tây du ký 2

Tây du ký II (tựa gốc:西遊記(貳))

Xem thêm: harry potter and the goblet of fire

Bạn đang xem: tây du ký 2

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Diễn viên lồng tiếng
Giang Hoa Đường Tam Tạng Nguyễn Vinh
Trần Hạo Dân Tôn Ngộ Không Thế Phương
Lê Diệu Tường Trư Bát Giới Thế Thanh
Mạch Trường Thanh Sa Tăng Bá Nghị
Cái Minh Huy Quan Âm Thu Hương
Vương Vĩ Bồ Đề Tổ Sư Nguyễn Vinh
Trần Tú Châu Thiết Phiến Bích Ngọc
Lưu Gia Huy Ngưu Ma Vương Thế Thanh
Uyển Quỳnh Đan Ô Nha Tinh Thu Hương
La Lan Nhện mẫu Bích Ngọc
Trương Tuệ Nghi Vạn Yêu Nữ Vương Thanh Phúc
Lưu Ngọc Thúy Ân Ân Thu Hương
Quách Chính Hồng Thông Tý Viên Hầu Thế Thanh

Community nội dung is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.