the only reason the party was a success was that a famous film star attended

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

-> Had it not been for the famous film star’s attendance, the tiệc nhỏ wouldn’t have been a success.

(Câu ĐK loại III)
Cấu trúc : Had + S + (not) + Vpp + …/Had it not been for + N/cụm N/ Ving, S + would have + Vpp. 

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

6 vote

  • avatar

    Mình đang được ham muốn chất vấn là vì sao kể từ a fake trở nên the á

-> Had it not been for the famous film star’s attendance, the tiệc nhỏ wouldn’t have been a success.

Đảo ngữ câu ĐK loại III

 Had it (not)been for +O, S + would(not) have + PII

Học tốt

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

2k7 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

Xem thêm: đề thi tiếng việt lớp 4 học kì 2