phim quan ly kim

HD Quản Lý Kim

Bạn đang xem: phim quan ly kim

Phim Chief Kim (2017)

Cập nhật:
20/20 Thuyết Minh

Kim Sung Ryong từng là kẻ quản ngại lí tài chủ yếu cho 1 băng group xã hội đen thui. Cơ may thế này, anh lại được thăng tiến trưởng chống kế toán tài chính của một doanh nghiệp lớn tài chủ yếu. Cuộc chiến chính thức kể từ bại, Ryong cần đối mặt với những tệ nàn tham ô nhũng vô...

Video

Thích

Chuyển tập: ON

Tắt đèn

Phóng to

Báo lỗi

Sever #5 ■ OK2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20-End

Sever #12 ■ H2 VN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20-End

Xem thêm: cươp biển vùng caribe

Từ khóa

quản lý kim, chief kim

Phim khuyến cáo nằm trong loại

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt 37/37 Thuyết Minh Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt Killer And Healer 2021

Dữ Quân Ca 01/49 Thuyết Minh Dữ Quân Ca Dream of Chang'an 2021

​Quân Trang Thân Yêu 40/40 Thuyết Minh ​Quân Trang Thân Yêu My Dear Guardian 2021

Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi 16/16 Thuyết Minh Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi Be My Cat 2021

Quan Hệ Hoàn Mỹ 50/50 Lồng Tiếng Quan Hệ Hoàn Mỹ Perfect Partner 2020

Xem thêm: phim quan ly kim

Thiên Quan Tứ Phúc 11/11 Thuyết Minh Thiên Quan Tứ Phúc Heaven Official's Blessing 2020

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân 30/30 Thuyết Minh Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân General's Lady 2020

Yêu Nhau Đi, Thực Mộng Quân! 24/24 Thuyết Minh Yêu Nhau Đi, Thực Mộng Quân! Poisoned Love 2020