúc thuộc tính với Cl2 hoặc Br2.
 • Nếu đề bài bác chỉ rằng thành phầm thế là monohalogen, đihalogen,… thì cần ghi chép phương trình phản xạ ở dạng tổng quát
 • Phương trình tổng quát: CnH2n+2  +   xBr2  →as,  to   CnH2n+2-xBr x +  xHBr (Có thể thay cho Br2 trở thành Cl2 và thành phầm tương ứng)
Phương pháp giải bài bác luyện phản xạ thế của ankan

Phương pháp giải bài bác luyện phản xạ thế của ankan

Bước 2:

 • Tính số mol theo đòi lượng đề mang đến (có thể là của thành phầm thế hoặc của lếu hợp)
 • Tìm số C vô ankan hoặc côn trùng tương tác thân mật số nguyên vẹn tử C với Cl (hoặc Br) vô phản xạ thế
 • Xác quyết định số nguyên vẹn tử C và số Cl (hoặc Br) vô thành phầm thế
 • Suy ra sức thức cấu trúc nhưng mà đề đòi hỏi (có thể là của CTHH hoặc là của thành phầm thế).

5. Bài luyện về phản xạ đặc thù của ankan

Bài 1:

Một ankan A sở hữu bộ phận tỷ lệ C là 83,33%. Tìm CTPT và xác lập CTCT đích thị của A hiểu được Lúc mang đến A thuộc tính với Cl2 theo đòi tỉ lệ thành phần mol 1: 1 tớ chỉ thu được một thành phầm thế monoclo.

Bài giải

Gọi CTPT của ankan là: CnH2n+2

%(m)C = 12n/(12n+2n+2).100% = 83,33%

⇒ n = 5. Vậy CTPT của A là C5H12

A thuộc tính với Cl2 theo đòi tỉ lệ thành phần mol 1: 1 tớ chỉ thu được một thành phầm thế monoclo.

⇒ CTCT đích thị của A là:

Bài 2

Ankan A phản xạ vừa phải đầy đủ với V lit Cl2 (đktc) nhận được hh thành phầm chỉ bao gồm 2 dẫn xuất monoclo và 1 hóa học vô sinh X. Mỗi dẫn xuất monoclo đều chứa chấp 38,38% lượng là clo. lõi tổng lượng 2 dẫn xuất clo to hơn lượng của X là 8,4 gam. A và độ quý hiếm của V là:

Bài giải:

CTPT dẫn xuất monoclo là CnH2n+1Cl;

38,38% = 35,5/(14n+36,5).100% ⇒ n = 4

⇒ CTCT của A là CH3-CH2-CH2-CH3

Ta sở hữu nCl2 = ndx = nHCl = x

⇒ mdx – mHCl = 8,4 (Định luật bảo toàn khối lượng)

⇒ 92,5x – 36,5x = 8,4 ⇒ x = 0,15 mol ⇒ V = 3,36 lít.

Bài 3:

 Khi mang đến ankhan X ( vô phân tử sở hữu tỷ lệ lượng cacbon bởi vì 83,72%) thuộc tính với Clo theo đòi tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1( vô ĐK phát sáng ) chỉ nhận được 2 dẫn xuất monoClo đồng phân của nhau. Tên của X là

Bài giải

Đặt CTPT X là CnH2n+2

 Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

⇒ CTPT: C6H14

⇒ CTCT:

 Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

Như vậy, WElearn gia sư vẫn tổ hợp cho chính mình Tất Tần Tật Những Lưu Ý Phản Ứng Đặc Trưng Của Ankan. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng này rất có thể mang lại lợi ích cho chính mình trong công việc học tập hóa. Chúc chúng ta thành công xuất sắc nhé!

Xem thêm thắt về những nội dung bài viết liên quan:

Xem thêm: maika cô bé đến từ hành tinh khác v.duphim.com

 • Các Este Thường Gặp – Tổng Hợp Lý Thuyết Este Và Bài Tập Vận Dụng
 • Bảng Nguyên Tử Khối Đầy Đủ Nhất Và Mẹo Thuộc Nhanh
 • Công Thức, Tính Chất Hóa Học Của Oxit Sắt Từ