sản xuất cây công nghiệp nước ta hiện nay

Câu hỏi:

28/04/2023 469

Bạn đang xem: sản xuất cây công nghiệp nước ta hiện nay

A. rời unique thành phầm xuất khẩu nòng cốt. 

B. trở nên tân tiến mạnh ở từng những vùng bên trên cả nước. 

C. diện tích S cây thường niên nhỏ rộng lớn cây nhiều năm. 

Đáp án chủ yếu xác

D. những vùng đều phải có technology chế vươn lên là văn minh.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng hầu hết nhập di chuyển cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp ở Đồng vày sông Hồng là

A. tiến hành gửi kí thác technology, không ngừng mở rộng thị ngôi trường dung nạp. 

B. thú vị những mối cung cấp góp vốn đầu tư, đầy đủ mạng lưới hạ tầng. 

C. văn minh hoá hoạt động và sinh hoạt chế vươn lên là, trở nên tân tiến ngành trung tâm. 

D. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng nhanh links với nước ngoài.

Câu 2:

Giải pháp hầu hết nhằm trở nên tân tiến tổ hợp tài chính biển khơi ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. văn minh hoá hạ tầng vật hóa học, tăng gặp mặt, tạo hình điểm phượt mới. 

B. thú vị góp vốn đầu tư, đầy đủ hạ tầng, xây đắp thế tài chính liên trả. 

C. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng mạnh xuất khẩu, bảo đảm loại vật biển khơi. 

D. tăng mạnh links, tăng nhanh hoạt động và sinh hoạt chế vươn lên là, đa dạng mẫu mã ngành nghề ngỗng.

Câu 3:

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng nhanh xuất khẩu thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. di chuyển cơ cấu tổ chức ngành, dùng hiệu suất cao khoáng sản, thú vị vốn liếng. 

B. đưa đến nhiều việc thực hiện mới, tăng thu nhập, thay cho thay đổi tập dượt quán phát triển. 

C. thu nước ngoài tệ, nâng lên hiệu suất cao tài chính, trở nên tân tiến phát triển sản phẩm hoá. 

D. tăng mạnh links, tạo nên sự phân hoá bờ cõi, phân bổ lại làm việc.

Câu 4:

Các loại loại vật nhiệt đới gió mùa cướp ưu thế ở việt nam hầu hết do

A. ở trong vùng nội chí tuyến, đồng vày và cồn núi thấp hầu hết. 

B. địa điểm phía trên đàng di lưu, thiên cư của loại vật, địa hình đa dạng mẫu mã. 

C. số giờ nắng nóng nhiều, lượng mưa phân hóa bám theo những miền bất ngờ. 

D. có khá nhiều cao nguyên trung bộ to lớn, sức nóng chừng tăng dần dần kể từ bắc nhập nam giới.

Xem thêm: phim trùm cớm và ác quỷ

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG D TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6 883

247 534

3 211

103 268

2019

17 033

279 240

4 052

125 339

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước ta 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây đúng vào lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2019 với năm 2015?

A. In-đô-nê-xi-a tăng thời gian nhanh rộng lớn Cam-pu-chia. 

B. Bru-nây tăng thời gian nhanh rộng lớn Cam-pu-chia. 

C. Xin-ga-po tăng thời gian nhanh rộng lớn Bru-nây. 

D. Cam-pu-chia tăng thời gian nhanh rộng lớn Xin-ga-po.

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lý nước ta trang Các ngành công nghiệp trung tâm, cho thấy thêm trung tâm công nghiệp chế vươn lên là hoa màu, đồ ăn thức uống nào là sở hữu quy tế bào lớn số 1 trong số trung tâm sau đây?

A. TP Hải Phòng. 

B. Tỉnh Nam Định. 

C. thủ đô hà nội. 

D. Yên Bái.

Câu 7:

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng nhanh trồng cây lâu năm ở Bắc Trung Sở là

A. tận dụng tối đa thế mạnh, đa dạng mẫu mã sản phẩm nông nghiệp, nâng lên hiệu suất cao tài chính. 

B. di chuyển cơ cấu tổ chức, tạo ra sản phẩm xuất khẩu, tăng thêm sự links bờ cõi. 

C. trở nên tân tiến phát triển sản phẩm hoá, thú vị góp vốn đầu tư, tạo ra việc thực hiện ổn định quyết định. 

D. nâng lên thu nhập, phân bổ lại dân sinh sống, tạo ra tập dượt quán phát triển mới.

Xem thêm: the age of adaline

TÀI LIỆU VIP VIETJACK