phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới

YOMEDIA

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới

 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào là sau đó là đúng vào lúc nói tới quy trình tạo hình loại mới? 

  • A. Sự cơ hội li địa lí thế tất dẫn đến việc tạo hình loại mới
  • B. Quá trình tạo hình quần thể thích ứng luôn luôn kéo đến tạo hình loại mới
  • C. Quá trình tạo hình quần thể thích ứng ko nhất thiết kéo đến tạo hình loại mới 
  • D. Sự tạo hình loại mới nhất ko tương quan cho tới quy trình đột biến những đột biến

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thực hóa học của tạo hình loại là sự việc cải trở thành phần loại gen của quần thể lúc đầu theo phía thích ứng, đưa đến hệ gen mới nhất, cơ hội li sinh đẻ với chiếc quần thể gốc

  Hình trở thành loại hoàn toàn có thể ra mắt bởi vì những tuyến đường không giống nhau: Như tạo hình loại bởi vì tuyến đường địa lí, tạo hình loại bởi vì tuyến đường sinh thái xanh, tạo hình loại bởi vì đột thay đổi rộng lớn..

  → Đáp án D thưa Hình trở thành loại ko tương quan cho tới quy trình đột biến đột thay đổi là sai.

  Đáp án A cơ hội li địa lí đem tầm quan trọng lưu giữ sự khác lạ về vốn liếng gen phần thân quần thể tự những yếu tố tiến bộ hóa đưa đến → Chưa kiên cố dẫn đến việc tạo hình loại mới nhất.

  Đáp án B loại vừa được tạo hình cần được cơ hội li sinh đẻ với chiếc quần thể gốc → Quá trình tạo hình quần thể thích ứng nếu như đem sự cơ hội li sinh đẻ với chiếc quần thể gốc mới nhất kéo đến tạo hình loại mới
   

Mã câu hỏi: 148609

Xem thêm: c4h8 có bao nhiêu đp

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong quy mô cấu tạo của Ôperon Lac, vùng vận hành
 • Phát biểu nào là sau đó là trúng về quy trình dịch mã? 
 • Ở người, bên trên NST thông thường, gen A qui lăm le thuận tay nên, gen a qui lăm le thuận tay trái khoáy.
 • Giải pháp của sự việc cải tiến và phát triển vững chắc và kiên cố là: 
 • Giả sử một quần thể động vật hoang dã ngẫu phối đang được ở tình trạng cân đối DT về một gen đem nhì alen (A trội trả
 • Thành tựu nào là là phần mềm của technology tế bào? 
 • Ưu thế lai chỉ biểu thị tối đa ở F1 rồi hạn chế dần dần qua chuyện những mới vì: 
 • Kết trái khoáy của cách thức phân tích phả hệ là 
 • Cấu tạo nên không giống nhau về cụ thể của những cơ sở tương đương là do 
 • Theo Đacuyn, đối tượng người sử dụng của tinh lọc ngẫu nhiên là 
 • Theo ý niệm văn minh, thành viên ko sẽ là đơn vị chức năng tiến bộ hóa hạ tầng vì 
 • Phát biểu nào là sau đó là đúng vào lúc nói tới quy trình tạo hình loại mới? 
 • Những loại thông thường đem dịch chuyển không áp theo chu kì là 
 • Đoạn Ôkazaki đưa đến nhập quy trình nhân song ADN là 
 • Một phân tử ADN đem chiều nhiều năm 510 nm, khi tự động nhân song 1 chuyến, môi trường thiên nhiên nội bào cần thiết cung cấp 
 • Phương pháp nào là tại đây ko được dùng nhằm phân tích DT ở người? 
 • Quan hệ tương hỗ trong số những thành viên nhập quần thể không tồn tại chân thành và ý nghĩa nào là sau đây? 
 • Qui luật phân li ko nghiệm đúng trong những điều kiện: 
 • Phân tía thành viên nhập quần thể loại vật, tuyên bố nào là ko đúng? 
 • Cho những sự khiếu nại ra mắt nhập quy trình tổ hợp prôtêin ở loại vật nhân thực:        &n
 • Nếu tách 1 phân tử ADN trở thành 2 mạch đơn rồi mang lại nhập vào ống thử chứa chấp khá đầy đủ những loại nucleotit cùng theo với enzim ADN
 • Các cây được lựa chọn nhập thử nghiệm này hoàn toàn có thể đem loại gen là:
 • Kiểu gen và tần số hoạn gen của F1 là:
 • Khi nói tới NST nam nữ ở người, tuyên bố là đúng? 
 • Ở một loại, alen H quy lăm le cây cao, alen h quy lăm le cây thấp; alen E quy lăm le chín sớm, alen e quy lăm le chín muộn.
 • Cho biết từng cặp tính trạng tự một cặp gen qui lăm le và trội trọn vẹn, hoạn gen ở cả tía và u đều với tần s
 • Một quần thể người bên trên một quần đảo đem 100 phụ phái đẹp và 100 người con trai nhập cơ đem một vài người con trai bị
 • Theo thuyết lí tiến bộ hóa tổ hợp văn minh, đem bao nhiêu tuyên bố sau đó là đúng vào lúc nói tới tinh lọc tự động nhiên?(1) A
 • Cho những tuyên bố sau:                   (1) Ngư
 • Xét những quan hệ sau:(1) Phong lan bám bên trên cây mộc.
 • Cho những chuỗi thức ăn:Chuỗi thực phẩm loại nhất: Tảo lam → Trùng cỏ → Cá diếc → Chim chim thầy bói.
 • Có từng nào tụ tập sinh bên trên được xem như là quần thể?
 • Cho những hệ sinh thái xanh ngẫu nhiên sau đây:(1) Thảo nguyên vẹn.
 • Trong những tuyên bố sau, đem từng nào tuyên bố trúng về quan hệ tương hỗ trong số những thành viên nhập quần thể?(1) Quan h�
 • Xét 4 tế bào sinh tinh ranh của một khung người chứa chấp 2 cặp NST tương đương được kí hiệu AaBb hạn chế phân tạo hình phó tử.
 • Hai gen A và B nằm trong phía trên một group links cách nhau chừng 40cM, nhì gen C và D nằm trong phía trên 1 NST với tần số hoạn gen là
 • Các gen links trọn vẹn, từng gen qui lăm le một tính trạng và trội trọn vẹn, mang lại 4 quy tắc lai:     (1)&nbs
 • Ở một loại thú xét 4 locut gen: locut I đem 3 alen, locut II đem 4 alen và cả hai locut này phía trên 1 cặp NST thường; locut III đem
 • Ala; XGA – Arg; UXG - Ser; AGX - Ser.
 • Ở người, bệnh dịch A do một cặp gen alen phía trên NST thông thường quy lăm le, alen trội quy lăm le loại hình bình thường

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: đề thi tiếng anh lớp 2