phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Câu hỏi:

18/03/2020 4,748

Bạn đang xem: phát triển của cơ thể động vật bao gồm

A. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển, phân hoá tế bào và đột biến hình dáng những ban ngành và cơ thể

Đáp án chủ yếu xác

B. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển và phân hoá tế bào

C. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển và đột biến hình dáng những ban ngành và cơ thể

D. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phân hoá tế bào và đột biến hình dáng những ban ngành và cơ thể

Đáp án A

Phát triển của khung hình động vật hoang dã là quy trình chuyển đổi bao hàm phát triển, phân hóa tế bào và đột biến hình dáng cơ thể

Ví dụ: Nòng nọc rộng lớn, đứt đuôi và trở nên ếch con 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những ứng động nào là sau đấy là ứng động sinh trưởng?

A. Hoa mươi giờ nở nhập buổi sáng sớm, hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

B. Lá cây họ đỗ xoè đi ra và khép lại, khí khổng đóng góp mở

C. Hoa mươi giờ nở nhập buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp mở

D. Sự đóng góp há của lá cây trinh tiết phái nữ khí khổng đóng góp mở

Câu 2:

Vì sao thói quen học hành ở người và động vật hoang dã sở hữu hệ thần kinh trung ương cải tiến và phát triển được tạo hình rất rất nhiều?

A. Vì sinh sống nhập môi trường xung quanh phức tạp

B. Vì tạo hình côn trùng contact mới nhất Một trong những nơron

C. Vì số tế bào thần kinh trung ương thật nhiều và tuổi hạc lâu thông thường cao

D. Vì có tương đối nhiều thời hạn nhằm học tập tập

Câu 3:

Điều nào là không đúng lúc nói đến sinh đẻ của động vật?

A. Động vật lưỡng tính sinh đi ra cả nhị loại gửi gắm tử đực và cái

B. Động vật đơn tính chỉ sinh đi ra một loại gửi gắm tử đực hoặc cái. 

Xem thêm: barbie in a mermaid tale

C. Động vật đơn tính hoặc lưỡng tính chỉ mất kiểu dáng sinh đẻ hữu tính.

D. Có động vật hoang dã sở hữu cả nhị kiểu dáng sinh đẻ vô tính và hữu tính

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

I. Khí khổng đóng góp hoặc há bởi tác động thẳng của sự việc trương nước hay là không trương nước của tế bào phân tử đậu.

II. Khí khổng đóng góp nhập đêm hôm, còn ngoài sáng sủa khí khổng luôn luôn há.

III. Khí khổng đóng góp khi cây háo nước, bất luận nhập buổi ngày hoặc đêm hôm.

IV. Khi tế bào phân tử đậu của khí khổng trương nước, khí khổng tiếp tục đóng góp lại.

Số phương án chính là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Câu 5:

Đột biến hóa cấu hình NST ý nghĩa với tiến bộ hóa, vì

A. tạo đi ra những thể đột biến hóa sở hữu mức độ sinh sống và tài năng sinh đẻ cao

B. tạo đi ra những alen đột biến hóa là mối cung cấp vật liệu sơ cung cấp cho tới tiến bộ hóa

C. tạo đi ra những biến hóa dị tổng hợp là mối cung cấp vật liệu loại cung cấp cho tới tiến bộ hóa

D. tham gia nhập chế độ cơ hội li kéo theo tạo hình loại mới

Câu 6:

Một quần thể sở hữu tần số loại gen ban đầu: 0,4AA : 0,2aa : 0,4Aa. sành rằng những thành viên dị thích hợp tử chỉ mất tài năng sinh đẻ vị 50% đối với tài năng sinh đẻ của những thành viên đồng thích hợp tử. Các thành viên sở hữu loại gen AA và aa sở hữu tài năng sinh đẻ như nhau. Sau một mới tự động thụ phấn thì tần số thành viên sở hữu loại gen dị thích hợp tử tiếp tục là

A. 12.5%.

B. 6,25%.

C. 50%.

D. 25%

Xem thêm: thanh gươm diệt quỷ ss4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK