pôlixôm có vai trò gì

Câu hỏi:

07/09/2020 21,168

Bạn đang xem: pôlixôm có vai trò gì

A. Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin không giống loại. 

B. Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt chủ yếu xác 

C. Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin nằm trong loại. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt liên tiếp.

Đáp án C

Polixom là chuỗi những riboxom gắn vô nhau nhằm nằm trong tồng phù hợp nên nhiều chuỗi acid amin vô nằm trong 1 khi → thực hiện tăng hiệu suất tổ hợp protein nằm trong loại (1 thứ tự dịch mã được không ít protein).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến quy trình dịch mã, những tuyên bố này tại đây đúng?

(1) dịch mã là quy trình tổ hợp prôtêin, quy trình này chỉ ra mắt vô nhân của tế bào nhân thực

(2) quy trình dịch mã rất có thể tạo thành 2 quy trình là hoạt hoá axit amin và tổ hợp chuỗi pôlipeptit

(3) vô quy trình dịch mã bên trên từng phân tử mARN thông thường đem một trong những ribôxôm nằm trong hoạt động

(4) chuỗi pôlipeptit sẽ tiến hành giải hòa Khi ribôxôm xúc tiếp với cỗ tía mã sao 5'UUG 3' bên trên phân tử mARN

A. (2), (4) 

B. (2), (3) 

C. (1), (4) 

D. (1), (3)

Câu 2:

Nhận quyết định này sau đấy là sai Khi nói đến ribôxôm?

A. Được kết cấu kể từ rARN. 

B. Ribôxôm chỉ mất ở cả loại vật nhân sơ và nhân thực. 

C. Ribôxôm bao gồm nhì tè đơn vị chức năng rộng lớn và bé bỏng tạo nên trở thành. 

D. Hai tè đơn vị chức năng rộng lớn và bé bỏng của ribôxôm luôn luôn gắn kèm với nhau nhằm sẵn sàng tổ hợp prôtêin.

Câu 3:

Quá trình dịch mã bao hàm những quy trình nào?

A. Phiên mã và hoạt hóa axit amin 

Xem thêm: đề thi cuối học kì 2 lớp 4

B. Hoạt hóa axit amin và tổ hợp chuỗi polipeptit 

C. Tổng phù hợp chuổi polipeptit và vô hiệu axit amin cởi đầu 

D. Phiên mã và tổ hợp chuỗi polipeptit

Câu 4:

Liên kết trong số những axit amin là loại link gì?

A. Hiđrô 

B. Hoá trị 

C. Phôtphođieste 

D. Peptit

Câu 5:

Cho những vấn đề sau đây:

(1) mARN sau phiên mã được thẳng dùng để khuôn nhằm tổ hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm xúc tiếp với mã kết thúc giục bên trên mARN thì quy trình dịch mã kết thúc.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở màn được tách ngoài chuỗi pôlipeptit một vừa hai phải tổ hợp.

(4) mARN sau phiên mã được tách vứt intron, nối những êxôn lại cùng nhau trở thành mARN cứng cáp.

Các vấn đề về sự việc phiên mã và dịch mã chính với tất cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

A. (1) và (4). 

B. (2) và (4).

C. (2) và (3). 

D. (3) và (4).

Câu 6:

Phát biểu này tại đây là không đúng Khi nói đến quy trình dịch mã?

A. Quá trình dịch mã ở loại vật nhân thực chỉ xẩy ra vô tế bào chất 

B. Quá trình dịch mã kết thúc Khi ribôxôm xúc tiếp với cỗ tía kết thúc giục bên trên mARN 

C. Phân tử rARN nhập vai trò là “người phiên dịch” vô quy trình dịch mã 

D. Trên từng phân tử mARN ở loại vật nhân thực có duy nhất một cỗ tía mở màn AUG

Xem thêm: bài thơ đây thôn vĩ dạ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK