phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

04/07/2022 1,104

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2.

Đáp án đúng: A

Phương trình hoá học tập thể hiện nay cơ hội pha chế Cu theo đòi cách thức thuỷ luyện là:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X được sử dụng thực hiện dung dịch tách nhức bao tử. Công thức của X là

A. NH4Cl.

B. NaHCO3.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 2:

Giả sử mang lại 7,28 gam bột Fe vô 150 ml hỗn hợp AgNO3 2M. Sau Khi phản xạ kết giục, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

B. 24,2 gam.

C. 18 gam. 

D. 31,46 gam.

Câu 3:

Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.

B. Zn2+.

Xem thêm: first they killed my father

C. Al3+.

D. Fe3+.

Câu 4:

Ngâm lá kẽm vô hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol CuSO4. Sau Khi phản xạ kết giục, lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.

C. tách 0,1 gam.

D. bất biến.

Câu 5:

Quặng nào là tại đây được sử dụng thực hiện vật liệu tạo ra nhôm?

A. Boxit.

B. Đolomit.

C. Apatit.

D. Manhetit.

Câu 6:

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có

A. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa White.

B. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh đi ra.

C. kết tủa White xuất hiện nay.

D. kết tủa White, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.

Xem thêm: phim kế hoạch săn sói

TÀI LIỆU VIP VIETJACK