thành phần nào sau đây không thuộc operon lac

Câu hỏi:

05/02/2020 22,783

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không thuộc operon lac

A. Các ren cấu tạo (Z, Y, A)

C. Gen điều hoà (R)

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Thành phần nào là tại đây không thuộc opêron Lac là Gen điều hoà (R).

Gen điều tiết R phía trên một địa điểm không giống, ko gộp công cộng nhập cụm Operon Lac

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chế độ điều tiết hoạt động và sinh hoạt của operon Lac, sự khiếu nại nào là tại đây ra mắt cả Lúc môi trường thiên nhiên đem lactozo và Lúc môi trường thiên nhiên không tồn tại laztozo?

A. Một số phân tử lactozo links với protein ức chế

B. ARN polimeraza links với vùng phát động của operon Lac và tổ chức phiên mã

C. Các ren cấu tạo Z, Y, A phiên mã hóa tạo nên những phân tử mARN tương ứng

D. Gen điều tiết R tổ hợp protein ức chế

Câu 2:

Điều hòa hoạt động và sinh hoạt ren của loại vật nhân sơ đa số xẩy ra ở giai đoạn

A. sau phiên mã

B. dịch mã

C. sau dịch mã

D. phiên mã

Câu 3:

Nguyên tắc bổ sung cập nhật được thể hiện nay nhập chế độ tự động nhân song của ADN là

A. A links U ; G links X

B. A links X ; G links T

Xem thêm: truy bắt lính đào ngũ

C . A links T ; G links X

D. A links U ; T links A ; G links X ; X links G

Câu 4:

Trình tự động nuclêôtit đặc biệt quan trọng của một opêron nhằm enzim ARN-polimeraza dính vào phát động quy trình phiên mã được gọi là

A. ren điều hòa

B. vùng vận hành

C. vùng mã hoá

D. vùng khởi động

Câu 5:

Khi nói đến đột đổi thay hòn đảo đoạn NST, tuyên bố nào là sau đây sai?

A. Một số thể đột đổi thay đem NST bị hòn đảo đoạn hoàn toàn có thể thực hiện rời kỹ năng sinh sản

B. Sự bố trí lại những ren vì thế hòn đảo đoạn góp thêm phần tạo nên mối cung cấp nguyên vật liệu cho tới quy trình tiến bộ hoá

C. Đoạn NST bị hòn đảo luôn luôn nằm tại đầu mút hoặc thân thiện NST và ko đem tâm động

D. Đảo đoạn NST thực hiện thay cho thay đổi trình tự động phân bổ những ren bên trên NST, nên là hoạt động và sinh hoạt của ren hoàn toàn có thể bị thay cho đổi

Câu 6:

Loại axit nuclêic đem tính năng vận trả axit amin nhập quy trình dịch mã là

A. ADN

B. mARN

C. tARN

D. rARN

Xem thêm: vô gian đạo 3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK