since the world became industrialized

Since the world became industrialized, the number of animal species that have either become extinct or have neared extinction has increased. Bengal tigers, for instance, which once roamed the jungles in vast numbers, now number only about 2,300. By the year 2025, it is estimated that they will become extinct.

Bạn đang xem: since the world became industrialized

What IS alarming about the case of the Bengal tiger is that this extinction will have been caused almost entirely by poachers who, according to lớn some sources, are not always interested in material gain but in personal gratification. This is an example of the callousness that is contributing to lớn the problem of extinction. Animals such as the Bengal tiger, as well as other endangered species, are valuable parts of the world’s ecosystem. International laws protecting these animals must be enacted to lớn ensure their survival and the survival of our planet.

Countries around the world have begun to lớn khuyễn mãi giảm giá with the problem in various ways. Some countries, in an effort to lớn circumvent the problem, have allocated large amounts of land to lớn animal reserves.They then charge admission prices to lớn help defray the costs of maintaining the parks, and they often must also depend on world organizations for tư vấn. This money enables them to lớn invest in equipment and patrols to lớn protect the animals. Another response to lớn the increase in animal extinction is an international boycott of products made from endangered species. This has had some effect, but by itself it will not prevent animals from being hunted and killed.

Question 1: What is the main topic of the passage?

A. Endangered species

B. Problems with industrialization

C. The Bengal tiger

D. International boycotts

Question 2: The word “poachers” could be best replaced by which of the following?

A. Concerned scientists

B. Enterprising researchers

C. illegal hunters

D. Trained hunters

Question 3: The word “ callousness” could be best replaced by which of the following?

A. incompetence 

B. indirectness

C. insensitivity

D. independence

Question 4: The previous passage is divided into two paragraphs in order to lớn contrast .

A. A comparison and a contrast

B. A problem and a solution

C. A statement and an illustration

D. Specific and general information

Question 5: What does the word “this” refer to lớn in the passage?

A. Bengal tiger

B. Interest in material gain

C. Killing animals for personal satisfaction

D. The decrease in the Bengal tiger population

Question 6: Where in the passage does the author discuss a cause of extinction?

A. Lines 1-2

B. Lines 4-6

C. Lines 6-7

D. Lines 9-10

Question 7: What docs the term “ international boycott” refer to?

A. A global increase in animal survival

B. A refusal to lớn buy animal products worldwide

C. Defraying the cost of maintaining national parks

D. Buying and selling of animal products overseas

Question 8: Which of the following best describes the author’s attitude?

A. indifferent

B. forgiving

C. concerned

D. surprised

DỊCH BÀI ĐỌC

Tù Khi trái đất trở lên trên công nghiệp hóa, con số những loại động vật hoang dã vẫn tuyệt diệt hoặc đang được sát tuyệt diệt đà càng ngày càng tạo thêm. Hổ Bengal là 1 ví dụ, đà từng 1 thời cai trị rừng xanh rớt với con số rất rộng lớn, giờ chỉ từ lại vùng 2300 con cái. Cho cho tới năm 2025, nó được dự đoán là tiếp tục tuyệt diệt trọn vẹn.

Một yếu tố xứng đáng thông báo về tình huống của Hổ Bengal là sự việc tuyệt diệt thỉ toàn toàn bị tạo nên vị những người dân săn bắn trộm, người tuy nhiên, theo gót như một số trong những mối cung cấp tin cẩn, thông thường ko yêu thích lãm đèn những gì bản thân săn bắn được, tuy nhiên đơn giản đè thực hiện thỏa mãn nhu cầu phiên bản thân ái. Đây là biểu thị của sự việc đang tâm, cái tuy nhiên thêm phần nhập sự tuyệt diệt. Những loại động vật hoang dã như thể Hổ Bengal, tương tự một vài ba loại động vật hoang dã đang được bắt gặp nguy hại không giống, là 1 phần vô nằm trong cần thiết của hệ sinh thái xanh trái đất. Luật quốc tế đảm bảo những loại này cần được phát hành nhằm đáp ứng sự sinh sống còn của bọn chúng tương tự sự sinh sống còn của hành tinh nghịch của tất cả chúng ta.

Các vương quốc bên trên toàn trái đất đà hợp tác ứng phó với yếu tố này vị nhiều cách thức không giống nhau. Vài nước, nhập một nỗ lực nhằm đập vứt yếu tố này, vẫn cung cấp tuột lượng rộng lớn khu đất đai nhằm bảo đảm động vật hoang dã. Sau ê bọn họ chi trả những khoản phí sẽ giúp đỡ giữ lại khu dã ngoại công viên, và bọn họ cũng cần tùy theo những tổ chức triển khai của thổ giới đánh đố được tương hỗ. số chi phí này chung bọn họ hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư nhập trang vũ khí và tuần tra nhằm đảm bảo động vật hoang dã. Một phản xạ một vừa hai phải thay đổi với việc tuyệt diệt của những loại động vật hoang dã là sự việc tẩy chay bên trên toàn trái đất với những thành phầm được tạo kể từ nhùng loại chuẩn bị tuyệt diệt. Việc này đâ có công năng, tuy nhiên chỉ với nó thì ko thể này đảm bảo được động vật hoang dã tránh bị săn bắn phun và làm thịt sợ hãi.

GIẢI THÍCH CHI TIẾT

Question 1. Ý chủ yếu của đoạn văn này là gì?

Xem thêm: hoàn thành các phương trình phản ứng sau

A. Endangered species: những loại đang được đứng trước nguy hại tuyệt chủng

B. Problems with industrialization: vấn đề với công nghiệp hóa

C. The Bengal tiger: Hổ Bengal

D. International boycotts: Sự tẩy chay bên trên phạm vi toàn thế giới

Trong đoạn văn tao thấy đem nhắc nhiều cho tới cụm kể từ “endangered species” cùng theo với này là ncu ví dụ về hổ Bengal – một loại động vật hoang dã đang được đứng trước nguy hại bị tuyệt diệt. Vậy đáp án và đúng là A

Question 2. Từ ‘poacher’’ hoàn toàn có thể được thay cho thế bằng?

A. Concerned scientists: những ngôi nhà khoa học tập quan hoài cho tới vấn đề

B. Enterprising researchers: những ngôi nhà nghiên cứu và phân tích mạnh dạn

C. illegal hunters; những người thợ thuyền săn bắn phun bất phù hợp pháp

D. Trained hunters: những người thợ thuyền săn bắn đã và đang được huấn luyện

Dẫn triệu chứng nằm trong câu văn: “What is alarming about the case of the Bengal tiger is that this extinction will have been caused almost entirely by poachers who, according to lớn some sources, arc not always interested in material gain but in personal gratification. This is an example of the callousness that is contributing to lớn the problem of extinction.” Vậy đáp án thực sự C.

Question 3. Từ “callousness ” hoàn toàn có thể được thay cho thế hoàn hảo nhất nhất vị kể từ này sau đây?

A. incompetence (n): không đầy đủ năng lực

B. indirectness (n): gián tiếp

C. insensitivity (n): vô cảm

D. independence (n): độc lập

Chọn đáp án C.

Question 4. Bài gọi bên trên được chia nhỏ ra thực hiện 2 đoạn nhằm thực hiện rõ

A. A comparison and a contrast: so sánh và tương phan

B. A problem and a solution: một yếu tố và một giải pháp

C. A statement and an illustration: một vấn đề và một dần dần chứng

D. Specific and general information: thông tin cẩn cụ thể vả khát quát

Ta thấy người sáng tác nhắc đến yếu tố động vật hoang dã bị tuyệt diệt, tiếp sau đó thể hiện những biện pháp rõ ràng. Vậy đáp án thực sự đáp án B.

Question 5. Từ “this” trong khúc văn nhắc đến cái gì

A. Bengal tiger: hổ Bengal

B. Interest in material gain: Sự yêu thích, quan tiền tăm đen sì vật liệu bản thân săn bắn được 

C. Killing animals for personal satisfaction: Giết động vật hoang dã nhằm thỏa mãn nhu cầu phiên bản thân

D. The decrease in the Bengal tiger population: Sự suy nhốt nhập sánh lượng của loại hổ Bengal

Dẫn triệu chứng ở câu: “What is alarming about the case of the Bengal tiger is that this extinction will have been caused almost entirely by poachers who, according to lớn some sources, are not always interested in material gain but in personal gratification. This is an example of the callousness that is contributing to lớn the problem of extinction.” Trong cầu này tao thấy người sáng tác nhắc đến việc độc ác, đang tâm của mẫu mã săn bắn phun nảy. Vậy đáp án thực sự C.

Question 6. Tác fake nhắc đến một vẹn toàn nhân của tuyệt diệt ở dòng sản phẩm nào?

A. Lines 1-2: dòng 1-2

B. Lines 4-6: dòng 4-6

C. Lines 6-7: dòng 6-7

D. Lines 9-10: dòng 9-10

Dẫn triệu chứng nhập câu văn: “What is alanning about the case of the Bengal tiger is that this extinction will have been caused almost entirely by poachers who, according to lớn some sources, are not always interested in material gam but in personal gratification. This is an example of the callousness that is contributing to lớn the problem of extinction.” Chọn đáp án A.

Question 7. Cụm kể từ “international boycott ” nhắc đến cái gì?

A. A global increase in animal survival: sự ngày càng tăng nhùng động vật hoang dã sinh sống sót

B. A refusal to lớn buy animal products worldwide: sự kể từ chối mua sắm những thành phầm thực hiện kể từ động vật hoang dã bên trên phạm vi toàn thế giới

C. Defraying the cost of maintaining national parks: Thanh toán ngân sách duy tri khu dã ngoại công viên quốc gia

D. Buying and selling of animal products overseas: Mua phiên bản thành phầm thực hiện kể từ động vật hoang dã qua loa nước ngoài

Từ “boycott” đem tức là “tẩy chay”. Vậy tao thấy đáp án B chính.

Question 8. Từ này thao diễn miêu tả chính nhất về thái chừng của người sáng tác trong khúc trích

A. indifferent (a): thờ ơ

B. forgiving (v): tha thứ

C. concerned (a): quan tâm, lo sợ lắng

D. surprised (a): ngạc nhiên

Chọn đáp án C.

Xem thêm: phân tích chuyện người con gái nam xương