theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

Bài tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12 lượng tử ánh sáng

Bài tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12
Bài tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12

Bài tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12

Bạn đang xem: theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

Câu 1.

Nội dung đa số của thuyết lượng tử thẳng thưa về

[A]. sự tạo hình những vạch quang đãng phổ của vẹn toàn tử.
[B]. sự tồn bên trên những hiện trạng ngừng của vẹn toàn tử hiđrô.
[C]. cấu tạo ra của những vẹn toàn tử, phân tử.
[D]. sự phân phát xạ và hít vào khả năng chiếu sáng của vẹn toàn tử, phân tử.

Hướng dẫn

Nội dung đa số của thuyết lượng tử thẳng thưa về việc phân phát xạ và hít vào khả năng chiếu sáng của vẹn toàn tử, phân tử.

[collapse]

Câu 2.

Theo thuyết lượng kể từ khả năng chiếu sáng thì tích điện của

[A]. một phôtôn vì thế tích điện nghỉ ngơi của một êlectrôn.
[B]. một phôtôn tùy theo khoảng cách kể từ phôtôn cơ cho tới mối cung cấp phân phát đi ra nó.
[C]. các phôtôn nhập chùm sáng sủa đơn sắc vì thế nhau
[D]. một phôtôn tỉ trọng thuận với bước sóng khả năng chiếu sáng ứng với phôtôn cơ.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Theo thuyết lượng kể từ khả năng chiếu sáng thì tích điện của những phôtôn nhập chùm sáng sủa đơn sắc vì thế nhau

[collapse]

Câu 3.

Khi nói đến thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố nào là sau đó là đúng?

[A]. Năng lượng phôtôn càng nhỏ Lúc độ mạnh chùm khả năng chiếu sáng càng nhỏ.
[B]. Phôtôn rất có thể vận động hoặc đứng yên ổn tùy nằm trong nhập mối cung cấp sáng sủa vận động hoặc đứng yên ổn.
[C]. Năng lượng của phôtôn càng rộng lớn Lúc tần số của khả năng chiếu sáng ứng với phôtôn cơ càng nhỏ.
[D]. Ánh sáng sủa được tạo ra vì thế những phân tử gọi là phôtôn.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Ánh sáng sủa được tạo ra vì thế những phân tử gọi là phôtôn là phương án đúng

[collapse]

Câu 4.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố nào là bên dưới đó là sai?

[A]. Ánh sáng sủa được tạo ra trở nên vì thế những phân tử gọi là phôtôn.
[B]. Năng lượng của những phôtôn khả năng chiếu sáng là như nhau, ko dựa vào tần số của khả năng chiếu sáng.
[C]. Trong chân ko, những phôtôn cất cánh dọc từ tia sáng sủa với vận tốc \[c={{3. 10}^{8}}m/s. \]
[D]. Phân tử, vẹn toàn tử phân phát xạ hoặc hít vào khả năng chiếu sáng, cũng Tức là bọn chúng phân phát xạ hoặc hít vào phôtôn.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố sai là : Năng lượng của những phôtôn khả năng chiếu sáng là như nhau, ko dựa vào tần số của khả năng chiếu sáng. Vì tích điện W=hf nên nó đem dựa vào tần số.

[collapse]

Câu 5.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố nào là sau đó là sai?

[A]. Trong chân ko, phôtôn cất cánh với vận tốc \[c={{3. 10}^{8}}m/s\] dọc từ những tia sáng sủa.
[B]. Phôtôn của những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau thì đem tích điện không giống nhau.
[C]. Năng lượng của một phôtôn ko thay đổi Lúc truyền nhập chân ko.
[D]. Phôtôn tồn bên trên nhập cả hiện trạng đứng yên ổn và hiện trạng vận động.

Hướng dẫn

Phôtôn tồn bên trên nhập cả hiện trạng đứng yên ổn và hiện trạng vận động là phương án sai, nó ko tồn bên trên ở hiện trạng đứng yên

[collapse]

Câu 6.

Khi nói đến photon tuyên bố nào là sau đây đúng:

[A]. Với từng khả năng chiếu sáng đơn sắc đem tần số xác lập, những photon đều đem tích điện như nhau.
[B]. Photon rất có thể tồn bên trên nhập hiện trạng đứng yên ổn.
[C]. Năng lượng của photon càng rộng lớn Lúc bước sóng khả năng chiếu sáng ứng với photon cơ càng rộng lớn.
[D]. Năng lượng của photon khả năng chiếu sáng tím nhỏ rộng lớn tích điện của photon khả năng chiếu sáng đỏ lòm.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Với từng khả năng chiếu sáng đơn sắc đem tần số xác lập, những photon đều đem tích điện như nhau

[collapse]

Câu 7.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng thì điều nào là tại đây ko đúng?

[A]. Phôtôn chỉ tồn bên trên ở hiện trạng vận động. Không đem phôtôn đứng yên ổn.
[B]. Trong chân không chỉ phôtôn vận động dọc từ tia sáng sủa với vận tốc vì thế vận tốc khả năng chiếu sáng.
[C]. Năng lượng của những phôtôn như nhau với từng chùm khả năng chiếu sáng.
[D]. Cường chừng chùm sáng sủa tỉ trọng với số phôtôn phân phát đi ra trong một giây.

Hướng dẫn

Năng lượng của những phôtôn như nhau với từng chùm khả năng chiếu sáng là đáp án sai. Vì chùm sáng sủa không giống nhau thì tần số photon không giống nhau đẫn dến tích điện của bọn chúng không giống nhau

[collapse]

Câu 8.

Tất cả những phôtôn truyền nhập chân không tồn tại cùng

[A]. tần số.
[B]. bước sóng.
[C]. tốc chừng.
[D]. năng lượng.

Hướng dẫn

Tất cả những phôtôn truyền nhập chân không tồn tại nằm trong tốc độ

[collapse]

Câu 9.

Phôtôn đem tích điện 0,8 eV ứng với phản xạ nằm trong vùng

[A]. tia tử nước ngoài.
[B]. tia mặt trời.
[C]. tia X.
[D]. sóng vô tuyến.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Phôtôn đem tích điện 0,8 eV ứng với phản xạ nằm trong vùng tia hồng ngoại

[collapse]

Câu 10.

Trong chân ko, phản xạ đơn sắc vàng đem bước sóng là \[0,589\mu m\]. Lấy \[h=6,{{625. 10}^{-34}}J. s\]; \[c={{3. 10}^{8}}m/s\] và \[e=1,{{6. 10}^{-19}}C\]. Năng lượng của phôtôn ứng với phản xạ này còn có độ quý hiếm là

[A]. 2,11 eV.
[B]. 4,22 eV.
[C]. 0,42 eV.
[D]. 0,21 eV.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Năng lượng của phôtôn ứng với phản xạ này còn có độ quý hiếm là $\varepsilon =\dfrac{hc}{\lambda }=\dfrac{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}{0,{{589. 10}^{-6}}}=3,{{374. 10}^{-19}}\left( J \right)=2,11\left( MeV \right)$ Chọn A

[collapse]
Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng được xem như là những phân tử gọi là photon

Câu 11.

Trong chân ko, một khả năng chiếu sáng đem bước sóng là \[0,60\mu m\]. Năng lượng của phôtôn khả năng chiếu sáng này bằng

[A]. 2,07 eV.
[B]. 4,07 eV.
[C]. 3,34 eV.
[D]. 5,14 eV.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Năng lượng của phôtôn ứng với phản xạ này còn có độ quý hiếm là \[\varepsilon =h. f=2,07eV\] Chọn A

[collapse]

Câu 12.

Khi truyền nhập chân ko, khả năng chiếu sáng đỏ lòm đem bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=720nm\], khả năng chiếu sáng tím đem bước sóng \[{{\lambda }_{2}}=400nm\]. Cho nhị khả năng chiếu sáng này truyền nhập một môi trường thiên nhiên nhập trong cả thì tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cơ so với nhị khả năng chiếu sáng này thứu tự là \[{{n}_{1}}=1,33\] và \[{{n}_{2}}=1,34\]. Khi truyền nhập môi trường thiên nhiên nhập trong cả bên trên, tỉ số tích điện của phôtôn đem bước sóng \[{{\lambda }_{1}}\] đối với tích điện của phôtôn đem bước sóng \[{{\lambda }_{2}}\] bằng

[A]. $\dfrac{5}{9}$.
[B]. $\dfrac{9}{5}$.
[C]. $\dfrac{133}{134}$.
[D]. $\dfrac{133}{134}$.

Hướng dẫn

Năng lượng luôn luôn ko thay đổi và vì thế $\dfrac{hc}{\lambda }$=hf $\Rightarrow $ tỉ trọng tích điện vì thế ngịch hòn đảo tỉ trọng \[\lambda \] $\Rightarrow $ Đáp án hãy chọn là A: 5/9

[collapse]

Câu 13.

Một phôtôn đem tích điện \[\varepsilon \], truyền nhập một môi trường thiên nhiên với bước sóng \[\lambda \]. Với h là hằng số Plăng, c là véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng truyền nhập chân ko. Chiết suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cơ là:

[A]. $\dfrac{c}{\varepsilon h\lambda }$.
[B]. $\dfrac{c}{\varepsilon \lambda }$.
[C]. $\dfrac{hc}{\varepsilon \lambda }$.
[D]. $\dfrac{\varepsilon \lambda }{hc}$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi \[{{\lambda }_{0}}\] là bước sóng khả năng chiếu sáng nhập chân ko, tớ có: $\varepsilon =\dfrac{hc}{{{\lambda }_{0}}}\Rightarrow {{\lambda }_{0}}=\dfrac{hc}{\varepsilon }$ Khi truyền nhập môi trường thiên nhiên đem tách suất n: $\lambda =\dfrac{{{\lambda }_{0}}}{n}=\dfrac{hc}{n\varepsilon }\Rightarrow n=\dfrac{hc}{\varepsilon \lambda }$

[collapse]

Câu 14.

Trong thử nghiệm Y-âng về giao phó quẹt ánh sáng: nhị khe cách nhau chừng 1,2 milimet và cơ hội mùng 1,5 m. Khi tổ chức thử nghiệm ở nội địa, người tớ đo được khoảng chừng vân là 0,69 milimet. lõi tách suất của nước so với khả năng chiếu sáng đơn sắc dùng nhập thử nghiệm là 4/3. Khi truyền nội địa, phôtôn của khả năng chiếu sáng thực hiện thử nghiệm đem tích điện bằng

[A]. \[3,{{6. 10}^{19}}{{J}_{. }}\].
[B]. \[4,{{8. 10}^{19}}{{J}_{. }}\].
[C]. \[2,{{7. 10}^{19}}eV. \].
[D]. 1,69 eV.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Bước sóng của khả năng chiếu sáng Lúc ở nội địa là : ${{\lambda }_{n}}=\dfrac{ai}{D}=\dfrac{1,2. 0,69}{1,5}=0,552\left( \mu m \right)$ ${{\lambda }_{n}}=\dfrac{\lambda }{n}\Rightarrow \lambda =n. {{\lambda }_{n}}=\dfrac{4}{3}. 0,552=0,736\left( \mu m \right)$ Vậy tích điện được xem là : $\varepsilon =\dfrac{hc}{\lambda }=\dfrac{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}{0,{{736. 10}^{-6}}}=2,{{7. 10}^{-19}}\left( J \right)=1,69\left( eV \right)$

[collapse]

Câu 15.

Câu 15. Gọi tích điện của phôtôn khả năng chiếu sáng đỏ lòm, khả năng chiếu sáng lục và khả năng chiếu sáng tím thứu tự là \[{{\varepsilon }_{}},{{\varepsilon }_{L}}\]và \[{{\varepsilon }_{T}}\] thì

[A]. ${{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{}}$
[B]. ${{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{}}>{{\varepsilon }_{L}}$
[C]. ${{\varepsilon }_{}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{T}}$.
[D]. ${{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{}}$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi tích điện của phôtôn khả năng chiếu sáng đỏ lòm, khả năng chiếu sáng lục và khả năng chiếu sáng tím thứu tự là \[{{\varepsilon }_{}},{{\varepsilon }_{L}}\]và \[{{\varepsilon }_{T}}\] thì ${{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{}}$.

[collapse]

Câu 16.

Gọi \[{{\varepsilon }_{}},{{\varepsilon }_{L}},{{\varepsilon }_{T}}\] thứu tự là tích điện của phôtôn khả năng chiếu sáng đỏ lòm, phôtôn khả năng chiếu sáng lam và phôtôn khả năng chiếu sáng tím. Ta có

[A]. \[{{\varepsilon }_{}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{T}}. \]
[B]. \[{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{}}. \]
[C]. \[{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{}}>{{\varepsilon }_{L}}. \]
[D]. \[{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{}}. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi \[{{\varepsilon }_{}},{{\varepsilon }_{L}},{{\varepsilon }_{T}}\]lần lượt là tích điện của phôtôn khả năng chiếu sáng đỏ lòm, phôtôn khả năng chiếu sáng lam và phôtôn khả năng chiếu sáng tím. Ta đem \[{{\varepsilon }_{T}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{}}. \]

[collapse]
Hiện tượng quang đãng năng lượng điện là gì? Tìm hiểu về thuyết lượng tử
Khi chiếu khả năng chiếu sáng tương thích nhập mặt phẳng sắt kẽm kim loại tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện ngoài

Câu 17.

Gọi \[{{\varepsilon }_{D}}\]là tích điện của photon khả năng chiếu sáng đỏ lòm, \[{{\varepsilon }_{L}}\] là tích điện của photon khả năng chiếu sáng lục, \[{{\varepsilon }_{V}}\] là tích điện của pho ton khả năng chiếu sáng vàng. Sắp xếp nào là tại đây đúng:

[A]. \[{{\varepsilon }_{V}}>{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{D}}\]
[B]. \[{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{V}}>{{\varepsilon }_{D}}\]
[C]. \[{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{D}}>{{\varepsilon }_{V}}\]
[D]. \[{{\varepsilon }_{D}}>{{\varepsilon }_{V}}>{{\varepsilon }_{L}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi \[{{\varepsilon }_{D}}\]là tích điện của photon khả năng chiếu sáng đỏ lòm, \[{{\varepsilon }_{L}}\]là tích điện của photon khả năng chiếu sáng lục, \[{{\varepsilon }_{V}}\]là tích điện của pho ton khả năng chiếu sáng vàng. Sắp xếp nào là tại đây đúng: \[{{\varepsilon }_{L}}>{{\varepsilon }_{V}}>{{\varepsilon }_{D}}\]

[collapse]

Câu 18.

Với \[{{\varepsilon }_{1}},{{\varepsilon }_{2}},{{\varepsilon }_{3}}\] thứu tự là tích điện của phôtôn ứng với những phản xạ gold color, phản xạ tử nước ngoài và phản xạ mặt trời thì

[A]. \[{{\varepsilon }_{3}}>{{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{2}}\]
[B]. \[{{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{3}}\]
[C]. \[{{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{3}}\]
[D]. \[{{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{3}}>{{\varepsilon }_{1}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Với \[{{\varepsilon }_{1}},{{\varepsilon }_{2}},{{\varepsilon }_{3}}\]lần lượt là tích điện của phôtôn ứng với những phản xạ gold color, phản xạ tử nước ngoài và phản xạ mặt trời thì \[{{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{3}}\]

[collapse]

Câu 19.

Công suất phản xạ của Mặt Trời là \[3,{{9. 10}^{26}}W\]. Năng lượng Mặt Trời lan đi ra nhập một ngày là

[A]. \[3,{{3696. 10}^{30}}J. \]
[B]. \[3,{{3696. 10}^{29}}J. \]
[C]. \[3,{{3696. 10}^{32}}J. \]
[D]. \[3,{{3696. 10}^{31}}J. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Năng lượng Mặt Trời lan đi ra nhập một ngày là : \[Q=P. t=3,{{3696. 10}^{31}}J. \]

[collapse]

Câu trăng tròn.

Một mối cung cấp phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đem bước sóng 662,5 nm với hiệu suất phân phát sáng sủa là \[1,{{5. 10}^{-4}}W\]. Số phôtôn được mối cung cấp phân phát đi ra trong một s là

[A]. \[{{5. 10}^{14}}. \]
[B]. \[{{6. 10}^{14}}. \]
[C]. \[{{4. 10}^{14}}. \]
[D]. \[{{3. 10}^{14}}. \]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số phôtôn được mối cung cấp phân phát đi ra trong một s là: $n=\dfrac{P}{\varepsilon }=\dfrac{P\lambda }{hc}=\dfrac{1,{{5. 10}^{-4}}. 662,{{5. 10}^{-9}}}{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}={{5. 10}^{14}}$

[collapse]

Câu 21.

Một mối cung cấp sáng sủa chỉ phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đơn sắc đem tần số \[{{5. 10}^{14}}Hz\]. Công suất phản xạ năng lượng điện kể từ của mối cung cấp là 10 W. Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp phân phát đi ra nhập một giây xấp xỉ bằng

[A]. \[3,{{02. 10}^{19}}. \]
[B]. \[0,{{33. 10}^{19}}. \]
[C]. \[3,{{02. 10}^{20}}. \]
[D]. \[3,{{24. 10}^{19}}. \]

Hướng dẫn

Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp phân phát đi ra nhập một giây xấp xỉ bằng: $n=\dfrac{P\lambda }{hc}$$=\dfrac{P}{hf}$\[=3,{{02. 10}^{19}}. \]

[collapse]

Câu 22.

Giả sử một mối cung cấp sáng sủa chỉ phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đơn sắc đem tần số \[7,{{5. 10}^{14}}Hz\]. Công suất phân phát xạ của mối cung cấp là 10W. Số photon nhưng mà mối cung cấp phân phát đi ra nhập một giây xấp xỉ bằng:

[A]. \[0,{{33. 10}^{20}}\] phôtôn.
[B]. \[0,{{33. 10}^{19}}\] phôtôn.
[C]. \[2,{{01. 10}^{19}}\] phôtôn.
[D]. \[2,{{01. 10}^{20}}\] phôtôn.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp phân phát đi ra nhập một giây bằng: $n=\dfrac{P\lambda }{hc}$$=\dfrac{P}{hf}$= \[2,{{01. 10}^{19}}\]

[collapse]

Câu 23.

Một mối cung cấp sáng sủa phân phát khả năng chiếu sáng đơn sắc, đem hiệu suất 1W, trong những giây phân phát đi ra \[2,{{5. 10}^{19}}\] phôtôn. Bức xạ bởi đèn phân phát đi ra là bức xạ

[A]. màu đỏ lòm.
[B]. hồng nước ngoài.
[C]. tử nước ngoài.
[D]. màu tím.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Một mối cung cấp sáng sủa phân phát khả năng chiếu sáng đơn sắc, đem hiệu suất 1W, trong những giây phân phát đi ra \[2,{{5. 10}^{19}}\]phôtôn. Bức xạ bởi đèn phân phát đi ra là phản xạ mặt trời.

[collapse]

Câu 24.

Một ngọn đèn phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đơn sắc đem bước sóng \[0,6\mu m\] tiếp tục phân phát đi ra từng nào phôtôn trong một (s), nếu như hiệu suất phân phát xạ của đèn là 10 W ?

[A]. \[1,{{2. 10}^{19}}\] hạt/s.
[B]. \[{{6. 10}^{19}}\]hạt/s.
[C]. \[4,{{5. 10}^{19}}\] hạt/s.
[D]. \[{{3. 10}^{19}}\] hạt/s.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp phân phát đi ra nhập một giây bằng: $n=\dfrac{P\lambda }{hc}$$=\dfrac{P}{hf}$\[={{3. 10}^{19}}\] hạt/s.

Xem thêm: đông nam bộ hiện nay đứng đầu cả nước về

[collapse]
Hiệu ứng quang đãng năng lượng điện và thực chất phân tử của ánh sáng
Photo Lúc hấp thụ vào hóa học quang đãng dẫn rất có thể xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện trong

Câu 25.

Một cây viết laze phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đơn sắc bước sóng 532 nm với hiệu suất 5 mW. Một đợt bấm sáng sủa nhập thời hạn 2 s, cây viết phân phát đi ra từng nào phôtôn ?

[A]. \[2,{{68. 10}^{16}}\] phôtôn.
[B]. \[1,{{86. 10}^{16}}\] phôtôn.
[C]. \[2,{{68. 10}^{15}}\] phôtôn.
[D]. \[1,{{86. 10}^{15}}\] phôtôn.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp phân phát đi ra nhập nhị giây bằng: $n=\dfrac{2P\lambda }{hc}$$=\dfrac{2P}{hf}$\[=2,{{68. 10}^{16}}\] phôtôn.

[collapse]

Câu 26.

Để đo khoảng cách kể từ Trái Đất cho tới Mặt Trăng người tớ người sử dụng một tia laze phân phát đi ra những xung khả năng chiếu sáng đem bước sóng 0,52 milimet, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian trá kéo dãn dài từng xung là \[{{10}^{-7}}s\] và hiệu suất của chùm laze là \[{{10}^{5}}MW\]. Số phôtôn đem trong những xung là:

[A]. \[5,{{2. 10}^{20}}\] phân tử.
[B]. \[2,{{62. 10}^{29}}\] phân tử.
[C]. \[2,{{62. 10}^{25}}\] phân tử.
[D]. \[2,{{62. 10}^{15}}\] phân tử.

Hướng dẫn

Số phôtôn đem trong những xung là: $n={{10}^{-7}}. \dfrac{P\lambda }{hc}$\[=2,{{62. 10}^{25}}\] phân tử.

[collapse]

Câu 27.

Trong thử nghiệm đo khoảng cách kể từ ngược khu đất cho tới mặt mày trăng vì thế laze người tớ vẫn dùng laze đem bước sóng \[0,52\mu m\]. Thiết bị dùng nhằm đo là một trong những máy một vừa hai phải đem năng lực phân phát và thu những xung laze. lõi tích điện từng xung là 10kJ. Tính số photon phân phát đi ra trong những xung.

[A]. \[2,{{62. 10}^{22}}\] hạt
[B]. \[0,{{62. 10}^{22}}\] hạt
[C]. \[{{262. 10}^{22}}\] hạt
[D]. \[2,{{62. 10}^{12}}\] hạt

Hướng dẫn

Tính số photon phân phát đi ra trong những xung vì thế tích điện từng xung phân tách cho tới tích điện từng photon. Đáp án cần thiết mò mẫm là \[2,{{62. 10}^{22}}\] hạt

[collapse]

Câu 28.

Chiếu phản xạ tử nước ngoài đem bước sóng \[0,26\mu m\], hiệu suất 0,3 mW nhập mặt phẳng một tấm kẽm nhằm êlectron nhảy đi ra. lõi rằng cứ 1000 phôton tử nước ngoài đập nhập kẽm thì mang trong mình 1 êlectron bay đi ra. Số êlectron bay đi ra kể từ tấm kẽm nhập 1s là

[A]. \[1,{{76. 10}^{11}}\]
[B]. \[3,{{925. 10}^{11}}. \]
[C]. \[3,{{925. 10}^{13}}\]
[D]. \[1,{{76. 10}^{13}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số photon phân phát đi ra trong một s là: ${{n}_{p}}=\dfrac{P}{\varepsilon }=\dfrac{P\lambda }{hc}=\dfrac{0,{{3. 10}^{-3}}. 0,{{26. 10}^{-6}}}{6,{{625. 10}^{-34}}{{. 3. 10}^{8}}}=3,{{925. 10}^{14}}$ Số êlectron bay đi ra kể từ tấm kẽm nhập 1s là : $\dfrac{{{n}_{p}}}{1000}=\dfrac{3,{{925. 10}^{14}}}{1000}=3,{{925. 10}^{11}}$ Chọn B

[collapse]

Câu 29.

Hai mối cung cấp sáng sủa \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{f}_{2}}\] đem nằm trong hiệu suất phân phát sáng sủa. Nguồn đơn sắc bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=0,60\mu m\] phân phát đi ra \[3,{{62. 10}^{20}}\] phôtôn trong một phút. Nguồn đơn sắc tần số \[{{f}_{2}}={{6. 10}^{14}}Hz\] phân phát đi ra từng nào phôtôn trong một giờ?

[A]. \[3,{{01. 10}^{20}}. \]
[B]. \[1,{{09. 10}^{24}}. \]
[C]. \[1,{{81. 10}^{22}}. \]
[D]. \[5,{{02. 10}^{18}}. \]

Hướng dẫn

Công suất nhị mối cung cấp sáng sủa cân nhau nên: $P={{n}_{1}}. \dfrac{hc}{{{\lambda }_{1}}}={{n}_{2}}. h{{f}_{2}}\Rightarrow {{n}_{2}}={{n}_{1}}. \dfrac{c}{{{\lambda }_{1}}{{f}_{2}}}$ Nguồn đơn sắc tần số \[{{f}_{2}}={{6. 10}^{14}}Hz\] Hz phân phát đi ra số phôtôn trong một giờ là : $N={{n}_{2}}. 60=60. {{n}_{1}}. \dfrac{c}{{{\lambda }_{1}}{{f}_{2}}}=60. 3,{{62. 10}^{20}}. \dfrac{{{3. 10}^{8}}}{0,{{6. 10}^{-6}}{{. 6. 10}^{14}}}=1,{{81. 10}^{22}}$

[collapse]

Câu 30.

Chiếu khả năng chiếu sáng đơn sắc đem bước sóng \[0,26\mu m\] với hiệu suất 0,3 mW nhập mặt phẳng một tấm kẽm thì thấy đem những eletron nhảy đi ra. lõi cứ 1000 photon tử nước ngoài đập nhập tấm kẽm thì có một electron quang đãng năng lượng điện bay đi ra. Số electron bay đi ra kể từ tấm kẽm nhập 10 s là:

[A]. \[1,{{76. 10}^{14}}\]
[B]. \[3,{{925. 10}^{12}}\]
[C]. \[3,{{925. 10}^{15}}\]
[D]. \[1,{{76. 10}^{12}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Số electron bay đi ra kể từ tấm kẽm nhập 10 s là: $n=\dfrac{10P\lambda }{1000hc}$\[=3,{{925. 10}^{12}}\]

[collapse]

Câu 31.

Một hóa học phân phát quang đãng được kích ứng vì thế khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[0,26\mu m\] thì phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[0,52\mu m\]. Giả sử hiệu suất của chùm sáng sủa phân phát quang đãng vì thế 20% hiệu suất của chùm sáng sủa kích ứng. Tỉ số thân thuộc số phôtôn khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng và số phôtôn khả năng chiếu sáng kích ứng nhập và một khoảng chừng thời hạn là

[A]. $\dfrac{4}{5}$.
[B]. $\dfrac{1}{10}$.
[C]. $\dfrac{1}{5}$.
[D]. $\dfrac{2}{5}$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Tỉ số thân thuộc số phôtôn khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng và số phôtôn khả năng chiếu sáng kích ứng nhập và một khoảng chừng thời hạn là: $k=\dfrac{{{P}_{B}}. {{\lambda }_{B}}}{{{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}$= $\dfrac{2}{5}$

[collapse]

Câu 32.

Laze A phân phát đi ra chùm phản xạ đem bước sóng 0,45mm với hiệu suất 0,8 W. Laze B phân phát đi ra chùm phản xạ đem bước sóng 0,60$\mu m$ với hiệu suất 0,6 W. Tỉ số thân thuộc số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phân phát đi ra trong những giây là

[A]. 1
[B]. $\dfrac{20}{9}$
[C]. 2
[D]. $\dfrac{3}{4}$

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Tỉ số thân thuộc số phôtôn khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng và số phôtôn khả năng chiếu sáng kích ứng nhập và một khoảng chừng thời hạn là $k=\dfrac{{{P}_{B}}. {{\lambda }_{B}}}{{{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}$= 1

[collapse]

Câu 33.

Laze A phân phát đi ra chùm phản xạ bước sóng 400 nm với hiệu suất 0,6 W. Laze B phân phát đi ra chùm phản xạ bước sóng \[\lambda \] với hiệu suất 0,2 W. Trong và một khoảng chừng thời hạn, số photon bởi laze B phân phát đi ra vì thế 1/2 số photon bởi laze A phân phát đi ra. Cách sóng chùm laze B phân phát đi ra là

[A]. 0,60$\mu m$
[B]. 0,45$\mu m$
[C]. 0,50$\mu m$
[D]. 0,70$\mu m$

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Bước sóng chùm laze B phân phát đi ra là ${{\lambda }_{B}}=\dfrac{k. {{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}{{{P}_{B}}. }$= 0,60$\mu m$

[collapse]

Câu 34.

Chiếu phản xạ đem bước sóng \[0,3\mu m\] và một hóa học phân phát quang đãng thì nó phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[0,5\mu m\]. lõi hiệu suất của chùm sáng sủa phân phát quang đãng vì thế 0,01 hiệu suất của chùm sáng sủa kích ứng. Nếu đem 3000 phôtôn kích ứng hấp thụ vào hóa học cơ thì số phôtôn phân phát quang đãng được tạo nên là bao nhiêu?

[A]. 600
[B]. 500
[C]. 60
[D]. 50

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Nếu đem 3000 phôtôn kích ứng hấp thụ vào hóa học cơ thì số phôtôn phân phát quang đãng được tạo nên là : $3000k=\dfrac{3000{{P}_{B}}. {{\lambda }_{B}}}{{{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}$= 50

[collapse]

Câu 35.

Chiếu phản xạ đem bước sóng \[0,3\mu m\]và một hóa học phân phát quang đãng thì nó phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[0,5\mu m\]. lõi hiệu suất của chùm sáng sủa phân phát quang đãng vì thế 2% hiệu suất của chùm sáng sủa kích ứng. Khi cơ, với từng photon phân phát đi ra ứng với từng nào photon kích thích?

[A]. 20
[B]. 30
[C]. 60
[D]. 50

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Khi cơ, với từng photon phân phát đi ra ứng số photon kích ứng là : $k=\dfrac{{{P}_{B}}. {{\lambda }_{B}}}{{{P}_{A}}. {{\lambda }_{A}}}$= 30

[collapse]

Câu 36.

Chất lỏng fluorexein hít vào khả năng chiếu sáng kích ứng đem bước sóng \[\lambda =0,48\mu m\] và phân phát đi ra ánh đem bước sóng \[\lambda =0,64\mu m\]. lõi hiệu suất của việc phân phát quang đãng này là 9 % (hiệu suất của việc phân phát quang đãng là tỉ số thân thuộc tích điện của khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng và tích điện của khả năng chiếu sáng kích ứng nhập một đơn vị chức năng thời gian), số phôtôn của khả năng chiếu sáng kích ứng chiếu cho tới nhập 10 s là \[{{2015. 10}^{1}}^{1}\] phân tử. Số phôtôn của chùm sáng sủa phân phát quang đãng phân phát đi ra nhập 2 s là

[A]. \[2,{{6827. 10}^{12}}\]
[B]. \[4,{{863. 10}^{1}}^{3}\]
[C]. \[4,{{863. 10}^{1}}^{2}\]
[D]. \[2,{{6827. 10}^{11}}\]

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Công suất của khả năng chiếu sáng kích ứng P.. = N\[\dfrac{hc}{\lambda }\] ( N số phôtôn của khả năng chiếu sáng kích ứng phân phát đi ra nhập 1s). Công suất của khả năng chiếu sáng phân phát quang: . P’ = N’\[\dfrac{hc}{\lambda ‘}\] (N’ số phôtôn của khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng phân phát đi ra nhập 1s). Hiệu suất của việc phân phát quang: H = \[\dfrac{P’}{P}=\dfrac{N’}{N}\dfrac{\lambda }{\lambda ‘}\] $\Rightarrow $ N’ = NH\[\dfrac{\lambda ‘}{\lambda }\]\[={{2015. 10}^{10}}. 0,9. \] \[\dfrac{0,64}{0,48}\] \[=4,{{863. 10}^{1}}^{2}. \]

[collapse]

Câu 37.

Dung dịch Fluorêxêin hít vào khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[0,49\mu m\] và phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[0,52\mu m\], người tớ gọi hiệu suất của việc phân phát quang đãng là tỉ số thân thuộc tích điện khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng và tích điện khả năng chiếu sáng hít vào. lõi hiệu suất của việc phân phát quang đãng của hỗn hợp Fluorêxêin là 75%. Số Xác Suất của phôtôn bị hít vào vẫn dẫn tới việc phân phát quang đãng của hỗn hợp là:

[A]. 82,7%
[B]. 79,6%
[C]. 75,0%
[D]. 66,8%

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Gọi số photon bị hít vào là \[{{N}_{1}}\] phân tử, đem tích điện là \[{{E}_{1}}=\]$\dfrac{hc}{{{\lambda }_{1}}}$, \[{{\lambda }_{1}}=0,49mm\] Số photon phân phát quang đãng phân phát đi ra là \[{{N}_{2}}\], đem tích điện là \[{{E}_{2}}=\]$\dfrac{hc}{{{\lambda }_{2}}}$,${{\lambda }_{2}}$\[=0,52\mu m\] Do từng photon phân phát đi ra được là vì vẫn hít vào một photon cho tới nên số phton bị hít vào vẫn dẫn tới việc phân phát quang đãng như bên trên đó là \[{{N}_{2}}\]. Theo đề bài bác tớ có: $\begin{align} & \dfrac{{{E}_{2}}}{{{E}_{1}}}=\dfrac{{{N}_{2}}hc{{\lambda }_{1}}}{{{N}_{1}}{{\lambda }_{2}}hc}=0,75 \\ & {{N}_{2}}=0,7959{{N}_{1}} \\ \end{align}$ Phần trăm photon bị hít vào dẫn đén phân phát quang: $\dfrac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=79,59%$

[collapse]

Câu 38.

Chiếu phản xạ đem bước sóng \[0,22\mu m\] và một hóa học phân phát quang đãng thì nó phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[0,55\mu m\]. Nếu số photon ánh sang trọng kích ứng hấp thụ vào là 500 thì số photon khả năng chiếu sáng phân phát đi ra là 4. Tính tỉ số hiệu suất của khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng và khả năng chiếu sáng kích thích?

[A]. 0,2%
[B]. 0,03%
[C]. 0,32%
[D]. 2%

Hướng dẫn

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt thuyết lượng tử ánh sáng

Tính tỉ số hiệu suất của khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng và khả năng chiếu sáng kích ứng : $k=\dfrac{{{n}_{B}}. {{\lambda }_{A}}}{{{n}_{A}}. {{\lambda }_{B}}}$ = 0,32%

[collapse]

Câu 39.

Chiếu khả năng chiếu sáng đơn sắc đem bước sóng \[0,3\mu m\] vào trong 1 hóa học thì thấy đem hiện tượng kỳ lạ phân phát quang đãng. Cho biết hiệu suất của chùm sáng sủa phân phát quang đãng chỉ vì thế 0,5% hiệu suất của chùm sáng sủa kích ứng và cứ 300 phôtôn khả năng chiếu sáng kích ứng cho tới 2 phôtôn khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng. Cách sóng khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng là

[A]. \[0,5\mu m\]
[B]. \[0,4\mu m\]
[C]. \[0,48\mu m\]
[D]. \[0,6\mu m\]

Hướng dẫn

Bước sóng khả năng chiếu sáng phân phát quang đãng là: ${{\lambda }_{B}}=\dfrac{{{n}_{B}}. {{\lambda }_{A}}}{{{n}_{A}}. k}$\[=0,4\mu m\]

[collapse]

Câu 40.

Cường chừng của một chùm sáng sủa hẹp đơn sắc đem bước sóng 0,5μm Lúc chiếu vuông góc cho tới mặt phẳng của một tấm sắt kẽm kim loại là I (\[W/{{m}^{2}}\]), diện tích S của mặt phẳng sắt kẽm kim loại có được khả năng chiếu sáng cho tới là \[32m{{m}^{2}}\]. Cứ 50 phôtôn cho tới mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại thì hóa giải được 2 electron quang đãng năng lượng điện và số electron nhảy đi ra nhập 1s là \[3,{{2. 10}^{13}}\]. Giá trị của I là

[A]. \[9,9375W/{{m}^{2}}. \]
[B]. \[9,9735W/{{m}^{2}}. \]
[C]. \[8,5435W/{{m}^{2}}. \]
[D]. \[8,9435W/{{m}^{2}}. \]

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12

Theo bài bác đi ra , hiệu suất lượng tử là H = 2/50 = 0,04 Suy phô tôn hấp thụ vào tấm sắt kẽm kim loại là \[N={{N}_{e}}/H=3,{{2. 10}^{13}}/0,04=8,{{10}^{14}}photon\] Vì đề cho tới chiếu vuông góc với tấm sắt kẽm kim loại nên Nên hiệu suất phản xạ \[P=N. hc/l={{318. 10}^{6}}W\] Cường chừng chùm khả năng chiếu sáng hấp thụ vào là \[I=P/S={{318. 10}^{6}}/{{32. 10}^{6}}=9,9375W/{{m}^{2}}\]

[collapse]

Câu 41.

Hai tấm sắt kẽm kim loại A, B hình tròn trụ được bịa ngay sát nhau, đối lập nhau (trong chân không). A được nối với rất rất âm và B được nối với rất rất dương của mối cung cấp năng lượng điện một chiều. Để thực hiện bứt những electron kể từ mặt mày nhập của tấm A người tớ chiếu một chùm khả năng chiếu sáng đơn sắc hiệu suất 4,9 mW nhưng mà từng photon đem tích điện \[9,{{8. 10}^{-19}}\] J nhập mặt mày nhập của tấm A thì cứ 100 phôton hấp thụ vào mang trong mình 1 electron quang đãng năng lượng điện bứt đi ra. Một nhập số những electron bứt đi ra vận động cho tới B sẽ tạo đi ra loại năng lượng điện đem độ mạnh \[1,6\mu A\]. Tỉ lệ Xác Suất electron quang đãng năng lượng điện bứt thoát ra khỏi A ko cho tới được B là

[A]. 30%.
[B]. 20%.
[C]. 70%.
[D]. 80%.

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12

Số electron cho tới được B nhập 1s là \[I={{n}_{e}}\left| e \right|\to {{n}_{e}}=\dfrac{I}{\left| e \right|}={{10}^{13}}\] Số photon hấp thụ vào A nhập 1s là \[P={{n}_{f}}\varepsilon \to {{n}_{f}}=\dfrac{P}{\varepsilon }=\dfrac{4,{{9. 10}^{-3}}}{9,{{8. 10}^{-19}}}={{5. 10}^{15}}\] Cứ 100 photon hấp thụ vào A thì đem 1e nhảy đi ra, số e nhảy đi ra là \[\dfrac{{{5. 10}^{15}}}{100}={{5. 10}^{13}}\]. Theo đề bài bác chỉ mất \[{{10}^{13}}\] electron cho tới được B nên Xác Suất e quang đãng năng lượng điện bức thoát ra khỏi A ko cho tới được B là \[\dfrac{{{5. 10}^{13}}-{{10}^{13}}}{{{5. 10}^{13}}}=0,8=80%\]

[collapse]

Câu 42.

Một mối cung cấp sáng sủa đem hiệu suất 2 W, phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[\lambda =0,597\mu m\] lan đi ra đều theo dõi từng phía. Nếu coi 2 lần bán kính con cái ngươi của đôi mắt là 4 milimet và đôi mắt còn rất có thể cảm biến được khả năng chiếu sáng Lúc ít nhất đem 80 phôtôn lọt được vào đôi mắt trong một s. Bỏ qua chuyện sự hít vào phôtôn của môi trường thiên nhiên. Khoảng tách rời mối cung cấp sáng sủa nhất nhưng mà đôi mắt còn nhìn thấy mối cung cấp là

[A]. 470 km
[B]. 27 km
[C]. 274 km
[D]. 6 km

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12

Cường chừng sáng sủa I bên trên điểm cơ hội mối cung cấp R được xem theo dõi công thức: I =\[\dfrac{P}{4\pi {{R}^{2}}}\]. Năng lượng khả năng chiếu sáng nhưng mà đôi mắt rất có thể nhận được: W = IS = I\[\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}\]= \[\dfrac{P}{4\pi {{R}^{2}}}\]\[\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}\] = \[\dfrac{P{{d}^{2}}}{16{{R}^{2}}}\](d 2 lần bán kính mắt) nhưng mà W = 80\[\dfrac{hc}{\lambda }\]$\Rightarrow $ 80\[\dfrac{hc}{\lambda }\] = \[\dfrac{P{{d}^{2}}}{16{{R}^{2}}}\] $\Rightarrow $ R = \[\sqrt{\dfrac{P{{d}^{2}}\lambda }{16. 80hc}}\] \[=0,{{274. 10}^{6}}\left( m \right)=274\left( km \right). \]

[collapse]

Câu 43.

Một mối cung cấp sáng sủa đem hiệu suất 2 W, phân phát đi ra khả năng chiếu sáng đem bước sóng \[\lambda =0,6\mu m\] lan đi ra đều theo dõi từng phía. Nếu coi 2 lần bán kính con cái ngươi của đôi mắt là 4 milimet và đôi mắt còn rất có thể cảm biến được khả năng chiếu sáng Lúc ít nhất đem n phôtôn lọt được vào đôi mắt trong một s. Bỏ qua chuyện sự hít vào phôtôn của môi trường thiên nhiên. Khoảng tách rời mối cung cấp sáng sủa nhất nhưng mà đôi mắt còn nhìn thấy mối cung cấp là 155,4 km. Giá trị của n là

[A]. 250
[B]. 80
[C]. 150
[D]. 70

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12

Cường chừng sáng sủa I bên trên điểm cơ hội mối cung cấp R được xem theo dõi công thức: I =\[\dfrac{P}{4\pi {{R}^{2}}}\]. Năng lượng khả năng chiếu sáng nhưng mà đôi mắt rất có thể nhận được: W = IS = I\[\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}\]= \[\dfrac{P}{4\pi {{R}^{2}}}\]\[\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}\] = \[\dfrac{P{{d}^{2}}}{16{{R}^{2}}}\](d 2 lần bán kính mắt) nhưng mà W = n\[\dfrac{hc}{\lambda }\]$\Rightarrow $ n\[\dfrac{hc}{\lambda }\] = \[\dfrac{P{{d}^{2}}}{16{{R}^{2}}}\] $\Rightarrow $ n = \[\dfrac{P{{d}^{2}}\lambda }{16{{R}^{2}}hc}\] = 250 ( photon )

[collapse]

Câu 44.

Một hóa học phân phát quang đãng đem năng lực phân phát đi ra khả năng chiếu sáng màu sắc lục Lúc được kích ứng phân phát sáng sủa. Hỏi Lúc chiếu khả năng chiếu sáng đơn sắc nào là sau đây thì hóa học này sẽ phân phát quang?

[A]. Đỏ sẩm.
[B]. Đỏ tươi tắn.
[C]. Vàng.
[D]. Tím.

Hướng dẫn

Chỉ làm nên màu tím thỏa mãn

[collapse]

Câu 45.

Người tớ người sử dụng một loại laze \[C{{O}_{2}}\] đem hiệu suất P.. = 10W nhằm thực hiện dao phẫu thuật. Tia laze hấp thụ vào khu vực phẫu thuật tiếp tục thực hiện cùng nước tại vị trí tế bào khu vực cơ bốc tương đối và tế bào bị rời. CHùm laze đem 2 lần bán kính r = 0,1mm và dịch rời với véc tơ vận tốc tức thời v = 0,5cm/s bên trên mặt phẳng của tế bào mượt. Nhiệt dung riêng biệt của nước: c = 4,18KJ/kg. độ; nhiệt độ hoá tương đối của nước: L = 2260J/kg, nhiệt độ chừng khung người là \[{{37}^{0}}C\]. Thể tích nước nhưng mà tia laze thực hiện bốc tương đối nhập 1s là:

[A]. \[2,892m{{m}^{3}}. \]
[B]. \[3,963m{{m}^{3}}\]
[C]. \[4,01m{{m}^{3}}\]
[D]. \[2,55m{{m}^{3}}\]

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12

Gọi m là lượng nước vẫn bốc tương đối \[Q=mc\Delta t\] ; Q= L. m \[Pt=m(c\Delta t+L)\] $\Rightarrow $m = \[\dfrac{Pt}{c\Delta t+L}\] V = \[\dfrac{m}{D}\] = \[\dfrac{Pt}{D(c\Delta t+L)}\] $\Rightarrow $ V = $\dfrac{10.1}{{{10}^{3}}(4180.63+2260)}$ = 3,765.10-8 m3 = 37,65 mm3

[collapse]

Câu 46.

Người tớ người sử dụng một laze hoạt động và sinh hoạt bên dưới chính sách liên tiếp nhằm khoan một tấm thép. Công suất chùm là P.. = 10 W. Đường kính của chùm sáng sủa là d = 1mm, bề dày của tấm thép là e = 2mm. Nhiệt chừng thuở đầu của tấm thép là \[{{t}_{0}}={{30}^{0}}C\] . Khối lượng riêng biệt của thép là \[D=7800kg/{{m}^{3}}\]; nhiệt độ dung riêng biệt của thép là c = 448 J/kg. chừng. Nhiệt rét mướt chảy của thép là L = 270 kJ/kg; điểm trung tâm chảy của thép là \[{{T}_{C}}={{1535}^{0}}C\]. Thời gian trá ít nhất nhằm khoan là

[A]. 1,157 s
[B]. 2,125 s
[C]. 2,157 s
[D]. 2,275 s

Hướng dẫn

trắc nghiệm bài bác tập dượt thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, vật lí lớp 12

Giải 1:

Ta đem phương trình cân đối nhiệt: \[P. t=mc\left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} \right)+m. L\] (1)

Thể tích thép cần thiết nung chảy hình trụ: \[V=\pi \dfrac{{{d}^{2}}}{4}e\]

Khối lượng của thép cần thiết hoá lỏng: \[m=D. V=D. \pi \dfrac{{{d}^{2}}}{4}e\] (2)

Thế (2) nhập (1) : \[P. t=D. \pi \dfrac{{{d}^{2}}}{4}ec\left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} \right)+D. \pi \dfrac{{{d}^{2}}}{4}e. L\] Thế số: \[P. t=7800. \pi . \dfrac{{{10}^{-6}}}{4}{{. 2. 10}^{-3}}. \left[ 448. \left( 1535-30 \right)+270000 \right]\]

\[=39\pi {{. 10}^{-7}}x944240=11,56902804\] \[=>t=11,569/10=1,1569s\approx 1,16s\]

Giải 2: Gọi t là thời hạn khoan thép. Nhiệt lượng Laze cung ứng nhập thời hạn này: $Q=Pt=10t(J)$ Khối lượng của thép cần thiết hoá lỏng: $m=SeD=\dfrac{\pi {{d}^{2}}}{4}eD=12,{{3. 10}^{-6}}kg=12,3\mu g$ (d là 2 lần bán kính của lỗ khoan).

Nhiệt lượng cần thiết để mang khối thép này kể từ \[{{30}^{0}}C\] lên \[{{1535}^{0}}C\] là: ${{Q}_{1}}=mc\left( {{t}_{c}}-{{t}_{0}} \right)=12,{{3. 10}^{-6}}. 448. (1535-30)=8,293J$

Nhiệt lượng cần thiết tiếp sau đó nhằm nung chảy khối thép: ${{Q}_{2}}=Lm=3,321(J)$

Theo toan luật bảo toàn năng lượng: $Q={{Q}_{1}}+{{Q}_{2}}\Leftrightarrow 10t=8,293+3,321\Rightarrow t=1,16s$

Xem thêm: viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước

[collapse]