tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

So sách những Đặc điểm của Thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ

Các kiến thức và kỹ năng sử dụng công cộng cho tới thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ

Bạn đang xem: tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Các tia đặc biệt quan trọng qua chuyện thấu kính hội tụ

 • Tia cho tới tuy vậy song với trục chủ yếu → tia ló trải qua chi tiêu điểm chủ yếu (tia số 1)
 • Tia cho tới trải qua quang đãng tâm → tia ló truyền trực tiếp (tia số 2)
 • Tia cho tới trải qua chi tiêu điểm của thấu kính → tia ló tuy vậy song với trục chủ yếu (tia số 3)

Các định nghĩa cơ phiên bản của thấu kính

 • Quang tâm O: là điểm ở vị trí chính giữa thấu kính, từng tia sáng sủa trải qua quang đãng tâm O của thấu kính đều truyền trực tiếp.
 • Trục chủ yếu của thấu kính: là đường thẳng liền mạch trải qua quang đãng tâm O và vuông góc với mặt mày thấu kính.
 • Tiêu điểm của thấu kính: là vấn đề quy tụ của chùm tia sáng sủa trải qua thấu kính hoặc phần kéo dãn của bọn chúng.
 • Tiêu cự: là khoảng cách kể từ quang đãng tâm cho tới chi tiêu điểm của thấu kính
 • Tiêu diện: là mặt mày bằng phẳng chứa chấp toàn bộ những chi tiêu điểm của thấu kính.

Sự không giống nhau thân thích thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ

 

Thấu kính phân kì

Thấu kính hội tụ

Thấu kính quy tụ, thấu kính phân kỳ, vật lí lớp 11 7
 • Chùm tia qua chuyện thấu kính phân kì bị phân tích ra
 • Thấu kính phân kì chữa trị tật cận thị của mắt
 • Thấu kính phân kỳ bao gồm những mặt mày cong lõm
 • Thấu kính phân kì hay còn gọi là thấu kinh rìa dày
Thấu kính phân kì và Thấu kính hội tụ
 • Chùm tia qua chuyện thấu kính quy tụ với Xu thế tụ lại
 • thấu kính quy tụ chữa trị tật viễn thị của mắt
 • thấu kính quy tụ bao gồm những mặt mày cong lồi
 • thấu kính quy tụ hay còn gọi là thấu kính rìa mỏng manh.
Thấu kính phân kì và Thấu kính hội tụ
 • Ảnh qua chuyện thấu kính phân kì luôn luôn cho tới hình họa ảo nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật
 • Thấu kính phân kì với chi tiêu điểm vật ở nằm trong phía với vật
Thấu kính phân kì và Thấu kính hội tụ
 • ảnh qua chuyện thấu kính quy tụ hoàn toàn có thể nằm trong chiều hoặc trái chiều với vật
 • Thấu kính quy tụ với chi tiêu điểm vật ở không giống mặt mày với vật
 • d < f: d’ < 0 và 0 < k < 1
 • d = f: d’ < 0 và 0 < k < 1
 • d > f: d’ < 0 và 0 < k < 1
 • d < f: d’ < 0 và k > 1
 • d = f: không tồn tại ảnh
 • d > f: d’ > 0 và k < 0
Khoảng cơ hội kể từ hình họa cho tới vật

L = d + d’

Khoảng cơ hội kể từ hình họa cho tới vật
 • d < f: L = – (d + d’)
 • d > f: L = d + d’
 • Thấu kính phân kì với nhập ống nhòm
 • Thấu kính quy tụ dùng làm sản xuất kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn

Công thức thấu kính sử dụng chung

Công thức contact thân thích địa điểm của vật, địa điểm của hình họa và chi tiêu cự của thấu kính

\[\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’}\]

Công thức số phóng đại của thấu kính

\[|k| = \dfrac{A’B’}{AB}\]

\[k = \dfrac{-d’}{d}=\dfrac{f}{f-d}=\dfrac{f-d’}{f}\]

Xem thêm: cao ốc đẫm máu

Công thức tính chừng tụ của thấu kính

\[D=\dfrac{1}{f}=(n-1)(\dfrac{1}{R_{1}}+\dfrac{1}{R_{2}})\]

Trong đó:

 • n: phân tách suất của hóa học thực hiện thấu kính
 • R1; R2: nửa đường kính của những mặt mày cong (R = ∞ cho tới tình huống mặt mày phẳng) (m)
 • D: chừng tụ của thấu kính (dp phát âm là điốp)
 • f: chi tiêu cự của thấu kính (m)
 • d: khoảng cách từ vựng trí của vật cho tới thấu kính
 • d’: khoảng cách từ vựng trí của ánh cho tới thấu kính

Qui ước dấu:

 • Thấu kính hội tụ: f  > 0
 • Thấu kính phân kỳ: f < 0
 • ảnh là thật: d’ > 0
 • ảnh là ảo: d’ < 0
 • k > 0: hình họa và vật nằm trong chiều
 • k < 0: hình họa và vật là ngược chiều

Tóm lại, thấu kính phân kì và thấu kính quy tụ với những khác lạ về mục tiêu dùng, kiến thiết và Đặc điểm triệu tập khả năng chiếu sáng.

Xem thêm: chủ nghĩa ngoại hình truyện