television is one of man's most important

Bài phát âm hiểu Television đem đáp án

Nằm nhập cỗ đề luyện phát âm Tiếng Anh cơ bạn dạng, bài tập luyện Tiếng Anh về chủ thể “Television” đem đáp án tiếp sau đây vì thế Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên. Đề rèn luyện khả năng phát âm – hiểu bao gồm nhiều loại thắc mắc thông thường bắt gặp nhập bài xích Đọc hiểu Tiếng Anh canh ty những em học viên nâng lên khả năng phát âm hiểu giờ Anh bám theo từng chủ thể hiệu suất cao.

Bạn đang xem: television is one of man's most important

Choose the word or phrase among A, B. C or D that best fits the blank space in the following passage.

Television is one of man’s most important (1) _________of communication. It brings (2) __________ and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television phối can sit in his house and watch the President (3) _______ a speech or visit a foreign country. He can see a war being fought and watch statesmen try vĩ đại (4) _______ peace. (5) ________ television, home page viewers can see and learn about people, places, and things in faraway lands. TV even takes viewers out of this world. It brings them (6) _______ of America’s astronauts as the astronauts explore outer space.

(7) _________ all these things, television brings its viewers a steady stream of programmes that are (8) _______ vĩ đại entertain. In fact, TV provides many more (9) ________programmes phàn nàn any other kind. The programmes include action-packed dramas, light comedies, sporting (10) ___________, and motion pictures.

1. a. ways b. aspects d. kinds d. means

2. a. voices b. portraits c. pictures d. films

3. a. take b. vì thế c. speak d. make

4. a. spectators b. observers c. students d. viewers

5. a. close b. isolated c. nearby d. faraway

6. a. explore d. exploit b. discover c. develop

7. a. addition b. increase b. development d. advantage

8. a. responded b. published d. designed c. broadcasted

9. a. entertain b. entertainment c. entertaining d. entertained

10. a. programs b. channels c. events d. teams

ĐÁP ÁN

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – D; 5 – D;

6 – A; 7 – A; 8 – D; 9 – B; 10 – C;

Television is one of man’s most important true false

Television is one of man’s most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television phối can sit in his house and watch the President compose a speech or visit a foreign country. He can see a war being fought and watch statesmen try vĩ đại bring about peace. Through television, home page viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands. TV even takes its viewers out of this world. It brings them coverage of America’s astronauts as the astronauts explore outer space.

Xem thêm: thiên tài bất hảo

In addition vĩ đại all these things, television brings its viewers a steady stream of programs that are designed vĩ đại entertain. In fact, TV provides many more entertainment programs phàn nàn any other kind. The programs include action-packed dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures.

1. Television brings pictures and sounds from around the world into all homes.

2. People can watch the President compose a speech on TV.

3. People can learn about people from faraway lands.

4. Viewers can’t be taken out of the world by TV.

5. TV has more entertainment programs phàn nàn any other kind of communication.

Đáp án

1 – False; 2 – True; 3 – True; 4 – False; 5 – True;

Giải thích

1 – Trong bài xích phát âm, người sáng tác nói tới “millions of homes” chứ không cần cần toàn cỗ “all homes”

2 – Dẫn triệu chứng “A person with a television phối can sit in his house and watch the President compose a speech or visit a foreign country.”

3 – Dẫn triệu chứng “Through television, home page viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands.”

4 – Dẫn triệu chứng “TV even takes its viewers out of this world. “

5 – Dẫn triệu chứng ” TV provides many more entertainment programs phàn nàn any other kind.”

Television is one of man’s most important dịch

Truyền hình là một trong những nhập của thế giới cần thiết nhất (phương tiện truyền thông. Nó mang lại hình hình ảnh và tiếng động kể từ bên trên toàn trái đất nhập sản phẩm triệu căn nhà. Một người với cùng 1 cỗ truyền hình rất có thể ngồi ở trong nhà và coi tổng thống biên soạn một bài xích tuyên bố hoặc truy vấn vào trong 1 vương quốc quốc tế. Ông rất có thể thấy một trận đánh tranh giành đang được ra mắt và coi quê nỗ lực nhằm mang đến độc lập. Thông qua chuyện truyền hình, ngôi nhà người coi rất có thể coi và lần hiểu về thế giới, vị trí và những điều nhập vùng khu đất xa xăm xôi. TV thậm chí còn tiếp tục đem người coi của chính nó thoát ra khỏi trái đất này. Nó mang đến cho tới chúng ta vùng phủ sóng của phi hành gia của Mỹ khi những phi hành gia mày mò không khí bên phía ngoài. Dường như nhằm toàn bộ những việc này, truyền hình mang lại cho những người coi của chính nó một loại ổn định lăm le của công tác được kiến thiết nhằm vui chơi giải trí. Trong thực tiễn, TV hỗ trợ nhiều công tác vui chơi giải trí nhiều hơn thế ngẫu nhiên kiểu dáng này không giống. Các công tác bao hàm những hành vi gói gọn bộ phim truyền hình truyền hình, phim hài độ sáng, sự khiếu nại thể thao và hình hình ảnh vận động.

Trên đó là toàn cỗ nội dung của Television is one of the most important inventions of the twentieth century Đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu luyện kỹ năng không giống như: luyện viết lách Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập luyện Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi đua Tiếng Anh trực tuyến,… được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Xem thêm: cuộc đời đầu tiên

Rate this post