sứ giả của chúa

Kinh Thánh: Mác 1:1-8

Ai là “Giăng Báp-tít” của các cụ, anh chị? Ai là “sứ giả” của Đức Chúa Trời được gửi cho tới mang đến bọn chúng ta? Hay trình bày cách thứ hai, ai đó đã là kẻ “dọn đường” mang đến các cụ, anh chị biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và tin tưởng nhận Ngài? HTTL VN cũng gọi một mục sư này này đó là “sứ fake phục hưng”, tức là kẻ giảng dạy dỗ Lời Chúa mang đến sự phấn hưng nằm trong linh mang đến con cái dân Ngài. Ai từng là sứ fake phục hưng của các cụ, anh chị?

Bạn đang xem: sứ giả của chúa

Giăng Báp-tít được gọi là “sứ giả” của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và ông chỉ mang đến quý khách cho tới với Ngài. Câu 1 cho thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai, là “Con Đức Chúa Trời”; còn câu 8 cho thấy Ngài tiếp tục làm cái gi, “Ngài tiếp tục thực hiện phép tắc báp-tem… vì như thế Đức Thánh Linh”.

  1. LỜI TIÊN TRI VỀ SỨ GIẢ (c.1-3)

Mác chính thức sách bản thân bằng phương pháp reviews ngay lập tức “Tin Lành”; tuy nhiên phía trên ko Có nghĩa là Mác reviews thêm 1 tin tưởng lành lặn vô số nhiều thông tin chất lượng lành lặn không giống, nhưng mà thiệt sự có duy nhất một “Tin Lành” thôi và này đó là “Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ”. “Tin Lành” nầy giành riêng cho quý khách, tuy nhiên ko cần quý khách đều được nghe và hiểu “Tin Lành”, nên này đó là nguyên do Mác ghi chép sách. Trong lịch sử dân tộc và văn hóa truyền thống của đế quốc La Mã, chữ “tin lành” kha khá được sử dụng khá phổ cập, đặc biệt quan trọng trong đợt sinh nhựt của nhà vua Augustus, người được coi như thể con cái của những thần, đem độc lập cho tới mang đến quý khách. Nhưng “tin lành” nhưng mà đế quốc La Mã xây đắp kể từ tiến bộ lúc lắc những cương vực, xử quyết người không giống, bắt người không giống thực hiện nô lệ… Đang Khi ê, Khi vấn đáp vướng mắc mang đến nhì môn đệ của Giăng Báp-tít sai cho tới, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: “Hãy về báo mang đến Giăng sự những ngươi vẫn thấy và vẫn nghe: kẻ loà được sáng sủa, kẻ què được lên đường, kẻ phung được tinh khiết, kẻ nặng tai được nghe, kẻ bị tiêu diệt được sinh sống lại, Tin Lành vẫn rao giảng mang đến kẻ nghèo” (Lu-ca 7:22); rồi Ngài chịu đựng bị tiêu diệt thay cho mang đến trái đất tội lỗi bên trên cây thập tự động, và tía ngày sau sinh sống lại. Đó là “Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ”.

Mặc dầu Mác ghi chép mang đến những tín vật người nước ngoài bang đang được sinh sống bên trên thủ đô La Mã, là những người dân xa lạ biết với Kinh Thánh Cựu Ước như người tín dồ Do Thái; tuy nhiên ngay lập tức từ trên đầu sách, Mác lại trích dẫn tiếng vô Cựu Ước, vô Ê-sai 40:3. Lý bởi là vô văn hóa truyền thống Do Thái, Hy Lạp và La Mã, sự trích dẫn “như vẫn chép” phân bua thẩm quyền, nhưng mà vô văn hóa truyền thống Hy Lạp thông thường được sử dụng Khi tuyên tía một điều luật hay như là một tuyên ngôn. Trong Cựu Ước, câu “như vẫn chép” phân bua thẩm quyền của Đức Chúa Trời, của Kinh Thánh, của vua, hoặc của tiên tri cho những người phát âm hoặc người nghe.

Đối với những người Do Thái khi bấy giờ sự xuất hiện tại của Giăng Báp-tít vô đồng vắng ngắt quá đột ngột, và chắc chắn rằng sự xuất hiện tại của Chúa Cứu Thế Giê-xu sau này cũng quá đột ngột; tuy nhiên Khi Mác ghi chép rằng “Như vẫn chép vô sách tiên tri Ê-sai”, thì sự xuất hiện tại của Giăng Báp-tít và Chúa Cứu Thế Giê-xu ko đột ngột gì cả, nhưng mà tiên tri Ê-sai vẫn cho thấy khoảng tầm 700 năm vừa qua. Nói cách thứ hai, sự xuất hiện tại của Giăng Báp-tít và Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn nằm trong công tác đời đời kiếp kiếp của Đức Chúa Trời.

 Thưa các cụ, anh chị, những “sứ giả” reviews Tin Lành mang đến tất cả chúng ta, hoặc những “sứ fake phục hưng” ko cần vô tình cho tới với bọn chúng ta; tuy nhiên này đó là công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết yêu cầu linh tính của tất cả chúng ta nên vẫn sai sứ fake với sứ điệp cho tới với tất cả chúng ta. Như vậy tất cả chúng ta nên sở hữu thái phỏng này so với “sứ giả” của Đức Chúa Trời? Có lẽ tất cả chúng ta nên sở hữu thái phỏng như đại team trưởng La Mã Cọt-nây so với sứ vật Phierơ ghi vô Công vụ 10:3, “Ông cho tới đấy là rất cần thiết. Vậy, lúc này, thay cho thảy Cửa Hàng chúng tôi đang được ở trước mặt mày Đức Chúa Trời, nhằm nghe từng điều Chúa vẫn dặn dò ông trình bày mang đến Cửa Hàng chúng tôi.”

Lời tiên tri ghi: “Nầy, tớ sai sứ tớ cho tới trước mặt mày ngươi, người tiếp tục dọn đàng mang đến ngươi… Có giờ đồng hồ kêu vô đồng vắng ngắt rằng: hãy dọn đàng Chúa, ban vì như thế những nẻo Ngài.” Cụm kể từ “hãy dọn đàng Chúa” vô câu 3 Có nghĩa là hãy dọn đàng của Chúa, chớ ko cần hãy dọn đàng mang đến Chúa; vì như thế nếu như không hiểu biết nhiều quả thật vậy tất cả chúng ta tiếp tục giải nghĩa sai. Mặc dầu vô thời dân Y-sơ-ra-ên bị quân lính bên trên Ba-by-lôn, chúng ta chỉ hiểu tiếng tiên tri Ê-sai là hãy sửa biên soạn tuyến phố mang đến Đức Chúa Trời dẫn những phu tù kể từ Ba-by-lôn về bên quê hương; tuy nhiên vô thời kỳ Tân Ước ý niệm nầy được hiểu là nói đến thời kỳ chung cuộc. Vì thế, “con đàng của Chúa” đó là “con đàng sự sống”, và sở hữu những xã hội vô vào đồng vắng ngắt, sinh sống bám theo “con đàng của Chúa” nhằm sửa biên soạn mang đến biến hóa cố chung cuộc. Bây giờ, bất kể ai thỏa mãn nhu cầu tiếng lôi kéo của Giăng Báp-tít, người này được lôi kéo sửa biên soạn “con đàng của Chúa”; tuyến phố ê ko cần là cuộc sống đạo đức nghề nghiệp, tuy nhiên là chịu đựng sự bắt bớ đạo, và chịu đựng bị tiêu diệt vì như thế Tin Lành.

Thưa các cụ, anh chị, tất cả chúng ta vẫn thỏa mãn nhu cầu tiếng lôi kéo của một “sứ giả” này ê của Đức Chúa Trời lâu rồi; tuy nhiên được cho phép tôi căn vặn, tất cả chúng ta sở hữu “sửa biên soạn con cái đường” của Chúa chưa? Hay những tất cả chúng ta vẫn ham muốn lên đường tuyến phố của mình? Sứ vật Phi-e-rơ mang đến biết: “Hỡi kẻ rất rất yêu thương vết, Khi anh bà mẹ bị vô lò lửa thách thức, chớ lấy thực hiện kỳ lạ như bản thân bắt gặp một việc không giống thường” (1 Phi 4:12); tức là nếu như tất cả chúng ta ko lên đường “con đàng của Chúa” thì này đó là chuyện không giống thông thường.

Mác ko hề sở hữu ý reviews Giăng Báp-tít như là một trong những hero độc lập; tuy nhiên là một trong những hero trọn vẹn contact với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng Báp-tít được reviews là sứ fake “dọn đường” mang đến Chúa Cứu Thế Giê-xu và reviews Ngài mang đến quý khách. Chúng tớ cũng khá được gọi vô tầm quan trọng tương tự vậy, nên tất cả chúng ta cần cảnh giác, e người không giống chỉ nghe và thấy tất cả chúng ta nhưng mà ko nghe và thấy Chúa Cứu Thế của tất cả chúng ta.

2. CÔNG VIỆC CỦA SỨ GIẢ (c.4-6)

“Đồng vắng” là hình hình họa không xa lạ so với dân Do Thái. Đồng vắng ngắt là thô cằn, không tồn tại đồ ăn và đồ uống, điểm chỉ mất dã thú và sự chết; tuy nhiên này đó là điểm dân Do Thái thuộc về vô sự trở thành tín của Đức Chúa Trời trước lúc phi vào Đất Hứa. Cũng bên trên đồng vắng ngắt mặt mày ê Đất Hứa, Môi-se bắt dân Do Thái lựa lựa chọn sự sinh sống hoặc sự bị tiêu diệt, phước lành lặn hoặc rủa sả; và phi vào uỷ thác ước nhằm trở thành tuyển chọn dân của Đức Chúa Trời (Phục Truyền 29:12; 30:19). Vào thế kỷ trước tiên, những ngôi nhà chỉ huy Do Thái đề xướng trào lưu hóa giải dân tộc bản địa ngoài thống trị của đế quốc La Mã đều fake người cỗ vũ bản thân vô đồng vắng; ko cần là kế hoạch, tuy nhiên là tác động tư tưởng về sự việc giải cứu giúp của Đức Chúa Trời.

Vì thế, tất cả chúng ta ko lấy thực hiện kỳ lạ Khi Giăng Báp-tít chính thức chuyên dụng cho vô đồng vắng; tuy nhiên ông không tồn tại ý lôi kéo những người dân bám theo bản thân vứt cuộc sống trở thành thị nhằm xây dựng một xã hội vô đồng vắng ngắt. Mác nhấn mạnh vấn đề ý đồng vắng ngắt như thể khởi điểm mang đến 1 thời đại mới nhất của Đức Chúa Trời.

Thưa các cụ, anh chị, vô ý nghĩa sâu sắc nằm trong linh, nhằm thực hiện tươi tắn mới nhất lại cuộc sống linh tính của tôi, lắm Khi tất cả chúng ta cần tạm thời gác qua quýt việc làm Hội Thánh, tạm dừng từng contact với những người không giống, nhằm phi vào “đồng vắng”, điểm tất cả chúng ta sinh sống riêng biệt với Lời Chúa và sinh sống vô sự giao thông vận tải với Ngài. Môi-se cần thiết tứ mươi năm vô đồng vắng ngắt Ma-đi-an, và Phao-lô cần thiết tía năm vô đồng vắng ngắt A-ra-bi (Ga-la-ti 1:17-18) nhằm chính thức cuộc hành trình dài mới nhất với Đức Chúa Trời. Đương nhiên, tất cả chúng ta ko thể dành riêng vài ba năm phi vào “đồng vắng” như Môi-se, như Giăng Báp-tít hay như là Phao-lô; tuy nhiên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể học theo như Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Sáng ngày sau, trời còn lờ mờ lờ mờ, Ngài ngóng dậy, bước đi ra, lên đường vô điểm vắng tanh, và nguyện cầu bên trên đó” (Mác 1:35).

Giăng Báp-tít ko lôi kéo dân bọn chúng ân hận tội, rồi nhận báp-tem tương tự hình bóng cho việc ân hận tội; tuy nhiên ông giảng về “phép báp-tem ân hận, mang đến được tha bổng tội”, tức thị lôi kéo dân bọn chúng nhận phần quà buông bỏ của Đức Chúa Trời, rồi lôi kéo chúng ta ân hận tội. Nói cách thứ hai, Giăng Báp-tít nhắc đến ân điển của Đức Chúa Trời trước lúc lôi kéo dân bọn chúng thay cho thay đổi cuộc sống. Trái lại, những tôn giáo lôi kéo quý khách thay cho thay đổi trọn vẹn cuộc sống trước, khi ấy mới nhất đắc đạo, là vấn đề trái đất ko thể thực hiện được; và ê ko cần là “tin lành”.

Xem thêm: phim world war z

Mác nhắc “cả xứ Giu-đê và không còn thảy dân sự trở thành Giê-ru-sa-lem đều cho tới nằm trong người, xưng tội bản thân và chịu đựng người thực hiện phép tắc báp-tem bên dưới sông Giô-đanh”; tuy nhiên lại ko nhắc đến vùng Ga-li-lê, là vùng khu đất trọng yếu vô chuyên dụng cho của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lý bởi là Mác đang được contact biến hóa cố nầy với lịch sử dân tộc của dân Do Thái. Ngày xưa, dân Do Thái đã từng tách ngoài đồng vắng ngắt, trải qua sông Giô-đanh, và tấp tểnh cư bên trên vùng Giu-đê và trở thành Giê-ru-sa-lem; ni chúng ta tách những vị trí ê, trải qua sông Giô-đanh, tiến bộ vô đồng vắng ngắt, ân hận tội và trở lại thực hiện một dân sự mới nhất của Đức Chúa Trời.

Thưa các cụ, anh chị, sở hữu những con cái dân Chúa vẫn vứt thì giờ phát âm Kinh Thánh và nguyện cầu riêng biệt thường ngày nên cuộc sống nằm trong linh của mình rơi giảm bớt, là những sứ fake của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả chúng ta cũng cần lôi kéo chúng ta tảo quay về điểm rất rất căn phiên bản nầy nhằm thực hiện mới nhất lại cuộc sống nằm trong linh của tôi.

Trong phần reviews Giăng Báp-tít, Mác ko ghi lại toàn cảnh của Giăng Báp-tít, nhưng mà chỉ ghi cụ thể về kiểu cách ăn diện của ông: “mặc áo lông lạc đà, buộc chão sườn lưng domain authority ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng”. Đương nhiên, Mác không tồn tại ý nhận định rằng Giăng Báp-tít là kẻ ngăn chặn nền văn hóa truyền thống và văn minh khi bấy giờ; tuy nhiên ông ham muốn nhấn mạnh vấn đề một sự tạo nên mới nhất như vẫn xẩy ra bên trên vườn Ê-đen. Bên cạnh đó, Mác muốn làm trình diễn Giăng Báp-tít tương tự hình hình họa của tiên tri Ê-li qua quýt cơ hội ăn diện nhưng mà người Do Thái ko thể này nhầm lẫn được (II Các Vua 1:8). Sau nầy Mác sở hữu ghi lại tiếng phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu tương quan cho tới yếu tố nầy như sau: “Ngài đáp rằng: Thật Ê-li cần cho tới trước sửa lại từng việc. Vậy thì sao sở hữu chép về Con người rằng Ngài cần chịu đựng đau đớn nhiều và bị khinh thường dể ư? Vả, tớ trình bày với những ngươi, Ê-li đang đi vào rồi, người tớ đãi người bám theo ý ham muốn bản thân, nó như tiếng vẫn chép về sự người vậy.”

Là những sứ fake của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả chúng ta ko được lôi kéo ăn diện như Giăng Báp-tít; tuy nhiên tất cả chúng ta được lôi kéo sinh sống cuộc sống đạo đức nghề nghiệp như ông, khiêm nhượng như ông, và đáp ứng Chúa tương tự ông. Rất tiếc, một vài người vô tất cả chúng ta hành vi ngược lại, tất cả chúng ta để tâm cho tới dung mạo và phục mức độ của tôi, nhưng mà nông cạn về cuộc sống đạo của tôi.

3. LỜI CHỨNG CỦA SỨ GIẢ (c.7-8)

Đang Khi Ma-thi-ơ và Lu-ca lôi kéo phát âm fake để tâm sứ điệp về sự việc thay cho thay đổi lối sinh sống nhưng mà Giăng Báp-tít lôi kéo, Mác lại lôi kéo phát âm fake để tâm cho tới sứ điệp về “Đấng quyền phép tắc rộng lớn tớ cho tới sau ta”.  Câu 7 và câu 8 tóm lược tiếng hội chứng thẳng trước tiên không còn của Giăng Báp-tít nằm trong những người dân cho tới với ông. Đối với niềm kỳ vọng của những người Do-thái khi bấy giờ, chủ yếu Đức Chúa Trời hoặc sứ fake của Ngài kể từ trời xuống tiếp tục đem sự giải cứu giúp mang đến họ; sứ fake ê hoàn toàn có thể là Con Người, hoặc là tiên tri Ê-li. Người Do Thái cho tới với Giăng Báp-tít ko hề chờ mong hình hình họa một người như ông sẽ tới sau ông, tuy nhiên chúng ta chờ mong “Đấng sở hữu quyền phép” như tiên tri Ma-la-chi vẫn tuyên bố: “Nầy tớ sai sứ fake tớ, người tiếp tục dọn đàng trước mặt mày ta; và Chúa nhưng mà những ngươi thăm dò kiếm tiếp tục bất thình lình vô vào thông thường thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự việc uỷ thác ước nhưng mà những ngươi nhìn ước. Nầy Ngài cho tới, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (3:1). Giăng Báp-tít mang đến quý khách biết Đấng cho tới sau ông khoác dầu hình thức tương tự ông; tuy nhiên thiệt sự ông “không xứng đáng cúi xuống há chão giầy Ngài” vì như thế Ngài là “Con Đức Chúa Trời”.

 Ngày xưa và kể một ngày dài ni “mở chão giày” là mệnh lệnh của những người nô lệ, đích đi ra là việc làm của những người nô lệ nước ngoài bang, chớ người nô lệ Do Thái được miễn trừ vì như thế đấy là việc làm thấp nhát nhứt. Giăng Báp-tít bảo rằng “ta ko xứng đáng cúi xuống há chão giầy Ngài”; tức là ko xứng danh được tạo việc làm thấp hén nhứt mang đến Ngài, nhằm phân bua sự hạ bản thân và thuận phục trọn vẹn so với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa các cụ, anh chị, nếu như Giăng Báp-tít là “sứ giả” của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là kẻ nhưng mà Ngài bảo rằng “trong những người dân vì như thế đờn bà sinh đi ra, không tồn tại ai được tôn trọng rộng lớn Giăng Báp-tít” mà còn phải trình bày “ta ko xứng đáng cúi xuống há chão giầy Ngài”, thì tất cả chúng ta nên sở hữu thái phỏng này so với Chúa Cứu Thế Giê-xu vô sự vâng tiếng và phục vụ? Tôi tin tưởng rằng nếu như tất cả chúng ta đem tâm tình của Giăng Báp-tít, Hội Thánh sẽ không còn thiếu thốn người đáp ứng.

Lu-ca 7:36-50 ghi lại mẩu truyện Chúa Cứu Thế Giê-xu vô nhà đất của một người nhằm sử dụng bữa. Đang Khi ăn, sở hữu một người thiếu nữ “xấu nết” đứng điểm chân Ngài, khóc, lấy tóc bản thân nhưng mà vệ sinh chân Ngài, thơm chân Ngài và xức dầu thơm tho điểm chân Ngài. Chữ “xấu nết” hoàn toàn có thể đã cho thấy phụ phái đẹp nầy là gái giang hồ nước Hay những người thiếu nữ nước ngoài tình. Dường như trước đó ê khi nghe đến tiếng giảng dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì linh tính của phụ phái đẹp nầy được thức tỉnh, hoặc cảm biến được sự thương cảm và buông bỏ, nên bạo gan cho tới nhằm bắt gặp Ngài. Cảm nhận bản thân ko xứng danh, người thiếu nữ “xấu nết” chỉ dám đứng điểm chân Chúa Cứu Thế Giê-xu, khóc – vì như thế cảm động hoặc cũng hoàn toàn có thể vì như thế phấn chấn mừng – và nước đôi mắt rơi bên trên cẳng chân Ngài. Phụ phái đẹp nầy lại sở hữu một hành vi rất là khó khăn coi nữa cho những người khi bấy giờ, là xỏa tóc bản thân, và sử dụng tóc nhằm vệ sinh chân Chúa Cứu Thế Giê-xu; tiếp sau đó thơm chân Ngài và xức dầu thơm tho vô chân Ngài.

Tuy nhiên, bên trên một mặt mày không giống, tương tự Giăng Báp-tít, tất cả chúng ta thiệt được vinh hạnh đáp ứng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rất tiếc là một vài con cái dân Chúa không sở hữu và nhận thấy điểm cần thiết nầy, nhưng mà thăm dò đầy đủ phương pháp để trốn tách việc làm Chúa, và cũng không thích con cái bản thân phi vào tuyến phố đáp ứng Ngài hoàn hảo thời hạn. Ít nhứt vô nhì lá thư, Phao-lô ghi chép rằng “Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 1:1; Phi-líp 1:1). Một mặt mày, Phao-lô nhìn nhận tôi chỉ là kẻ “nô lệ” của Chúa Cứu Thế Giê-xu; một phía không giống, Phao-lô tự nguyện thực hiện “nô lệ” mang đến Ngài, và hãnh diện vì như thế được kể là quân lính của Ngài.

Cụm kể từ “phép báp-tem… vì như thế Đức Thánh Linh” rất cần phải lý giải. Báp-tem thông thường contact cho tới nước; tuy nhiên Mác nhắc đến báp-tem vì như thế Đức Thánh Linh nhằm phân biệt chuyên dụng cho của Giăng Báp-tít và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chức vụ của Giăng Báp-tít là sửa biên soạn quý khách cho tới với Chúa Cứu Thế Giê-xu qua quýt lễ báp-tem; còn chuyên dụng cho của Chúa Cứu Thế Giê-xu là phân bua quyền năng của Đức Chúa Trời qua quýt Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời hành vi thân thuộc con cái dân Ngài; tuy nhiên ko Có nghĩa là Ngài được sụp xuống bên trên tất cả chúng ta như nước. Trái lại, “phép báp-tem… vì như thế Đức Thánh Linh” Có nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu thánh hóa tất cả chúng ta vì như thế sự hiện hữu của chủ yếu Đức Chúa Trời vô cuộc sống tất cả chúng ta. Phaolô nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa sâu sắc nầy Khi viết: “Nếu ai không tồn tại Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc sở hữu Ngài” (Rô-ma 8:9). Vì thế, phép tắc báp-tem vì như thế nước của Giăng Báp-tít như thể tín hiệu cho những người phân biệt rằng bản thân cho tới được ngưỡng cửa ngõ Vương Quốc Đức Chúa Trời, tuy nhiên không được phi vào, nhưng mà cần cảm nhận được phép tắc báp-tem vì như thế Đức Thánh Linh. Đó cũng chính là nguyên do nhưng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: “Quả thiệt, tớ trình bày với những ngươi, trong mỗi người vì như thế đờn bà sinh đi ra, không tồn tại ai được tôn trọng rộng lớn Giăng Báp-tít, tuy nhiên nhưng mà kẻ rất rất nhỏ nhát nội địa thiên đường còn được tôn trọng rộng lớn người.” (Ma-thi-ơ 11:11).

Xem thêm: one punch man 232

Khi “giảng phép tắc báp-tem ân hận tội”, và “cả xứ Giu-đê và không còn thảy dân sự trở thành Giê-ru-sa-lem đều cho tới nằm trong người, xưng tội bản thân và chịu đựng người thực hiện phép tắc báp-tem”, rồi reviews rằng “có Đấng quyền phép tắc rộng lớn tớ cho tới sau ta… Ngài tiếp tục thực hiện phép tắc báp-tem cho những ngươi vì như thế Đức Thánh Linh, Giăng Báp-tít hoàn thành công tác làm việc sứ fake của tôi là “dọn đàng Chúa, ban vì như thế những nẻo Ngài.” Chúng tớ cũng chính là những “sứ giả” của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và công tác làm việc của tất cả chúng ta là “Vậy, hãy lên đường giáo dục muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh nhưng mà thực hiện phép tắc báp-tem mang đến chúng ta, và dạy dỗ chúng ta lưu giữ không còn cả từng điều nhưng mà tớ vẫn truyền cho những ngươi. Và nầy, tớ thông thường ở với những ngươi luôn luôn cho tới tận thế.” Chúng tớ vẫn chính thức công tác làm việc nầy chưa? Chúng tớ sở hữu đang khiến công tác làm việc nầy không?

Trên một mặt mày không giống, Đức Chúa Trời ban mang đến Hội Thánh những sứ fake giống như các ngôi nhà truyền giảng, những mục sư, những giáo sư… Chúng tớ nguyện cầu nhằm những sứ fake nầy đáp ứng Ngài với việc khiêm nhượng và oi sắng.

Mục Sư Đoàn 
(BTMV 25 – Tháng 09/2011)