sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch bahco32 tác dụng với dung dịch

YOMEDIA

Bạn đang xem: sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch bahco32 tác dụng với dung dịch

 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 lần lượt nhập những dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số tình huống đem dẫn đến kết tủa là          

  • A. 6
  • B. 7
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4

Mã câu hỏi: 90899

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: bộ tứ thời thượng

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại này tiếp sau đây đem năng lực thuộc tính mạnh với nước ở ĐK thường?
 • Tripeptit nhập cuộc phản xạ color biure tạo nên thành phầm được màu gì?
 • Axit mập là axit nào?
 • Phần trăm lượng của nhân tố nitơ nhập Valin là bao nhiêu?
 • Kim loại này tiếp sau đây đem sức nóng nhiệt độ chảy cao nhất?
 • Chất X đem công thức cấu trúc CH2=CH – COOCH3, tên thường gọi của X là?
 • Nhóm khí phát sinh cảm giác căn nhà kính là?
 • Chất rất có thể dùng để làm mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là hóa học nào?
 • Số tình huống xuất hiện tại bào mòn năng lượng điện hoá là?
 • Thể tích khí hidro (đktc) được giải tỏa sau phản xạ là bao nhiêu?
 • Dung dịch axit này tiếp sau đây hòa tan được SiO2?
 • Tính độ quý hiếm của m?
 • Thành phần chủ yếu của phân ure là gì?
 • Cho Y nhập hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z bao gồm những hóa học nào?
 • Khí X được pha trộn vày phản xạ này sau đây?
 • Cho những hóa học sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những hóa học phản xạ trọn vẹn với lượng dư H2 (Ni, to) nằm trong dẫn đến một thành phầm là?
 • Tơ này tiếp sau đây nằm trong loại tơ nhân tạo?
 • Dung dịch phenol (C6H5OH) ko phản xạ được với hóa học nào?
 • Số hóa học nhập mặt hàng bị lão hóa Khi thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét là?
 • Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X nhận được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X thuộc tính với khí clo (theo tỉ lệ thành phần số mol 1:1) nhận được một thành phầm cơ học độc nhất. Tên gọi của X là?
 • Trong những hóa học sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số hóa học thuộc tính được với hỗn hợp X là?
 • Khối lượng muối bột nhận được Khi cô cạn hỗn hợp Y là?
 • Đốt cháy trọn vẹn một anđehit X, nhận được số mol CO2 ngay số mol H2O.Nếu cho tới X thuộc tính với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) nhập hỗn hợp NH3, sinh rời khỏi số mol Ag cấp tứ phiên số mol X vẫn phản xạ. Công thức của X là?
 • Số hóa học nhập mặt hàng nằm trong loại este là?
 • Có từng nào tình huống xuất hiện tại kết tủa?
 • Hỗn thích hợp X bao gồm nhì axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng sau đó.Cho 5,4 gam X phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp NaHCO3 dư, nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức của nhì axit nhập X là?
 • Thành phần tỷ lệ về lượng của C2H5OH nhập X là?
 • Cho m gam lếu láo thích hợp X thuộc tính vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HCl nhận được a(g) lếu láo thích hợp muối bột. Giá trị của a là?
 • Hoà tan trọn vẹn m gam bột Al nhập 150 ml hỗn hợp HCl 2M nhận được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X thuộc tính với 320 ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được 4,68 gam kết tủa. Giá trị của m là?
 • Có từng nào thực nghiệm dẫn đến NaOH?
 • Số tình huống dẫn đến kết tủa Khi cho tới thuộc tính với Ba(HCO3)2?
 • Số tuyên bố chính là?
 • Có từng nào hóa học đều phản xạ được với hỗn hợp HCl, hỗn hợp NaOH?
 • Giá trị V là?
 • Lấy 100 ml hỗn hợp X cho tới kể từ từ nhập 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M nhận được 2,688 lít khí (đktc). Mặt không giống, 100 ml hỗn hợp X thuộc tính với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 39,4g kết tủa. Giá trị của nó là?
 • Cho những tuyên bố sau :(1) Tại sức nóng phỏng thông thường, Cu(OH)2 tan được nhập hỗn hợp glixerol. Số tuyên bố chính là?
 • Sau phản xạ nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 29,52 gam muối bột hòa hợp và 0,448 lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cho hỗn hợp NaOH dư nhập Y thì đem 8,8 gam NaOH phản xạ. Dung dịch Y hòa tan tối nhiều m gam bột Cu. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là?
 • Đốt cháy trọn vẹn 14,08 gam lếu láo thích hợp T bao gồm X, Y, Z, E, F nhập oxi dư, nhận được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 10,08 gam nước. Nếu cho tới 14,08 gam lếu láo thích hợp T thuộc tính với Na dư thì nhận được tối nhiều 1,792 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối bột nhận được Khi cho tới 14,08 gam lếu láo thích hợp T thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư là?
 • Cho bột Al dư nhập Y, thu được một,68 lít khí H2 (đktc). hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, hiệu suất năng lượng điện phân 100%, bỏ dở sự hòa tan của khí nội địa và sự cất cánh khá của nước. Giá trị của V là?
 • Cho 0,19 mol lếu láo thích hợp E chứa chấp X, Y, Z thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp chứa chấp 0,56 mol NaOH (vừa đủ). Sau phản xạ nhận được 0,08 mol ancol đơn chức; hỗn hợp T chứa chấp 3 muối bột nhập bại đem muối bột của Ala và muối bột của một axit cơ học no, đơn chức, mạch hở với tổng khổi lượng là 54,1 gam. Đốt cháy trọn vẹn lượng X đem nhập E rồi cho tới thành phầm cháy qua chuyện bình đựng Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa nhận được là?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: xem phim yêu kết hôn và ly dị