thể tích khối hộp chữ nhật

Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Bạn đang xem: thể tích khối hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình chữ nhật Toán 12 rất đầy đủ vừa mới được VnDoc.com tổ hợp và đăng lên van nài gửi cho tới độc giả nằm trong xem thêm.

I. Thế này là hình vỏ hộp chữ nhật?

- Hình vỏ hộp chữ nhật là hình không khí bao hàm 6 mặt mày, những mặt mày này đều là hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật đem 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt mày.

+ Các lối chéo cánh đem nhị đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy bên trên một điểm.

+ Diện tích của nhị mặt mày đối lập vô hình vỏ hộp chữ nhật cân nhau.

+ Chu vi của nhị mặt mày đối lập vô hình vỏ hộp chữ nhật cân nhau.

Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật

II. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

- Thể tích của một khối vỏ hộp chữ nhật vì thế diện tích S mặt mày lòng với độ cao.

V=a.b.h

Trong đó:

+ V là thể tích

+ a, b theo lần lượt là chiều lâu năm và chiều rộng lớn mặt mày lòng.

+ h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

III. Diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

{{S}_{xq}}=2h.(a+b)

- Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

{{S}_{tp}}={{S}_{2d}}+{{S}_{xq}}=2ab+2h.(a+b)

 • Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình vỏ hộp chữ nhật: R=\frac{\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{h}^{2}}}}{2}

IV. Bài thói quen thể tích khối hộp chữ nhật

Câu 1: Cho hình lập phương đem diện tích S một mặt mặt mày 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A.  216cm3B. 144cm3C. 125cm3D.108cm3

Xem thêm: quỷ lùn tinh nghịch

Câu 2: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm3B. 343 cm3C. 280cm3D. 320 cm3

Câu 3: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Chọn tuyên bố đúng?

A. CC' ⊥ (AA'B'B)B. A'D' ⊥ (BCC'B')C. DC ⊥ (ADD'A')D. CD ⊥ (A'B'C'D')

Câu 4: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ đem AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: Cho hình lập phương rất có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích S một mặt của hình lập phương?

A. 16cm2B. 8cm2C. 12cm2D. 64cm2

Câu 6: Cho hình lập phương đem những cạnh có tính lâu năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương bại liệt là?

A. 100 cm3 B.125/3 cm3C. 125 cmD.  115 cm3

Câu 7: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Chọn tuyên bố đích trong số tuyên bố sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A'B'C'D' )B. ( ADD'A' ) ⊥ ( BCC'B' )
C. ( ABB'A' ) ⊥ ( BCC'B' )D. ( ABB'A' ) ⊥ ( CDD'C' )

Câu 8: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ đem AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cm B. 6cmC. 8cm D. 10cm

Câu 9: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' đem diện tích S lòng SABCD = 24cm2 và rất có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật có tính lâu năm là?

A. h = 5cmB. h = 3,5cmC. h = 4cmD. h = 2cm

Câu 10: Tính thể tích của khối vỏ hộp ABCD.A'B'C'D', hiểu được AA'B'D' là khối tứ diện đều cạnh a.

V. Đề minh họa 2023

 1. Đề minh họa 2023 môn Toán
 2. Đề minh họa 2023 môn Ngữ văn
 3. Đề minh họa 2023 môn Tiếng Anh
 4. Đề minh họa 2023 môn Hóa học
 5. Đề minh họa 2023 môn Vật lí
 6. Đề minh họa 2023 môn Địa lý
 7. Đề minh họa 2023 môn Sinh học
 8. Đề minh họa 2023 môn Lịch sử
 9. Đề minh họa 2023 môn GDCD
 10. Đề minh họa 2023 môn giờ đồng hồ Nga
 11. Đề minh họa 2023 môn giờ đồng hồ Pháp
 12. Đề minh họa 2023 môn giờ đồng hồ Trung
 13. Đề minh họa 2023 môn giờ đồng hồ Nhật
 14. Đề minh họa 2023 môn giờ đồng hồ Hàn
 15. Đề minh họa 2023 môn giờ đồng hồ Đức

VI. Lịch thi đua trung học phổ thông Quốc Gia 2023

Xem cụ thể lịch thi: Lịch thi đua trung học phổ thông Quốc Gia 2023

Gửi đề thi đua nhằm nhận điều giải ngay: https://www.facebook. com/com.VnDoc

------------------------------------------------------

Trên phía trên VnDoc.com một vừa hai phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật tràn đủ. Bài viết lách mang lại tất cả chúng ta thấy được toàn cỗ công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật, định nghĩa hình vỏ hộp chữ nhật, diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật, bài xích thói quen thể tích khối vỏ hộp hình chữ nhật... Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả đạt thêm nhiều tư liệu tiếp thu kiến thức không dừng lại ở đó nhé. Mời độc giả nằm trong xem thêm tăng mục Toán 12...

Xem thêm: quý ngài ánh dương