tia laze được dùng

Câu hỏi:

06/04/2020 24,984

Bạn đang xem: tia laze được dùng

A.để đánh giá khăn gói của khách hàng chuồn máy bay

B.để thăm dò những tàn tật mặt mày trong những vật đúc bởi vì kim loại

C.để khoan, tách đúng mực trên rất nhiều vật liệu

Đáp án chủ yếu xác

D.trong chiếu năng lượng điện, chụp điện

Đáp án C.để khoan, tách đúng mực trên rất nhiều vật liệu

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở mặt mày hóa học lỏng, bên trên nhì điểm S1 và S2 nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong trộn bám theo phương trực tiếp đứng phân phát rời khỏi nhì sóng phối hợp đem bước sóng 1cm. Trong vùng giao phó bôi, M là vấn đề cơ hội S1 và S2 theo lần lượt là 9cm và 12cm. Giữa M và đàng trung trực của đoạn trực tiếp S1S2 đem số vân giao phó bôi đặc biệt đái là

A.4

B.6

C.5

D.3

Câu 2:

Ở mặt mày hóa học lỏng, bên trên nhì điểm A và B  có nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong trộn bám theo phương trực tiếp đứng phân phát rời khỏi nhì sóng phối hợp đem bước sóng λ. Trên đoạn trực tiếp AB đem 19 điểm cực to giao phó thoA. C là vấn đề bên trên mặt mày hóa học lỏng nhưng mà ABC là tam giác đều. Trên đoạn trực tiếp AC đem nhì điểm cực to giao phó bôi thường xuyên nhưng mà thành phần hóa học lỏng bên trên ê xấp xỉ nằm trong trộn cùng nhau. Đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 9,18λ

B. 9,91λ

C. 9,67λ

D. 9,47λ

Câu 3:

Giới hạn quang đãng năng lượng điện của những sắt kẽm kim loại Cs, K, Ca, Zn theo lần lượt là 0,58µm; 0,55µm; 0,43µm; 0,35µm. Một mối cung cấp sáng sủa phân phát rời khỏi khả năng chiếu sáng đơn sắc với năng suất 0,4W. Trong từng phút, mối cung cấp này phân phát rời khỏi 5,5.1019 photon. Lấy h=6,625.10-34Js; c=3.108m/s. Khi chiếu khả năng chiếu sáng kể từ mối cung cấp này nhập mặt phẳng những sắt kẽm kim loại bên trên thì số sắt kẽm kim loại nhưng mà hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện xẩy ra là

A.4

Xem thêm: chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà

B.3

C.2

D.1

Câu 4:

Một sóng cơ hình sin truyền bám theo trục Ox. Công thức tương tác thân thích vận tốc truyền sóng v, bước sóng λ và chu kì T của sóng là

A. λ=v.T

B. λ=v2.T

C. λ=vT2

D. λ=vT

Câu 5:

Biết vận tốc khả năng chiếu sáng nhập chân ko là C. Theo thuyết kha khá, một vật đem lượng ngủ mo thì đem tích điện ngủ là

A. Eo=moc

B. Eo=moc2

C. Eo=mo.c2

D. Eo=mo.c

Câu 6:

Năng lượng quan trọng nhằm giải tỏa một electron link trở nên electron dẫn ( tích điện kích hoạt ) của những hóa học PbS, Ge, Cd; Te theo lần lượt là: 0,30eV; 0,66eV; 1,12eV; 1,51eV. Lấy 1ev=1,6.10-19J. Khi chiếu phản xạ đơn sắc nhưng mà từng photon đem tích điện 9,94.10-20J nhập những hóa học bên trên thì số hóa học nhưng mà hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện không xảy rời khỏi là

A.3

B.1

C.4

D.2

Xem thêm: phụ lục tình yêu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK