psychologists have long known

TẠM DỊCH:

Bạn đang xem: psychologists have long known

Psychologists have long known that having a phối of cherished companions is crucial đồ sộ mental well-being. A recent study by Australian investigators concluded that our friends even help đồ sộ prolong our lives.  The study concentrated on the social environment, general health, and lifestyle of 1,477 persons older kêu ca 70 years. The participants were asked how much liên hệ they had with friends, children, relatives and acquaintances.

Researchers were surprised đồ sộ learn that friendships increased life expectancy to a far greater extent kêu ca frequent liên hệ with children and other relatives. This benefit held true even after these friends had moved away đồ sộ another đô thị and was independent of factors such as socio- economic status, health, and way of life. According đồ sộ scientists, the ability đồ sộ have relationships with people đồ sộ whom one is important has a positive effect on physical and mental health. Stress and tendency towards depression are reduced, and behaviours that are damaging đồ sộ health, such as smoking and drinking, occur less frequently. Moreover, our tư vấn networks, in times of calamity in particular, can raise our moods and feelings of self-worth and offer helpful strategies for dealing with difficult personal challenges.

Các mái ấm tư tưởng học tập kể từ lâu vẫn hiểu được việc mang trong mình một group bạn tri kỷ thiết là đặc biệt cần thiết so với sức mạnh niềm tin. Một nghiên cứu và phân tích mới gần đây của những mái ấm nghiên cứu và phân tích người Úc vẫn Tóm lại rằng đồng chí thậm chí là canh ty thực hiện kéo dãn dài cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta. Nghiên cứu vớt vẫn triệu tập nhập môi trường xung quanh xã hội, sức mạnh tổng quát lác, và lối sinh sống của một,477 người to hơn 70 tuổi tác. Người nhập cuộc được đặt ra những câu hỏi về cường độ liên hệ của mình với đồng chí, con cháu, người thân trong gia đình và người thân quen.

Các mái ấm nghiên cứu và phân tích vẫn kinh ngạc lúc biết rằng tình các bạn thực hiện tăng tuổi tác lâu tại mức đáng chú ý rộng lớn đối với việc thông thường xuyên liên hệ với con cháu và những người dân thân ái không giống. Lợi ích này vẫn đích trong cả sau thời điểm những người dân các bạn này đã lấy cho tới một TP.HCM không giống và ko tùy theo những nhân tố như vị thế kinh tế tài chính - xã hội, sức mạnh, và lối sinh sống. Theo những mái ấm khoa học tập, kỹ năng đem quan hệ với những người dân cần thiết so với chúng ta đem tác động tích đặc biệt cho tới sức mạnh thể hóa học và niềm tin. Căng trực tiếp và Xu thế trầm tính tách, và những hành động tạo ra phá hủy sức mạnh, như hút thuốc lá và húp rượu bia, xẩy ra không nhiều thông thường xuyên rộng lớn. Hơn nữa, màng lưới tương hỗ, nhất là nhập thời khắc thiên tai, hoàn toàn có thể thực hiện tâm lý tất cả chúng ta đảm bảo chất lượng lên và nâng lên độ quý hiếm bạn dạng thân ái của tất cả chúng ta, bên cạnh đó thể hiện những kế hoạch hữu ích trong các công việc ứng phó với những trở ngại cá thể.

A. prolong (v): kéo dãn dài (về thời gian)

B. expand (v): hé rộng

Xem thêm: con nuôi bất đắc dĩ

C. stretch (v): trải lâu năm (một khoảng tầm thời gian)

D. lengthen (v): thực hiện lâu năm hơn

Tạm dịch:

A recent study by Australian investigators concluded that our friends even help đồ sộ prolong our lives.  (Một nghiên cứu và phân tích mới gần đây của những mái ấm nghiên cứu và phân tích người Úc vẫn Tóm lại rằng đồng chí thậm chí là canh ty thực hiện kéo dãn dài cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta.)

→ Chọn đáp án A

Xem thêm: hậu duệ mặt trời hàn quốc