thể tích dung dịch hno3 67 5

Trả câu nói. câu hỏi:

Thể tích dd HNO3 67,5% (d= 1,52 g/ml) cần thiết dùng làm ứng dụng với xenlulozơ tạo nên trở nên 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (H=80 %)

Bạn đang xem: thể tích dung dịch hno3 67 5

A. 69 lít.

B. 49 lít.

C. 81 lít.

D. 55 lít.

Đáp án:

A. 69 lít.

6H7O2(OH)3 + 3HNO3 → C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O

Ta có: nXenlulozo trinitrat = 89,1 : 297 = 0,3 mol

⇒ nHNO3 = 0,9 mol

Vì hiệu suất phản xạ là 80% :

⇒ mHNO3 = 63. 0,9 .100 : 80 = 70,875 Kg

⇒ VHNO3 = 70,875 : 1,52 = 46,63 lít

Vì Thể tích HNO3 là 67,5%:

Xem thêm: văn tả con mèo lớp 4

VHNO3 = 46,63. 100 : 67,5 = 69 lít

 

 

Thể tích dd HNO3 67,5% (d= 1,52 g/ml) cần thiết dùng làm ứng dụng với xenlulozơ tạo nên trở nên 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (H=80 %)

 

Từ khóa google: Hóa học tập lớp 12; Trắc nghiệm hóa 12; Thể tích dd HNO3 67,5% (d= 1,52 g/ml) cần thiết dùng làm ứng dụng với xenlulozơ tạo nên trở nên 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (H=80 %)


Các nội dung bài viết khác:

Polime vạn vật thiên nhiên X được sinh đi ra vô quy trình quang đãng thích hợp của cây trái. Tại sức nóng chừng thông thường, X tạo nên với hỗn hợp iot thích hợp hóa học có màu sắc xanh lơ tím. Polime X là

TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI TN trung học phổ thông MÔN HÓA HỌC NĂM 2021

Natri hiđroxit (hay xút ăn da) là hóa học rắn, ko màu sắc, dễ dàng rét chảy, bú mớm độ ẩm mạnh, tan nhiều nội địa và lan đi ra một lượng sức nóng rộng lớn. Công thức của natri hiđroxit là

Đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức, no, bậc 2 chiếm được CO2 và H2O với tỷ trọng mol ứng là 2:3. Tên gọi của amin tê liệt là

 

Liên hệ:  Facebook: Sinhh Quách
              Fanpage:  PageHoahocthcs

♥Cảm ơn các bạn tiếp tục xem: Thể tích dd HNO3 67,5% (d= 1,52 g/ml) cần thiết dùng làm ứng dụng với xenlulozơ tạo nên trở nên 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (H=80 %)

Xem thêm: hoàn thành các phương trình phản ứng sau